Praksis i Bergen

Her finn du informasjon fra praksisteder i Bergen, samt andre private sykehus og institutt, for deg som er radiografstudent.

Helse Bergen:

Private sjukehus og institutt:

Brystdiagnostisk senter (BDS), HUS

Åpningstid: 08.00-22.30
Studentansvarlig: Radiograf Sigrid Århus, telefon 960 18 431

Ved sykdom eller forsinkelse: Ring 55 97 40 95, oppgi at du er student og hvem som er veileder.

 • Studentturnus: Dagvakt 08.00-15.00
 • Studenten får uniform: Ja. 

Hvem er vi?

Avdelingen består av 3 yrkesgrupper: radiografer, radiologer og sekretærer. Totalt er vi ca 45 ansatte, hvorav 27 radiografer. Brystdiagnostisk senter holder til i det nye sjukehusbygget på Haraldsplass Diakonale Sykehus hvor vi leier lokaler, men vi hører til under Haukelands radiologiske avdeling.

Brystdiagnostisk senter BDS

Hva gjør vi?

Hovedoppgaven vår er å bekrefte eller avkrefte brystkreft eller andre sykdommer i brystene. BDS er en poliklinisk avdeling med ansvar for pasientene fra henvisningen mottas på sykehuset til pasienten er ferdig utredet. Vi henviser pasientene videre til behandling ved behov.

Avdelingen har 2 hovedfunksjoner, mammografiscreening og klinisk undersøkelse

Hovedoppgaven vår er å bekrefte eller avkrefte brystkreft eller andre sykdommer i brystene. BDS er en poliklinisk avdeling med ansvar for pasientene fra henvisningen mottas på sykehuset til pasienten er ferdig utredet. Vi henviser pasientene videre til behandling ved behov.

Avdelingen har 2 hovedfunksjoner, mammografiscreening og klinisk undersøkelse.

De mest vanlige undersøkelsene er:

 • Mammografi
 • Ultralyd
 • Histologisk prøvetaking
 • Cytologisk prøvetaking
 • Innleggelse av merketråd
   
  Prøvetaking tas både ultralyd- og røntgenveiledet.

Mammografiscreening foregår i våre lokaler på Danmarksplass i Bergen, der vi har 2 mammografiapparater. Vi disponerer også en mammografibuss til screening på Voss, Stord, Kvinnherad, Austevoll og Odda. Radiografene rullerer på arbeidsplass og du kommer derfor til å gå med flere radiografer i tillegg til veileder(e).

Klinisk utredning gjøres på BDS. Vi har følgende rom:

 • 3 mammografilaboratorier
 • 4 ultralydlaboratorier
 • Møterom for tverrfaglige møter
 • Venterom
 • Tyderom for kliniske undersøkelser

Vi har et tett samarbeid med Avdeling for Bryst- og Endokrinkirurgi og patologene.

Pasienten:

De fleste pasienter kommer for følgende problemstillinger:

 • Utredning for tilkomne forandringer (henvist fra fastlege)
 • Kontroll etter behandling
 • Kontroll ved økt risiko for brystkreft
 • Etterinnkalling av kvinner fra screeningundersøkelser
 • Undersøkelse av brystbetennelser, særlig ammende

Alt arbeid omfatter tett pasientkontakt. Dette krever mye av oss, da våre pasienter er i en sårbar situasjon. Vi skal opptre korrekt og profesjonelt med empati og faglig kunnskap, slik at pasienten føler seg godt ivaretatt.

Før praksis

Hva forventer vi at du har forberedt deg på?

Still forberedt og sett deg inn i punktene under:

I praksis

Hva forventer vi av deg som student:

 • Lever statusrapport til veileder første praksisdag.
 • Vis initiativ og positivitet, da får du mer ut av praksisperioden
 • Vær lærevillig og mottakelig for veiledning
 • Vis respekt for kollegaer og pasienter
 • Sett deg inn i dagsprogrammet og se om det er undersøkelser du er spesielt interessert i å være med på. Sørg for at du får krysset av alle undersøkelsene på sjekklisten du får utdelt når du kommer

Nyttige lenker

MR seksjonen, Radiologisk avdeling, HUS

Åpningstid: Mandag til fredag: 07.30-22.15. Lørdag: 7.30 -15 tilstedevakt, 15-22 bakvakt. Søndag: 9-15 tilstedevakt, 15-22 bakvakt

Studentansvarlig: Elin Engelsen Holm, telefon 55 97 00 77

Ved sykdom eller forsinkelse: Ring 55 97 77 27, oppgi at du er student og hvem som er veileder.

 • Studentturnus: Dagvakt og senvakt
 • Studenten får uniform: Ja, hentes i automat

Hvem er vi?

Totalt er vi 27 ansatte radiografer. Vi holder til i sentralblokken, fordelt over 3 etg.

 • 1 maskin i underetasjen Ge 3T (60 cm)
 • 3 maskiner i 0 etg. (Parkeringsdekket)
 • 1 Siemens Prisma og 1Skyra 3 T (70 cm), Ge 1.5 T(60 cm)
 • 2 maskiner i 1, etg. Siemens Sola 1.5T 70 cm

Vi håper å viser dere en spennende avdeling satt sammen av hyggelige og faglig kompetente medarbeidere.

