Praksis i Helse Fonna

Her finn du informasjon frå praksistadar i Helse Fonna, samt andre private sykehus og institutt, for deg som er radiografstudent.

Snarvegar:

Angiografi og intervensjon ved Haugesund Sjukehus, Helse Fonna

Åpningstid: Døgndrift
Studentansvarlig: Ingunn Soland

 • Studentturnus: Avtales mellom veileder og student
 • Studenten får uniform: Ja - husk egnede sko

Hvem er vi?

Radiologisk avdeling består av 55 ansatte fordelt på tre yrkesgrupper: radiografer, radiologer og merkantilt personell. Vi har intervensjonsradiolog med spesialutdanning innen dette feltet, i tillegg til radiologer og leger i spesialisering som gjør enklere intervensjon.

Pr 2021 har 4 radiografer videreutdanning innen angiografi og intervensjon, mens ca 10 radiografer er tilknyttet seksjonen til enhver tid. Vi har en lab dedikert for angiografi og intervensjon + en gjennomlysningslab som backup. Vi jobber stort sett i team med to radiografer og en radiolog.

Hva gjør vi?

Hos oss utføres sjelden diagnostisk angiografi. CT, og til dels MR, har overtatt de diagnostiske prosedyrene som før ble utført ved angiolab. I dag består det meste av driften av intervensjonsprosedyrer. Intervensjon er et begrep brukt om ulike behandlinger i menneskekroppen. Det de har til felles er at operatøren ikke kan se operasjonsfeltet direkte. Ultralyd eller røntgen blir brukt som veiledning. Det er en skånsom, kateterbasert metode. Tilgangen til det aktuelle området nås med et tynt kateter/nål gjennom huden og lokal anestesi.

Denne metoden blir brukt bl.a. til å stoppe blødninger (vha coiling og stentgraft), til å åpne tette årer, til å redusere tumor ved å redusere blodtilførsel, og til å reparere utposninger i åreveggen. Vi gjør også inngrep som abscessdrenasjer og innlegging av dren for avlastning av nyre- og gallesystemet.

Vår drift henger tett sammen med sykehusets definerte fag- og behandlingstilbud. Dette betyr at vi bl.a. kan utføre blokking/ stenting av kar fordi vi har karkirurger, og embolisering fordi vi har gastrokirurger og gynekologer. Tilgang til urologer og anestesileger henger også tett sammen med vår drift. De begrensninger vi har pga. dette er at vi ikke har tilbud innen nevrologiske og kardiologiske problemstillinger siden sykehuset ikke er senter for nevrokirurgi og hjertekirurgi.

Haugesund Sykehus er donorsykehus, noe som betyr at vi utfører cerebral angiografi før dødsdefinisjon ved eventuell donasjon av organer.

De vanligste intervensjonprosedyrene er:

 • Stentinnleggelse - åpning av tette kar og samtidig «forsegling» av kalken i åreveggen
 • Percutan transluminal angioplastikk (PTA) – ballongdilatasjon av kar
 • Stentinnleggelse i galleveier og urinledere – for å drenere v/ blokkeringer p.g.a. stein eller tumor
 • Embolisering  – tette igjen kar f.eks. som blør, som gir blodforsyning til tumores eller er utvidet (f.eks pseudoaneurysmer og varicosele)
 • Trombolyse – Lokal medikamentell behandling av blodpropp, både arterielt og venøst i samarbeid med intensiv avdeling
 • Endovascular aortic repair (EVAR) – stentgraft i abdomen
 • Pyelostomiinnleggelse/bytte – innleggelse/skifte av dren i nyre
 • Abscessdrenasje – tømme væskelokulament
 • Sklerosering – redusering av cystestørrelse v/ cyster i lever og nyrer

Pasienten

Avdelingen tar imot pasienter fra hele regionen. Lab’en har døgnåpen drift alle dager, og over halvparten av det vi gjør på årsbasis er øyeblikkelig hjelp og hasteprosedyrer.

Alt vårt arbeid omfatter tett pasientkontakt, og prosedyrer som stiller strenge krav til utstyr og hygiene. Dette krever mye av oss ansatte. Vi har flere komplekse arbeidsoppgaver knyttet til prosedyrene, samtidig som pasienten skal ivaretas på best mulig måte.

