Uthald og prestasjon

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Institutt for idrett, kosthald og naturfag

Prosjektperiode

Juni 2010 - Juni 2020