Førsteamanuensis

Gro Hege Saltnes Urdal

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg forsker på og underviser i emner knyttet til norsk tegnspråk, tolking og utdanning av tolker. Jeg er interessert i hvordan intersubjektivitet/felles forståelse skapes i tolkede situasjoner, og hvordan tolkeutdanning og tolkeprofesjon påvirker og påvirkes av hverandre og av samfunnet ellers. I perioden 2021-2025 leder jeg, sammen med Benjamin Anible, forskningsprosjektet DEPICT der vi undersøker hvordan avbilding brukes i tegnede språk, og i tolkesituasjoner, for å fremme inkludering og kommunikasjon.

Tegnspråk og tolking, tolking i offentlig sektor

Underviser i

Tolking til og fra norsk tegnspråk

Tolking, ledsaging og beskrivelse for døvblinde

Arbeid med bacheloroppgave

Tolkeetikk

Forskar på
 • DEPICT - bruk av avbilding i tolkede situasjoner 
 • Døve studenters erfaring med å ta utdanning som tegnspråktolk
 • Døve tolker og markedet
 • Tolkelærere som endringsagenter
 • Fjerntolking - studenters læring og utvikling
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Inkluderende og differensiert tolkeutdanning

  (2023)
 • The use of depiction when creating intersubjectivity in interpreting​

  Trengereid-Olsen, Elisabet, Urdal, Gro Hege Saltnes (2022)
 • Å kunne to språk er ein styrke, ikkje ei svakheit

  Uldbæk Stephan, Mari-Louise, Urdal, Gro Hege Saltnes (2022)
 • 12 millioner til tegnspråkmiljø ved Høgskulen på Vestlandet

  Løvereide, Elise Adeleine, Anible, Benjamin, Urdal, Gro Hege Saltnes (2021)
 • Fra bruker til kollega: Hvordan mottas døve tolker i en tjeneste/profesjon de også er brukere av?

  Urdal, Gro Hege Saltnes, Skaten, Ingeborg (2021)
 • Døve tolker - en ressurs som NAV vil ta i bruk?

  Skaten, Ingeborg, Urdal, Gro Hege Saltnes (2021)
 • Hvem er tolken, 2021? En håndverker med språk som verktøy og spesialisert kompetanse

  Skaten, Ingeborg, Urdal, Gro Hege Saltnes (2021)
 • Community building in deprived communicative environments: supporting participation and belonging for children with special communicative needs

  Sudmann, Tobba Therkildsen, Urdal, Gro Hege Saltnes, Breivik, Jan-Kåre (2021)
 • Training deaf and hearing signed language interpreting students together. Exploring the experiences from the interpreter trainers’ perspective

  Tiselius, Elisabet, Urdal, Gro Hege Saltnes (2021)
 • Students developing their professional characteristics as interpreters for deafblind individuals

  (2021)
 • Deaf Sign Language Interpreters and the Market

  Urdal, Gro Hege Saltnes, Skaten, Ingeborg (2021)
 • Fra bruker til kollega – døve som mottakere og ytere av tolketjenester

  Urdal, Gro Hege Saltnes, Skaten, Ingeborg (2021)
 • Å høre til?

  Urdal, Gro Hege Saltnes, Skaten, Ingeborg, Torbjørnsen, Inger Birgitte (2021)
 • Undervisning i og på tegnspråk. Hvem har ansvar for kvaliteten?

  Urdal, Gro Hege Saltnes, Skaten, Ingeborg, Torbjørnsen, Inger Birgitte (2021)
 • Når fagfolks manglende kunnskap om språk hindrer hørselshemmede barns utviklingsmuligheter – et tilsvar til Skaug (2020)

  Haualand, Hilde, Bø, Vibeke, Vonen, Arnfinn Muruvik, Hjulstad, Johan, Ringsø, Torill, Nilsson, Anna-Lena, Ferrara, Lindsay Nicole, Anible, Benjamin Donald, Urdal, Gro Hege Saltnes, Agerup, Charlotte Helene, Slowikowska, Beata, Torbjørnsen, Inger Birgitte, Nyhus, Marianne Pilskog, Kermit, Patrick Stefan, Løkken, Marita, Amundsen, Guri, Halvorsen, Rolf Piene (2020)
 • Kven kan snakke med meg?

