Nedsatt hørsel, balanse og mobilitet hos eldre

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Ph.d.-prosjekt

Prosjektperiode

Oktober 2019 - Desember 2022

Finansieringskjelder

Extrastiftelsen

Totalbudsjett