Førsteamanuensis

Gudmund Ågotnes

Arbeids- og kompetanseområde

 

Jeg er ansatt som førsteamanuensis ved institutt for velferd og deltaking, FHS, hvor mine primæroppgaver er tilknyttet seksjon for samfunnsarbeid. Jeg er utdannet Sosialantropolog fra Universitetet i Bergen og er leder for forskergruppen Samfunnsarbeid ved IVD, i tillegg til å være tilknyttet forskningsgruppene Tjenesteforskning ved Senter for Omsorgsforskning/HVL, og Praxeologi ved IGS/UiB. Jeg har nylig avsluttet et PostDoc stilling som omhandler det flerkulturelle stabsfellesskapet innen kommunale helse- og omsorgstjenester. Mine faglige interesser omhandler mekanismer for inkludering, marginalisering og samhold, deltagerdemokratiske prosesser og -metoder, samt forholdet mellom statlig tjenesteutforming og sivilsamfunnet.

 

Underviser i

 • Sosialantroplogi
 • Samfunnsvitenskapelig metode
 • Samfunnsarbeid
 • Variasjon og kompleksitet i kommunale helse- og omsorgstjenester

Forskar på

 • Kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Internasjonal og sammenlignende tjenesteforskning
 • Multikulturalitet
 • Aldersvennlige samfunn
 • Forholdet mellom aldring og rus

Forskargrupper

Publikasjonar

 • The turn towards co-creation within the Norwegian welfare state: community work in new clothing?

  Ågotnes, Gudmund, Midtgård, Inger Helen (2022)
 • Erfaringer med COVID-19 i norske sykehjem

  Jacobsen, Frode F., Arntzen, Cathrine, Devik, Siri Andreassen, Førland, Oddvar, Krane, Martin Sollund, Madsen, Linda, Moholt, Jill-Marit, Olsen, Rose Mari, Tingvold, Laila, Tranvåg, Oscar, Ågotnes, Gudmund, Aasmul, Irene (2021)
 • The forms of social capital. Theory and practice in community work

  Ågotnes, Gudmund (2021)
 • “Mind the Gap”: Community Aged Care Services

  Ågotnes, Gudmund, Blix, Bodil Hansen, Daly, Tamara, Choiniere, Jacqueline (2021)
 • From volunteer work to informal care by stealth: A “new voluntarism” in social democratic health and welfare services for older adults

  Ågotnes, Gudmund, Blix, Bodil Hansen, Moholt, Jill-Marit (2021)