Praksisstader for radiografistudentar

Her finn du informasjon frå nokon av praksisstadane som tek i mot radiografstudentar i praksis.