TPS i Vest - Tverrprofesjonell samarbeidslæring i UH-nett Vest

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Nærregion Stord/Haugesund

Prosjekttype

Pedagogisk utvilklingsarbeid

Prosjektperiode

Januar 2015 - Desember 2015

Prosjektsamandrag

Prosjektet har som mål å utvikle nettbasert tverrprofesjonell samarbeidslæring for alle helse- og sosialfagutdanningene innenfor UH-nett Vest.

Metode

- Utviklingsarbeid

- Aksjonsforsking