MR-seksjonen har i hovedsak inneliggende pasienter og pasienter fra intern poliklinikk. Vi har et stort trykk av øyeblikkelig hjelp hele dagen gjennom, dette koordineres fortrinnsvis av koordinator på dagtid og radiografene på kveld.

De fleste pasientene er under utredning /behandling for alvorlige sykdomstilstander.

Alt vårt arbeid omfatter tett pasientkontakt. Dette krever mye av oss ansatte da våre pasienter er i en sårbar situasjon. Vi skal opptre korrekt og profesjonelt, vise empati, sympati og kunnskap slik at våre pasienter føler seg godt ivaretatt.

Hva gjør vi?

 • Nevro
 • Hjerte/thorax
 • Gastro
 • Prostata
 • Gyn
 • Barn
 • Ot.
 • Mammae
 • Rammer (N. Kir pas som skal til Gamma kniv)
 • Doseplan
 • Us pas med pacemaker/ICD
 • fMRI

Før praksis

Hva forventer vi at du har forberedt deg på?

I praksis

Hva forventer vi av deg som student?

 • Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag.
 • Være forberedt til praksis
 • Vise initiativ og positivitet
 • Være lærevillig og ta imot veiledning
 • Ha respekt for oss og våre pasienter
 • Moderat bruk av privat mobil og nettbruk

Nyttige lenker

Seksjon for barn og ungdom, Radiologisk avdeling, HUS

Åpningstid: 07.30-15.30
Studentansvarlig: Else-Gunn Fjell, telefon 55 97 77 01

Ved sykdom eller forsinkelse: Ring 975224 (skjelett) oppgi at du er student og hvem som er veileder.

Hvem er vi?

Seksjon for barn holder til på HUS i Marie Joys Hus, underetasjen. Vi er en liten seksjon med 6 radiografer, 5 radiologer og 2 merkantile. Vi er en spesialavdeling for bildediagnostikk av barn fra 0 til 18 år, fra ekstrempremature til nesten «voksne».

Hva gjør vi?

Seksjonen utfører undersøkelser på dagtid på konvensjonell røntgen, gjennomlysning og ultralyd. I tillegg har vi røntgen på stue. Driften er satt opp med 1/3 ØH og resten planlagt aktivitet.

Før praksis

Hva forventer vi at du har forberedt deg på?

 • Har skrevet rapport om tidligere erfaringer og praksisperioder som kan gjøres tilgjengelig for veileder første dag i praksis
 • Har fått tilgang til påloggingsinformasjon til Helse Vest datamaskin og har denne tilgjengelig til første praksisdag
 • Gjennomført obligatoriske e-læringskurs for Helse-Bergen, Læringsportalen.no
 • Har satt deg inn i gjeldende regler for smittevern
 • Det er fint om du har reflektert litt rundt hvordan en kan oppnå barnets tillit for å få utført undersøkelsen
 • Kan grunnleggende prinsipper for strålevern og vet hvordan en kan svare på enkle spørsmål om dette
 • Kan grunnleggende anatomiske begreper
 • Kan gjenkjenne enkel/åpenbar patologi på bildene

I praksis

Hva forventer vi av deg som student:

 • At du kan kommunisere med barn og pårørende uten å "avsløre" eventuelle funn på bildene
 • At du er lyttende, engasjert og ivrig etter å lære
 • At du selv tar initiativ til å oppnå læringsutbyttene som er satt for perioden
 • At du aktivt forsøker å finne noe å fylle "ledig tid" med, som for eksempel å sette seg inn i prosedyrer i vår Elektroniske Kvalitetshåndbok (EK)

Nyttige lenker

Stråleterapiavdelingen, HUS

Åpningstid: 07.30-15.00 hverdager
Studentansvarlig: Solveig Elise Monsen.Telefon 55 97 20 10.

Ved sykdom eller forsinkelse: Send SMS til 909 68 472, oppgi at du er student og hvem som er veileder.

 • Studentturnus: Dagvakt
 • Studenten får uniform: Ja. 

Hvem er vi?

Stråleterapiseksjonen er organisert med 1 seksjonsleder, assisterende seksjonsleder, kvalitetsleder, 6 stråle 1 (teamledere), totalt ca 46 stråleterapeuter.

Vi jobber i team som består av en leder og 4 stråleterapeuter. En stråleterapeut har en bachelor i radiografi og 60 stp i stråleterapi.

Hva gjør vi?

Stråleterapeutenes hovedoppgavene er knyttet til planlegging, gjennomføring og oppfølging av pasienter som får strålebehandling.

Det legges stor vekt på behandlingsopplegg som er utarbeidet spesielt for den enkelte pasient, for å oppnå best mulig effekt på kreftsykdommen, og minst mulig bivirkninger som følge av behandlingen.

Strålebehandling er et tverrfaglig samarbeid om pasientens behandling og du vil få god innsikt i dette arbeidet. Faglig utvikling er også en oppgave som prioriteres i avdelingen.

Hos oss utføres strålebehandling av ulike kreftformer. 

