Høgskulelektor

Thomas Owren

Arbeids- og kompetanseområde

Vernepleie, individuell tilrettelegging av helse- og omsorgstjenester. Samfunnsarbeid, funksjonshemming, betingelser for deltakelse, sosial rettferdighet. Ordinære bedrifters evne til å inkludere ansatte med nedsatt funksjonsevne på lik linje med andre.

Underviser i

 • Vernepleie
 • Samfunnsarbeid

Forskar på

 • Uformell tvang i tjenester til personer med utviklingshemming
 • Arbeidsinkludering for personer med nedsatt funksjonsvne

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Utviklingshemmede ansatte i ordinære bedrifter - en studie av sju bedrifters inkluderingsarbeid

  Owren, Thomas (2021)
 • Lokal kunnskapsutvikling

  Linde, Sølvi, Owren, Thomas (2020)
 • Funksjonsnedsettelse og funksjonshemming

  Owren, Thomas (2020)
 • Oppmerksom tilstedeværelse

  Owren, Thomas (2020)
 • Å tilrettelegge for opplevelse av sammenheng

  Owren, Thomas, Berge, Ulf (2020)
 • Vis alle