Høgskulelektor

Marit Irene Uglum

Arbeids- og kompetanseområde

Pedagogikk, spesialpedagogikk i lærarutdanninga PPU, og på 3. år barnevernspedagog. Fram til 2020 og på GLU 5-10.

Underviser i

Ulike tema i pedagogikk/spesialpedagogikk som tilpassa opplæring, profesjonsetikk, klasseleiing, skulen som organisasjon, inkludering, forledresamarbeid og tverrprofejsonelt samarbeid, psykososialtmiljø, læring- læringsperspektiv m.m 

Strategi for etter og viderutdanning av pedagogisk -psykologisk teneste/SEVU-PPT i lag med NLA 2015-2018

Forskar på

Tilsyn tilpassa opplæring- spseialpedagogikk

Tverrprofesjonelt samarbeid