De mest vanlige undersøkelsene er:

 • Ca. Mammae
 • Ca.Prostata
 • Ca.Pulm
 • Ca.Cerebri
 • Ca. Øsofagus
 • ØNH tumores
 • Sarcom
 • Ca.Recti
 • Ca.Ani
 • Ca. Cervix/uteri
 • Ca.ovari
 • Ca. Ventriculi

Noen få beningetilstander; hindre keloidannelse og hyperosteoser.

Avdelingen har disse rommene:

 • CT
 • Strålebehandling 1
 • Strålebehandling 3
 • Strålebehandling 5
 • Strålebehandling 6
 • Strålebehandling 7
 • Strålebehandling 8
 • Brachyterapi
 • Hypertemi
 • Doseplan
 • Strålekniv

Pasienter:

De fleste pasienter er polikliniske og er under behandling for alvorlige sykdom. Vårt arbeid omfatter tett pasientkontakt og god oppfølgning i forhold til informasjon, omsorg og pleietiltak.

Dette krever mye av oss ansatte da våre pasienter er i en sårbar situasjon. De fleste pasienter får sin behandling over flere uker slik at vi møter pasienten daglig.

Vi skal opptre korrekt og profesjonelt, vise empati, sympati og kunnskap slik at våre pasienter føler seg godt ivaretatt.

Før praksis

Hva forventer vi at du har forberedt deg på?

 • Forberedt deg på læringsutbyttene slik at du er innforstått med hva det forventes at du skal vurderes ut fra
 • Pensum eller annen litteratur som kan knyttes mot læringsutbyttene
 • Repetert forelesning i stråleterapi og onkologi (3. års studenter)
 • Gjennomført obligatoriske e-læringskurs for Helse-Bergen, Læringsportalen.no

I praksis

Hva forventer vi av deg som student?

 • Studenten skal ha i forkant gjort seg kjent med læringsmålene for praksisperioden, tatt med statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag. 
 • I løpet praksis har studenten et ansvar for egen læring og utvikling og derfor er det ønskelig at studenten gir tilbakemelding til veileder/ praksisansvarlig og kontaktlærer ved studiestedet, samt benytter litteratur til å oppnå kunnskapsmålene.
 • Holder seg innenfor sitt kompetanseområde og overholder taushetsplikten og er kjent med hva som forventes i forhold til skikkethet
 • Være forberedt til praksis, komme tidsnok, gi beskjed ved sykdom, ikke møte i praksis ved sykdom, holde oversikt over obligatorisk nærvær
 • Vise initiativ og positivitet
 • Være lærevillig og veiledbar
 • Ha respekt for oss og våre pasienter
 • Moderat mobil og nettbruk

Nyttige lenker

Senter for Nukleærmedisin og PET 

Senter for Nukleærmedisin og PET på HUS

Åpningstid: 07.30-15.00 hverdager
Studentansvarlig: Anne Kristine Molvik Vines, tlf 55 97 76 37

Ved sykdom eller forsinkelse: Ring 55 97 76 37, oppgi at du er student og hvem som er veileder.

 • Studentturnus: Dagvakt
 • Studenten får uniform: Ja, hentes i klesautomat

Hvem er vi?

Senter for Nukleærmedisin/PET holder til i Parkbygget i hagen, 0.etasje (inngang vest).

Avdelingen har ca. 40 ansatte bestående av et tverrfaglig team: radiografer, nukleærmedisinere, fysiker, farmasøyter, kjemikere, radiokjemiker, ingeniører, merkantil og sykepleier.

Vi håper å kunne vise dere en spennende avdeling satt sammen av hyggelige mennesker, spennende modaliteter og interessante undersøkelser.

Hva gjør vi?

Nukleærmedisin er kort fortalt bruk av åpne radioaktive stoff som injiseres i pasienter eller i kapselform som pasient skal svelge for diagnostikk og terapi.

Avdelingen er delt opp i generell nukleærmedisin, pet/ct, pet/mr og ultralyd. Ved nukleærmedisin kan vi ta enkeltbilder av bestemte områder, helkropp eller ta bilder når kameraet går rundt kroppen (spect/ct). Vanligste us er skjelett, hode, thyreoidea, parathyreoidea og nyre.

Ved PET/CT avbilder vi helkropp, hjerne og doseplansamarbeid med stråleterapi.

Ved PET/MR gjør vi pet/mr av helkropp og hode, men også rene mr-undersøkelser.

Før praksis

Hva forventer vi at du har forberedt deg på?

Velkommen til oss! Vi har som mål at tiden du er her hos oss skal gi deg er forståelse av hva nukleærmedisin er. For at du skal få mest mulig læringsutbytte ønsker vi at du:

 • Stiller forberedt, og ser gjennom anbefalt litteratur/nettsider
 • Gjennomført obligatoriske e-læringskurs for Helse Bergen, Læringsportalen.no
 • Har klar læringsmål og ønsker for praksisperioden

I praksis

Hva forventer vi av deg som student?

Vi har som mål at du etter endt praksis skal sitte igjen med forståelse og kunnskap om faget nukleærmedisin. For og oppnå dette har vi laget en sjekkliste som du får ved praksisstart.

