Førsteamanuensis

Sonja Mellingen

Arbeids- og kompetanseområde

Alkoholbruk og samlivskvalitet for førstegangsforeldre; rusavhengighet og psykiske lidelser

Underviser i

Rus- og avhengighet

Psykisk helse/u-helse, psykiske lidelser

Motiverende samtale

Historisk utvikling innen rus- og psykisk helse

Sorg

Kommunikasjon

Forskar på

PhD arbeid på alkoholbruk hos vordende mødre og fedre, samt alkoholbruk inn i svangerskap, og etter fødsel. Alkoholbrukens konsekvenser for samliv, og betydning av samlivsstatus i gjenopptaking av alkoholbruk etter svangerskap.

Tilhører prosjektgruppen til END (Etterlatte etter narkotikarelatert død)

Publikasjonar