KI-Storyline

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Bidragsprosjekt

Prosjektperiode

September 2023 - September 2024