Vi forventer ellers at du:

 • stiller forberedt
 • er lærevillig
 • er engasjert/interesse for å lære
 • positiv
 • respekt for oss og vårt arbeid
 • er imøtekommende og viser respekt for våre pasienter
 • moderat mobil/nettbruk

Nyttige lenker

Kysthospitalet i Hagavik

Åpningstid: 08.00-15.30 kvardagar
Studentansvarlig: Beate Bjørtuft, telefon 56 56 59 60

Ved sjukdom eller forseinking: Ring 56 56 59 60 (skjelett) / 56 56 59 60 (CT)

 • Studentturnus: Dagvakt 08.00-15.30
 • Studenten får uniform: Ja

Kven er vi?

Kysthospitalet i Hagevik (KiH) er ein del av Helse Bergen helseføretak, og ortopedisk klinikk. KiH er eit spesialsjukehus innan elektiv ortopedisk kirurgi.

På radiologisk avdeling er vi 7 radiografer (inkludert leiar) og 3 på merkantil. Radiolog-funksjonen er dekka av HUS.

Sjukehuset har ei flott kantine med kalde og varme retter.

KiH har hyblar som kan leigast. Ta kontakt med resepsjonen på 56 56 58 10 og spør etter hybelansvarleg.

Kva gjer vi?

Vi har 3 laboratorier:

 • Lab 1: Røntgen med gjennomlysning (Siemens)
 • Lab 2: Konvensjonell røntgen (Samsung)
 • CT lab: 64-slice CT (Philips)

Vi er knytt til SECTRA sitt RIS/PACS system.

Hovudtyngda av pasientane er frå ortopedisk poliklinikk; utgreiingar og kontrollar. Vi tar mykje røntgen av rygg, bekken, hofter, kne og føter. Men og av lunge, anklar, hender/handledd, skuldrer.

På CT er hovudtyngda av pasientar frå HUS; utgreiingar og kontrollar, mykje kreftkontrollar:

Collum, thorax, abdomen, bekken

 • Nyrer og urinvegar
 • Angiografi av ulike kar
 • Columna
 • Ekstremitetar
 • Caput, ansikt, biholer

Vi har ingen akuttfunksjon.

Før praksis

Kva forventar vi at du har førebudd deg på?

 • Gjennomføre obligatoriske e-læringskurs for Helse-Bergen, Læringsportalen.no
 • Repetere pensum som er relevant for praksisen:
  • anatomi og plan
  • kontrastmiddelbruk
  • innlegging av pvk
  • strålevern

I praksis

Kva forventar vi av deg som student?

 • Levere statusrapport og vurderingsskjema til veiledar fyrste praksisdag.
 • Vere førebudd til praksis
 • Bruke læringsmåla aktivt og ta ansvar for å oppnå desse så langt det er mogeleg
 • Vise initiativ og positivitet
 • Vere lærevillig og positiv til å motta veiledning
 • Ha respekt for kollegaer og våre pasientar
 • Moderat privat mobilbruk og nettbruk

Nyttige lenker

Voss sjukehus

Opningstid: 08.00-15.30 (dagvakt), 15.00-21.00 (1 radiograf på vakt), 21.00-08.00 (heimevakt)

Studentansvarleg: Kari Pettersborg og Kjerstin Solstad Finne, telefon 56 53 38 70

Ved sjukdom eller forseinking: Ring 56 53 38 70, oppgi at du er student og kven som er rettleiar.

 • Studentturnus: Dagvakt 08.00-15.00 (15.30). Seinvakt kan avtalast med rettleiar.
 • Studenten får uniform: Ja. 

Kven er vi?

Voss sjukehus er ein del av Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF.

Røntgenavdelingen på Voss består av 1 hjelpepleier, radiografer (12 stk), sekretærer (4 stk)  og radiologer ( p.t vikarer og radiologer som beskriv frå andre stader)

Me er ein liten avdeling der studenten blir godt kjent med dei som jobbar her og som vil gjera sitt beste for at studenten skal få ein mest mulig lærerik og interessant praksisperiode.

1.dag møter studenten kl. 09.00 og henvender seg i ekspedisjonen på røntgen i 3.etg.

Voss sjukehus har ei veldig fin kantine som ligg i 1.etasje ved hovudinngangen.

Kva gjer vi?

Voss sjukehus er eit akuttsjukehus med traumefunksjon.

På røntgenavdelingen utfører me dei mest vanlige undersøkinger innan konvensjonell røntgen, CT, MR og ultralyd.

Me har 1 MR, 1 CT, ultralyd, 3 stk. konvensjonell røntgen (2 med gjennomlysning) og mobilt røntgenapparat.

Før praksis

Kva forventar vi at du har førebudd deg på?

 • Pensum
 • Repetert forelesning om aktuell modalitet
 • Gjennomført e-læringskurs for sikker kontrastmiddelhåndtering, Helse-Bergen, Læringsportalen.no
 • Er førebudd på innlegging av PVK der dette er aktuelt
 • Ha reflektert over korleis du lærer best og vidareformidler dette til praksisrettleiar

I praksis

Kva forventar vi av deg som student?

 • Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag.
 • Vera førebudd til praksis.
 • Ta initiativ og vera positiv.
 • Vera lærevillig og åpen for veiledning.
 • Samarbeide godt med andre.
 • Vise respekt i møte med pasienter, pårørande og tilsette.
 • At du når dine forventa læringsmål.
 • Kunne gjennomføre fleire undersøkinger sjølvstendig undervegs i praksisperioden.
 • Minst mulig bruk av mobil og nettbruk.

Betanien  sykehus, Radiologisk avdeling

Åpningstid: 07.30-21.00 (mandag til torsdag). 07.30-15.00 (fredag) 
Studentansvarlig: Benedicte Haarvig Strømstad. Telefon 55 50 71 82

Ved sykdom eller forsinkelse: Ring 55 50 71 76 (skjelett) / 55 50 71 78 (CT) / 55 50 71 82 (MR)

 • Studentturnus: Dagvakt 08.00-15.00
 • Studenten får uniform: Ja

Hvem er vi?

Avdelingen består av flere yrkesgrupper. 7 radiologer (derav 2 i utland), 11 radiografer (derav 1 avdelingsleder) og 5 sekretærer (derav 1 kontorleder) Totalt er vi 23 ansatte.

Avdelingsleder er Therese von der Fehr, tlf. 55507195 / 90087044

Vi vil gjøre vårt beste for at du skal få en mest mulig lærerik og interessant praksisperiode og vi håper å vise deg en spennende avdeling satt sammen av hyggelige og faglig kompetente medarbeidere.

Som student jobber du dagtid hos oss og følger utdanningens retningslinjer i.f.t. oppmøtetimer.

1. dag møter du kl. 09.00 og henvender deg i resepsjonen. Vi har kantine i hovedbygget, gratis parkering og det er gode bussforbindelser til Fyllingsdalen.

Hva gjør vi?

Hos oss utføres konvensjonell røntgen, MR, CT og ultralyd. De vanligste undersøkelsene ved avdelingen:

Røntgen

 • Ortopedi
 • Thorax
 • ØVD

MR

 • Ortopedi
 • Nevrologi
 • MR abdomen

CT

 • Thorax
 • Abdomen/nyrer/colon
 • Caput/bihuler
 • noe ortopedi

Utralyd

 • Abdomen
 • Thyroidea
 • Mannlige genitalia
 • ledd

Avdelingen har disse rommene:

 • Resepsjon
 • Venterom
 • Ultralyd lab 3
 • MR lab 4
 • CT lab 5
 • Røntgen m gjennomlysning og mobilt røntgenapparat lab 6
 • 5 kontorer for beskrivende radiologer
 • Felles radiografkontor med flere arbeidsstasjoner
 • Avdelingslederkontor
 • Personalrom
 • Kjøkken
 • Skyllerom
 • Lager x 2
 • Garderober med toaletter og dusj

Pasienten

De aller fleste pasientene hos oss er polikliniske og noen er under utredning/behandling for alvorlige sykdomstilstander. De er ofte i en sårbar situasjon og dette krever mye av oss ansatte. Vi må opptre korrekt og profesjonelt, vise empati og sympati og ha kunnskap slik at våre pasienter føler seg trygge og godt ivaretatt. Alt vårt arbeid omfatter tett pasientkontakt. 

Før praksis

Hva forventer vi at du forberedt deg på?

 • Pensum
 • Repetert forelesning om aktuell modalitet
 • For studenter som skal ha CT og MR praksis; hvis mulig øve på innleggelse av veneflon
 • Gjennomført obligatoriske e-læringskurs og e-læringskurs for sikker kontrastmiddelhåndtering, for Helse Bergen, Læringsportalen.no.

I praksis

Hva forventer vi av deg som student?

 • Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag
 • Være forberedt til praksis
 • Vise initiativ, positivitet og engasjement
 • Være lærevillig og veiledningsbar
 • Ha respekt for pasientene
 • At du når dine forventede læringsmål
 • Minst mulig privat mobil- og nettbruk

Skadepoliklinikken (SKOT) v/Bergen Helsehus

Åpningstid: 08.30-22.15
Studentansvarlig: Radiograf Amalie Sæverud 

Ved sykdom eller forsinkelse: Ring 55 56 87 38 / 53 03 27 69, oppgi at du er student og hvem som er veileder.

(Evt. ta kontakt med sentralbordet 55 56 87 55)

 • Studentturnus: Dagvakt 08.30-15.00 Senvakt: 15.00 – 21.00 (Fredag 09.00-15.00)
 • Studenten får uniform: Ja. 

Hvem er vi?

Skadepoliklinikken/røntgenavdelingen består av 3 yrkesgrupper: Leger, radiografer og medisinske sekretærer. Totalt er vi 13 faste radiografer med vikarer i tillegg. Skadepoliklinikken er en del av Haukeland universitetssykehus hvor radiografene er organisert under radiologisk avdeling. Vi holder til i Solheimsgaten 9 på Danmarksplass.

Hva gjør vi?

