Rehearsing Teaching Professionally (RetPro)

Building Purposeful Teaching Repertoires to Bridge Theory and Practice in Teacher Education

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

Januar 2017 - Desember 2025