Arbeids- og kompetanseområde

Eg er stipendiat i norsk språk og språkdidaktikk, og arbeider med ein studie som handlar om unge sine skriftspråksval. Studien har særleg fokus på vilkåra for brukarane av nynorsk, som det minst brukte av dei to norske skriftspråka, og femner såleis om tema som språkpolitikk, språkdidaktikk, språkideologiar og språkhaldningar. 

Underviser i

 • Den andre skriveopplæringa
 • Grammatikk
 • Norsk som andrespråk
 • Språkdidaktikk

Forskar på

 • Språkpolitikk
 • Språkdidaktikk
 • Sosiolingvistikk

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Repetisjonens kunst i dekontekstualisert språkdidaktikk: Ein fokusgruppestudie av lærarar på nynorskskular

  Bjørhusdal, Eli, Sønnesyn, Janne, Fretland, Jan Olav (2020)
 • Skulen som språkplanleggar: Kva seier ungdomsskuleelevar om vilkåra for å læra nynorsk som hovudmål?

  (2020)
 • Danningsperspektiv på språkskifte

  (2018)