Hovedoppgaven til skadepoliklinikken er å diagnostisere og behandle akutte skader, men også utføre kontroller av egne pasienter. Vi utfører undersøkelser på dagtid og på kveldstid med konvensjonell røntgen. På skot er vi en del av større tverrfaglig team, der radiografer og leger jobber tett sammen. Med hovedfokus på å ivareta pasienten som helhet, har vi flere arbeidsoppgaver knyttet til dette som bruddbehandling.

Før praksis

Hva forventer vi at du har forberedt deg på?

 • Pensum
 • Har satt deg inn i gjeldende regler for smittevern
 • Kan grunnleggende prinsipper for strålevern
 • Kan grunnleggende anatomiske begreper
 • Les deg gjerne opp på de ulike røntgenundersøkelsene som tas
 • Gjennomgått kurs om informasjonssikkerhet og personvern mtp taushetsplikt

I praksis

 • Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag
 • Være forberedt til praksis
 • Vise initiativ, positivitet og engasjement
 • Være lærevillig og veiledningsbar
 • Ha respekt for pasientene
 • At du når dine forventede læringsmål
 • Minst mulig privat mobil- og nettbruk
 • Kom gjerne med tilbakemelding til veileder / avdeling.

Nyttige lenker

Radiologisk avdeling - CT og generell røntgen, HUS

Åpningstid: Hele døgnet. 
Studentansvarlig: Heidi Furevik

Ved sykdom eller forsinkelse: CT: 55977711. Generell røntgen: 55977726.

 • Studentvakt: Dagvakt.
 • Studenten får uniform: Ja.

Hvem er vi?

Totalt er vi 70 radiografer ansatt ved seksjon for CT /generell røntgen. Dette er den største seksjonen i Radiologisk avd.

Vi har flest modaliteter lokalisert i hovedavdelingen som befinner seg i sentralblokka, 1.etasje. Vi har også modaliteter i mottaksklinikken (1.etg) og underetasjen.

I hovedavdelingen har vi 2 skjelett modaliteter,  Decotron (lab 15) og  Carestream (lab 1).

I tillegg har vi Decotron thorax-lab (lab 2) og Siemens gjennomlysningslab (lab 4).

I mottaksklinikken har vi Decotron (MK1) og Carestream skjelettlab (MK2)

Vi har også 11 stueapparater fra Carestream plassert på ulike avdelinger.

Studenter som er i generell røntgen praksis er mest på lab 1 og 15, men kommer også innom flere av de andre modalitetene.

Vi har totalt 6 CT maskiner tilknyttet vår seksjon.

3 av dem er lokalisert i hovedavdelingen (CT8A, 8B, og 9). 1 CT befinner seg i mottaksklinikken(CTMK) og 1 CT er lokalisert i underetasjen (CTU1).

I tillegg har vi en mobil CT som befinner seg på intensivavd.

Studentene som har CT praksis er for det meste på CTU1 (underetg.), 8A/9 (hovedavdelingen).

CT 8A er en Toshiba Aquilion 64 – MDCT 80 snitt/rot.

CTU1/8B Siemens Somatom Definition AS+ MDCT 128 snitt/rot

CT9/CTMK Siemens Somatom Definition Flash (Dual Energy CT) DSMDCT 128x2 CTsnitt/rot.

Mobil CT intensive er en Siemens Somatom on site.

I vår seksjon kan det til tider være hektisk, og et stort trykk av både elektive pasienter, og pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp. Pasientflyt organiseres fortrinnsvis av en koordinator på dagtid, og radiografer i teamet på vakt.

Alt vårt arbeid omfatter tett pasientkontakt. De fleste pasientene som kommer til oss er under utredning/behandling for alvorlige sykdomstilstander, og befinner seg i en sårbar situasjon. Våre ansatte må derfor til enhver tid være skjerpet, opptre profesjonelt og vise omsorg, slik at våre pasienter føler seg godt ivaretatt.

Vi prøver å skjerme studentene for de mest rystende inntrykk, og ser helst at studentene unngår store traumer, da vi ikke alltid har anledning å følge opp evt. reaksjoner hos studenten i etterkant.

Hva gjør vi?

CT: kreftutredning, kreftkontroller og andre utredninger. Biopsier og enkelte behandlende prosedyrer.

Alle typer akutte tilstander som f.eks blødninger, slag, aortaskader og traumer. Vi er også med i div forskningsprosjekt.

Før praksis

 • Repetert forelesning/øvelser om CT og røntgen
 • Repetert anatomi og de ulike landemerkene for innstilling
 • Forberedt deg på innleggelse av PVK (CT-praksis)
 • Gjennomført obligatoriske e-læringskurs for Helse Bergen, Læringsportalen.no
 • Gjennomført e-læringskurs for sikker kontrastmiddelhåndtering, Helse-Bergen, Læringsportalen.no

I praksis

 • Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag.
 • Være forberedt til praksis
 • Vise initiativ og positivitet
 • Være lærevillig og ta imot veiledning
 • Ha respekt for oss og våre pasienter
 • Moderat bruk av privat mobil og nettbruk

CT Hjerte, HUS 

Åpningstid: 8.00 – 15.30
Studentansvarlig:
Isabel Krohn

Ved sykdom eller forsinkelse: Ring 55 97 21 45 (tlf. bemannet fra 07.00).

