Produktive spørsmål

Det viktigaste når ein utforskar naturen saman med barn, er å la dei få sine eigne opplevingar i sitt eige tempo.

Når dei er i gang med å utforske, kan du stille spørsmål som bidreg til læring. Desse spørsmåla bør vere produktive, slik at dei …

 • Gjer barna meir merksame og får dei til å observere 
  • Har du sett auga til krabben? 
  • Korleis kjennest gjørma ut?
  • Kva luktar teposen? 
 • Oppmod barna om å telje og måle 
  • Kor mange nøtter har du?
  • Kor stor er deigen no?
  • Kor mange skeier bakepulver treng vi for å lage denne vulkanen? 
 • Oppmod barna til å samanlikne og utforske skilnader 
  • Ser alle lauva like ut?
  • Korleis skil dei seg frå kvarandre? 
  • Kva er skilnaden mellom …?
 • Lei fram til vidare utforsking
  • Kva skjer dersom du held eit glas over eit brennande stearinlys? 
  • Kva skjer dersom du legg ein isbit i vatn?         
 • Formuler ei problemstilling 
  • Korleis kan du finne ut kva skrukketrollet et? 
  • Korleis kan denne leira formast for å kunna flyta? 
 • Oppmod barna om å kome med forslag eller hypotesar. 
  • Kva trur du vil skje med dette glaset med vatn dersom det får stå i vindauget i nokre dagar?
  • Kvifor trur du det? 
 • Oppmod barna om å trekkje konklusjonar. 
  • No har vi altså lært at magnetar har ein nordpol og ein sørpol. Kva skjer dersom vi skyv to nordpolar saman? 
 • Oppmod barna om å dokumenter og kommunisere. 
  • Korleis kan du forklare det du lærte, til Tommy, som ikkje var her i går? 

(Elstgeest, 1996).  

I denne miniførelesinga kan du sjå korleis Oda Bjerknes brukar produktive spørsmål i ein samtale med barn om ein meitemark: