Kunnskap

For å få gode naturvitskapeleg samtalar treng du kunnskap om både naturvitskap, emnet for samtalen, ulike typar samtalar og korleis du kan bruke dei.

Korleis kan lærarar bli flinkare på dialog med barn, slik at dei kan dra betre nytte av situasjonar som er fulle av moglegheiter for utforsking av og læring om naturvitskap?