 • Studentturnus: Dagvakt
 • Studenten får uniform: Ja

Hvem er vi?

CT Hjerte er en del av en poliklinisk enhet i Hjerteavdelingen – Hjerteintervensjon. Beliggenhet er i 1. etasje i Sentralblokken på Haukeland Universitetssjukehus.

Hva gjør vi?

På CT Hjerte gjøres det utredning av koronararterier, preoperative undersøkelser av hjerteklaffer og aorta. Vi gjør også kartlegginger av hjertets hulrom og veneforløp i forkant av enkelte prosedyrer. CT Hjerte har 6 radiografer, og står for ca 3200 undersøkelser i året.

Vi er del av Hjerteintervensjon, som utfører behandling for hjerterytmeforstyrrelser, trange kransårer og akutt hjerteinfarkt ved hjelp av røntgengjennomlysning.

Enheten ufører også kateterbasert aortaklaffimplantasjon, en metode som behandler aortastenose på de eldste og mest skrøpelige pasientene. Den polikliniske delen gjennomfører kontroller på pacemakere, hjerteopererte, voksne med medfødte hjertefeil og mye mer.

Vi tar kun imot 3.års radiografstudenter.

Før praksis

Vi forventer at du har lest deg opp på anatomi i hjertet, spesielt arterieforløpene. Det anbefales å ha innsikt i sirkulasjonssystemet og hvilken rolle hjertet spiller i kretsløpet.

Repeter undervisning om CT Hjerte fra 2. studieår.

I praksis

 • Studenten stiller våken og utvilt til praksis.
 • Det er viktig å skape trygghet rundt pasienten, derfor skal vi opptre rolig og profesjonelt i møte med pasienten.
 • Ta gjerne initiativ, men gå ikke utover din kompetanse. Er du usikker, så spør.
 • Avklar med veileder i begynnelsen av praksisen hvordan du kan nå dine mål.
 • Ikke stress med å ta flest mulig pasienter, men sett deg godt inn i de pasientene du er med på.
 • Veileder vil hjelpe deg til å nå målene i praksisen. Er det noe du lurer på, så spør!
 • Husk at du er i praksis for å lære, og det forventes ikke at du er utlært ved endt praksisperiode.

Nyttige lenker

Haraldsplass Diakonale Sykehus, Radiologisk avdeling

Åpningstid: 07.30 – 14.45
Studentansvarlig:
Bente Nord

Ved sykdom eller forsinkelse: CT: 55979231. MR: 55979260. Generell røntgen: 55979234.

 • Studentturnus: Dagvakt
 • Studenten får uniform: Ja

Hvem er vi?

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS er et av tre store private ikke-kommersielle sykehus i Norge. Sykehuset er en viktig del av det offentlige helsetilbudet gjennom driftsavtale med Helse Vest RHF. 
 
På sykehuset er det ca.900 ansatte, som jobber hver dag for å gi best mulig behandling og pleie til pasientene med kompetanse og hjertevarme. 

Sykehuset tilbyr spesialisthelsetjenester innen indremedisin, kirurgi, ortopedi og radiologi med tilhørende poliklinisk aktivitet.  

Vi har øyeblikkelig hjelp funksjon innen indremedisin og kirurgi, og er lokalsykehus for bydelene Åsane, Arna, og Bergenhus, samt Samnanger og kommunene i Nordhordland. 

Radiologisk avdeling består av yrkesgruppene sekretærer, radiografer og radiologer, totalt 34 ansatte. 

Oppmøtested første dag i praksis er på Radiologisk avdeling sitt venterom i vente- sone C2, kl. 09:00.

Hva gjør vi?

Radiologisk avdelingen har døgnkontinuerlig drift. 

De vanligste undersøkelsene:  

 • CT: CT-caput, CT- thorax/abdomen/bekken, ortopediske undersøkelser  
 • MR: MR- caput, MRCP, MR tynntarm, ortopediske undersøkelser 
 • Generell røntgen: Bekken, thorax, hofter, kne 

Modaliteter: 

 • CT Akutt Mottak: GE EVO 
 • Lab 1 CT: GE Revolution EVO 
 • Lab 3: Samsung 
 • Lab 4: GE, Discovery XS656 
 • Lab 5: Siemens Artis Zee 
 • Lab 6: Samsung GM60 
 • Lab 7: GE Logiq E10 
 • Lab 8: GE Optima MR450w med GEM 1.5 Tesla 

Vi benytter  

 • Sectra IT løsning for håndtering av alle typer bilder. 
 • Imatis: digitalløsning med sanntidsinformasjon og logistikk. 

