Førsteamanuensis

Yvonne Margaretha Wang

Arbeids- og kompetanseområde

Fagkoordinator for RLE - gruppen

Undervisning

Forskning

Underviser i

MGBKRV/MGUKRV101

MGBKR/MGUKR 503

MGUPE201

Forskar på

Religious and worldview literacy and RE

Social psychology and RE

Intercultural and interreligious dialogue

Forskargrupper

Religion og livstolkning

Negotiating Narratives

Publikasjonar

 • Fagspesifikk literacy i lærerutdannningen – et tverrfaglig intervensjonsstudium

  Breivega, Kjersti Maria Rongen, Fosse, Trude, Hauge, Kjellrun Hiis, Rimmereide, Hege Emma, Wang, Yvonne Margaretha (2022)
 • Exploring religion and worldview literacy in the Norwegian RE curriculum through the lens of previous research

  Wang, Yvonne Margaretha (2021)
 • Transition Process in the Norwegian national curriculum of RE. From knowing about to having attitudes towards religious diversity?

  Wang, Yvonne Margaretha (2021)
 • KRLE-fagets muligheter til å fremme forståelse for bærekraftig utvikling.

  Lindhardt, Eva Mila, Wang, Yvonne Margaretha (2020)
 • «Barndommen min har aldri forlatt meg» En undersøkelse av trosfortellinger og unges deltagelse i interreligiøs dialog

  Lyngstad, Mette Bøe, Wang, Yvonne Margaretha (2020)