  Skaten, Ingeborg, Torbjørnsen, Inger Birgitte, Urdal, Gro Hege Saltnes (2020)
 • Exploring deaf sign language interpreting students’ experiences from joint sign language interpreting programs for deaf and hearing students in Finland

  Skaten, Ingeborg, Urdal, Gro Hege Saltnes, Tiselius, Elisabet (2020)
 • Teikn-til-tale til alle i barnehagen - kva muligheiter og utfordringar ligg i ein digital læringsplattform?

  Torbjørnsen, Inger Birgitte, Urdal, Gro Hege Saltnes (2020)
 • Teikn-til-tale til dei yngste i barnehagen

  Torbjørnsen, Inger Birgitte, Urdal, Gro Hege Saltnes (2020)
 • Tegn og tilhørighet - kommunikasjon på egne vilkår

  Urdal, Gro Hege Saltnes, Breivik, Jan-Kåre, Sudmann, Tobba Therkildsen (2020)
 • Å høre til?

  Urdal, Gro Hege Saltnes, Skaten, Ingeborg, Torbjørnsen, Inger Birgitte (2020)
 • Discoursing into Interpreting - Sign Language Interpreting Students and their Construction of Professional Identity as Interpreters for Deafblind Individuals

  (2019)
 • Interpreter students’ development of professional characteristics as interpreters for deafblind individuals: Evidence-based practice and Bildung processes

  (2019)
 • Which discourses to interpreters for DeafBlind individuals draw upon when expressing their professional identity?

  (2019)
 • Included? From an interpreter’s point of view

  Urdal, Gro Hege Saltnes, Skaten, Ingeborg, Torbjørnsen, Inger Birgitte (2019)
 • Grenseløs tolking - tolking mellom fremmedspråklige døve og norske talespråklige

  Olsen, Elisabet Trengereid, Skaten, Ingeborg, Urdal, Gro Hege Saltnes (2018)
 • Grenseløs tolking - tolking mellom fremmedspråklige døve og norske talespråklige

  Olsen, Elisabet Trengereid, Skaten, Ingeborg, Urdal, Gro Hege Saltnes (2018)
 • Fagdag tegnspråk og tolking

  Olsen, Elisabet Trengereid, Urdal, Gro Hege Saltnes, Torbjørnsen, Inger Birgitte, Skaten, Ingeborg, Anible, Benjamin Donald, Tiselius, Elisabet (2018)
 • Unnskyld, hva sa du? Å tolke fra norsk tegnspråk til norsk tale i bildetolkstudio

  (2018)
 • Same education - same outcome?

  Urdal, Gro Hege Saltnes, Skaten, Ingeborg, Tiselius, Elisabet (2018)
 • Conquering the Interpreter’s Operational Space: Sign Language Interpreting Students and their Acculturation to Deafblind Clients

  (2017)
 • Deaf and hearing interpreting students on equal grounds?

  Skaten, Ingeborg, Urdal, Gro Hege Saltnes, Tiselius, Elisabet (2016)
 • Tillit og kvalitet

  (2015)
 • "Tegnspråk - et språk som kan læres"

  Skaten, Ingeborg, Urdal, Gro Hege Saltnes (2014)
 • Opp med hendene - lær deg tegnspråk!

  (2014)
 • Samspill ved stemmetolking - betingelser for døves deltakelse

  (2014)
 • Den europeiske språkdagen Tegnspråk

  Urdal, Gro Hege Saltnes, Skaten, Ingeborg (2014)
 • Oversatt, men ikke oversett. Tegnspråktolking

  Urdal, Gro Hege Saltnes, Skaten, Ingeborg (2014)
 • Tegnspråkkurs for ansatte

  Urdal, Gro Hege Saltnes, Skaten, Ingeborg, Olsen, Elisabet Trengereid (2014)
 • Samspill ved stemmetolking - betingelser for døves deltakelse

  (2013)
 • Samspill ved stemmetolking - utfordringer og gleder ved stemmetolking

  (2013)
 • Fagdag med vekt på stemmetolking - samspill i stemmetolksituasjoner og praktiske øvelser

  (2012)
 • Interaction in sign-to-voice situations - conditions that promote inclosing and exclusion regarding deaf people's participation in the community

  (2012)
 • Samspill i stemmetolksituasjoner - betingelse for døves deltakelse

  (2012)
 • Samspill ved stemmetolking - betingelser for døves deltakelse

  Urdal, Gro Hege Saltnes, Folkestad, Helge (2011)