Før praksis

 • Gjennomføre obligatoriske e-læringskurs for Helse-Bergen, Læringsportalen.no 
 • Repetere pensum som er relevant for praksisen: 
  • anatomi og plan 
  • kontrastmiddelbruk
  • innlegging av pvk 
  • strålevern 
  • apparaturlære 
  • anatomi 
 •  
 • Kunnskap om Hjerte-lunge-redning og forflytningsteknikk 

I praksis

 • Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag. 
 • Være forberedt til praksis 
 • Bruke læringsmål aktivt og ta ansvar for å oppnå de så langt det er mulig 
 • Vise initiativ og positivitet 
 • Være lærevillig og positiv til å motta veiledning 
 • Ha respekt for kollegaer og våre pasienter 
 • Restriktiv privat mobilbruk og nettbruk 
 • «Null toleranse» på bruk av ørepynt, piercing, klokke, ringer ol.

Nyttige lenker

Seksjon for intervensjon og ultralyd, Radiologisk avdeling, HUS

Åpningstid: Elektive pasienter: mandag- fredag 8-15, bakvakt for øyeblikkelig hjelp: kveld/natt/helg.

Studentansvarlig: Cathrine Tveit/ Camilla Johannessen,
Telefon: 55972374 / 55972322

Telefonnummer ved sykdom eller forsinkelse: 55977712

 • Studentturnus/vakt: Dagvakt: 07.30-15.00
 • Studenten får uniform

Hvem er vi?

Seksjon for intervensjon og ultralyd har ca. 20 radiografer (inkl to administrativt ansatte) og to hjelpepleiere, fordelt på tre ultralydlab’er, og tre intervensjonsstuer – to monoplan (Siemens Arits 2016, Philips Allura 2010) og et biplan (Philips Azurion 2019), samt at vi i ukedager på dagtid, server hybridstuen (Siemes Artis Zeego 2013) i 2 etg på TKS, Thoraxkirurgisk seksjon.

Hva gjør vi?

Størstedelen av pasientene våre, kommer fra karkirurgisk avdeling, og har en eller annen form for karsykdom.

Vår oppgave sammen med radiologen, er først å kartlegge, for så eventuelt åpne opp/tette igjen/legge inn ny foring i karet, alt etter som hva problemstillingen er.

Tilsvarende problemstillinger får man også i cerebrale kar. De får aneurismer, blør eller går tett. Teknikken er mye den samme som perifert, men forholdene er mye mindre, og konsekvensen av luft i sprøytene- og dermed faren for luftemboli- mye større.

Vi har også mange pasienter som skal enten ha innlagt, eller skiftet et nefrostomikateter. Det er pasienter som av ulike årsaker får hindret avløp fra nyre til blære, og dermed trenger et kateter i nyrebekkenet for å avlaste nyren. Noen pasienter har dette kun kort tid, andre kommer tilbake hver tredje måned for skifte, i årevis.

Før praksis

Hva forventer vi at du har forberedt deg på?

 • Kar-anatomi
 • Aseptisk, steril, teknikk – arbeidsmetode som hindrer tilføring av mikrober. Utstyr, oppdekning og evt. påkledning som benyttes skal være steril.
 • Basale smittevernrutiner - gjelder ved arbeid med alle pasienter, uavhengig av mistenkt eller bekreftet diagnose eller antatt infeksjonsstatus. Basale rutiner skal både beskytte helsepersonellet mot smitte og forebygge smitte til og mellom pasienter
 • Strålevern

 

I praksis

Hva forventer vi av deg som student?

 • Engasjement
 • Interesse
 • Setter deg inn i de vanligste karsykdommene.

Nyttige lenker

Evidia Bergen. Røntgen, CT og MR 

Åpningstid: 07.30-22.00.

Studentansvarlig: Gunhild Heie
Telefon: 97757640

Telefonnummer ved sykdom eller forsinkelse:
Røntgen:55594919
MR:55594910
CT:55594916

Studentturnus/vakt: Dagvakt: 08.00-15.30

Hvem er vi?

Vi holder til i 5. etasje i Bergen Storsenter. Adresse Kaigaten 5, inngang vis a vis jernbanestasjonen. Vår avdeling i Bergen har refusjonsavtale med det offentlige. Dette gjør at pasienter kan få dekket sine undersøkelser med vanlig egenandel på kr. 267. Unntakene er for klinisk mammografi og beintetthetsmålinger (BMA).

Hva gjør vi?

Maskinparken vår består av:

 • 2 MR Siemens Avanto FIT biomatrix 1,5T (under oppgradering)
 • 1 MR Siemens Aera 1,5T
 • 1 CT Siemens Definition 128 AS (byttes ut vinter 2023)
 • 1 RG Siemens Luminos
 • 1 RG GE Discovery
 • 1 Mammografi GE Prestina
 • 1 UL Toshiba Aplio 400
 • 1 Hologic Beintetthetsmåling
 • Vi har Sectra PACS og RIS.

Før praksis

I utgangspunktet skal studenten være her på dagtid, men kan evt. avtale annet med veileder. Første dag møter du kl.09:00. Henvend deg i ekspedisjonen. Du må holde arbeidstøy selv. Evidia har ikke arbeidstøy til utlån. Husk å levere statusrapport første dag. Lurer du på hvilke læringsmål du skal skrive, kan du spørre veileder om råd.

Er du syk eller kan av en eller annen grunn ikke komme, ring og gi beskjed.

I praksis

• Punktlig
• Viser initiativ
• Positiv
• Stiller spørsmål

 

Nyttige lenker