Nettverk

HVL deltek i ei lang rekkje regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. Nokre netteverk er faglege, medan andre er institusjonelle.