Førsteamanuensis

Gudmund Ågotnes

Arbeids- og kompetanseområde

 

Jeg er ansatt som førsteamanuensis ved institutt for velferd og deltaking, FHS, hvor mine primæroppgaver er tilknyttet seksjon for samfunnsarbeid. Jeg er utdannet Sosialantropolog fra Universitetet i Bergen og er leder for forskergruppen Samfunnsarbeid ved IVD, i tillegg til å være tilknyttet forskningsgruppene Tjenesteforskning ved Senter for Omsorgsforskning/HVL, og Praxeologi ved IGS/UiB. Jeg har nylig avsluttet et PostDoc stilling som omhandler det flerkulturelle stabsfellesskapet innen kommunale helse- og omsorgstjenester. Mine faglige interesser omhandler mekanismer for inkludering, marginalisering og samhold, deltagerdemokratiske prosesser og -metoder, samt forholdet mellom statlig tjenesteutforming og sivilsamfunnet.

 

Underviser i

 • Sosialantroplogi
 • Samfunnsvitenskapelig metode
 • Samfunnsarbeid
 • Variasjon og kompleksitet i kommunale helse- og omsorgstjenester

Forskar på

 • Kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Internasjonal og sammenlignende tjenesteforskning
 • Multikulturalitet
 • Aldersvennlige samfunn
 • Forholdet mellom aldring og rus

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Et aldersvennlig samfunn - et anliggende på tvers av fag og departement

  Blix, Bodil Hansen, Ågotnes, Gudmund, Jacobsen, Frode F. (2020)
 • Social Participation in Long-term Residential Care: Case Studies from Canada, Norway, and Germany

  Lowndes, Ruth, Struthers, Jim, Ågotnes, Gudmund (2020)
 • Accountable For-Profits in Nursing Home Services?

  Jacobsen, Frode F., Ågotnes, Gudmund (2019)
 • Kartlegging av medisinskfaglig tilbud i sykehjem og heldøgns omsorgsboliger

  Melby, Line, Ågotnes, Gudmund, Ambugo, Eliva, Førland, Oddvar (2019)
 • The Growth of the For-Profit Nursing Home Sector in Norway and Sweden: Driving Forces and Resistance.

  Ågotnes, Gudmund, Jacobsen, Frode F., Szebehely, Marta (2019)
 • Vis alle