Underviser i

  • Femåring grunnskulelærarutdanning, trinn 1-7 o 5-10
  • Pedagogikk
  • «Leiing av lærings- og læreplanarbeid», statleg rektorutdanning
  •  

Forskar på

  • Arbeidskrav – kjerneaktivitetar i utviklinga av profesjonskompetanse
  • Observasjon:  Å øva på observasjon som kjernepraksis i LU
  • Improvisasjon som lærardugleik
  • Uteskule i lærarutdanninga

Forskargrupper