Arbeids- og kompetanseområde

Eg er stipendiat i norsk språk og språkdidaktikk, og arbeider med ein studie som handlar om unge sine skriftspråksval. Studien har særleg fokus på vilkåra for brukarane av nynorsk, som det minst brukte av dei to norske skriftspråka, og femner såleis om tema som språkpolitikk, språkdidaktikk, språkideologiar og språkhaldningar. 

Underviser i
  • Den andre skriveopplæringa
  • Grammatikk
  • Norsk som andrespråk
  • Språkdidaktikk
Forskar på
  • Språkpolitikk
  • Språkdidaktikk
  • Sosiolingvistikk
Forskargrupper