Undervisningsassistent i matematikk

Vi er på jakt etter deg som er student på grunnskulelærarutdanninga og som ønsker en givande deltidsjobb der du gir opplæring i nasjonal deleksamen i matematikk.

Utlysning for høsten 2024 er ikkje publisert enda.

Om jobben

Som undervisningsassistent får du ansvar for å planleggje og å gjennomføre treff for ein gruppe studentar som du møter jamleg gjennom semesteret.

Formålet med møta er å gi opplæring til andre studentar i å løyse oppgåver i nasjonal deleksamen i matematikk ved grunnskulelærarutdanninga.

Viktig informasjon

 • Du må vere student på grunnskulelærarutdanninga.
 • Du får betalt opplæring, og du vil ha ein fagleg kontaktperson som følgjer opp undervegs.
 • Vi vil legge til rette for at du kan ha fleire deltidsstillingar ved høgskulen samtidig.

Arbeidsoppgåver

 • Planlegge, koordinere og gjennomføre gruppearbeid og øvingsoppgåver knytt til nasjonal deleksamen i matematikk på campus og eventuelt digitalt.
 • Støtte studentane i fagleg arbeid.
 • Delta i kontaktmøte med fagmiljø/institutt/fakultet og erfaringsutveksling med andre studentassistentar

Arbeidstid, løn og attest

Jobben er lønna (inkludert opplæring, førebuing og evaluering).

 • Studentar med påbegynt bachelorgrad blir lønna i lønnstrinn 35, som utgjer 191,20 kroner pr. time
 • Studentar med påbegynt mastergrad blir lønna i lønnstrinn, 42, som utgjer 209 kroner pr. time

Du arrangerer treff om lag ein gong kvar veke. Du får maks 45 arbeidstimar totalt, der minimum 2/3 skal gå til treffpunkt saman med studentane.

Du får attest frå HVL etter fullført jobb. 

Forventningar til deg

 • Du har lyst og er motivert til å arbeide med studentar og å bidra til å etablere eit godt læringsmiljø.
 • Du evner å sjå og å lytte til dine medstudentar.
 • Du kan arbeide sjølvstendig og liker å samarbeide med andre studentar.
 • Du er strukturert, og er god til å planleggje, men samtidig fleksibel og kan improvisere.
 • Du har god innsikt i eige studieprogram og emne som inngår.
 • Du har svært gode kunnskapar i matematikk og har bestått nasjonal deleksamen i matematikk.

Søknadsskjemaet finner du på toppen av denne nettsida. Søknaden blir behandla av administrasjonen ved FLKI. Spørsmål om stillinga rettast til Mona Straume Selstø på e-post msse@hvl.no

Velkommen som søkar!