Bølger

Next wave

- den neste bølgen av maritimt lederskap

Next Wave er et maritimt lederskapsprogram og et samarbeidsprosjekt mellom Maritime Bergen, HVL og BI, hvor HVL og BI står for det akademiske innholdet. Deltakerne er hovedsaklig ledere fra Maritime Bergens medlemsbedrifter og vil gjennom seks moduler få et unikt innblikk i strategier, verktøy og muligheter som det grønne og digitale skiftet i maritim næring bringer med seg.

Programmet ble kjørt for første gang høsten 2022-våren 2023. Oppstart av neste lederskapsprogram vil være høsten 2024.

Les mer om studiet på nettsidene til Maritime Bergen og på BI sine nettsider

Aktuelle saker