Førstelektor

Thomas Owren

Arbeids- og kompetanseområde

Vernepleie, individuell tilrettelegging av helse- og omsorgstjenester. Samfunnsarbeid, funksjonshemming, betingelser for deltakelse, sosial rettferdighet. Ordinære bedrifters evne til å inkludere ansatte med nedsatt funksjonsevne på lik linje med andre.

Underviser i
  • Vernepleie
Forskar på
  • Uformell tvang i tjenester til personer med utviklingshemming
  • Arbeidsinkludering for personer med nedsatt funksjonsvne

Publikasjonar

Vis alle