De fleste pasienter får premedisinering på post. I tillegg administrerer radiografer, i samarbeid med radiolog, både smertestillende og beroligende medisin ved behov. Dette krever kunnskap om legemidler og overvåking av pasient.

Før praksis

Hva forventer vi at du har forberedt deg på?

 • Pensum
 • Repetert forelesning om intervensjon, medikamentlære, strålevern og apparatlære
 • Forberedt deg på prinsippene for steril oppdekking
 • Gjennomført obligatoriske e-læringskurs for Helse Bergen, Læringsportalen.no

I praksis

Hva forventer vi av deg som student:

 • Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag
 • Være forberedt til praksis
 • Vise initiativ og positivitet, ikke være redd for spørre og å involvere deg rundt pasienten
 • Være lærevillig og positiv til å motta veiledning
 • Ha respekt for oss og våre pasienter
 • Moderat privat mobil og nettbruk

Nyttige lenker

CT Haugesund sjukehus, Helse Fonna

Åpningstid: Hverdager 07.30-15.00
Studentansvarlig: Ingunn Soland.

 • Studentturnus: Avtales mellom veileder og student
 • Studenten får uniform: Ja - husk egnede sko

Hvem er vi?

Avdelingen består av 55 ansatte fordelt på 3 yrkesgrupper: radiografer, radiologer og merkantilt personell. Ca. 20 radiografer går i tredelt turnus. Vi har 2 CT maskiner. Vi er stort sett 2 radiografer på hver maskin. Avdelingsradiograf og fagradiograf er ansvarlig for lab’ene.

Hva gjør vi?

Hos oss utføres CT av alle kroppens organer.

De aller flest CT undersøkelser utføres med bruk av intravenøs kontrast og per oral kontrast.

CT maskinene finner du på lab 9 og 11.  I tilknytning til lab 11 har vi også et forberedelsesrom hvor vi bl.a. legger inn PVK og væsker opp polikliniske pasienter som har behov for det.

De mest vanlige CT undersøkelser er:

 • CT hals, thorax, abdomen og bekken
 • CT hode
 • CT angiografi
 • CT veiledet lungebiopsi
 • CT hjerte/cor
 • «Traume CT»
 • CT lungeemboli
 • CT av ekstremiteter
 • CT colon

Pasienten

Vi undersøker både polikliniske og øyeblikkelig hjelp pasienter.

Alt vårt arbeid omfatter tett pasientkontakt. Vi skal opptre korrekt og profesjonelt, vise empati, sympati og kunnskap slik at våre pasienter føler seg godt ivaretatt.

Det kan til tider være hektisk på CT. Noen av de dårligste pasientene kommer til CT, så radiografen må til enhver tid være oppdatert og trygg på akuttmedisinske prosedyrer. En praksisperiode på CT kan gi deg et godt innblikk i alle de ulike pasientene vi tar imot. Og du kan være forberedt på å se svært syke pasienter. Dette er hendelser som kan gjøre inntrykk, ikke vær redd for å gi beskjed til din veileder eller andre på avdelingen dersom du opplever noe som du har behov for å bearbeide.

Før praksis

Hva forventer vi at du har forberedt deg på?

 • Pensum
 • Repetert forelesning om CT teknikk
 • Repetert forelesninger om bruk av intravenøs kontrast
 • Kunne prosedyre for innleggelse om PVK
 • Kjenne til prosedyrer som gjelder håndtering av akutte situasjoner, inkl. kontrastmiddelreaksjoner, hjertestans
 • Kjenne til de ulike dosebegreper som brukes på CT
 • Kjenne til trykksprøyte Medrad Stellant
 • Gjennomført obligatoriske e-læringskurs for Helse Bergen, Læringsportalen.no

I praksis

Hva forventer vi av deg som student:

 • Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag
 • Være forberedt til praksis
 • Vise initiativ og positivitet, ikke være redd for spørre og å involvere deg rundt pasienten
 • Være lærevillig og positiv til å motta veiledning
 • Ha respekt for oss og våre pasienter
 • Moderat privat mobil og nettbruk

For å få best mulig utbytte av praksis på CT, er det viktig at du er godt forberedt, og at du er tidlig klar for pasientkontakt. Det er viktig at du så tidlig som mulig kommer i gang med forberedelse av pasient, innleggelse av PVK, informasjon og omsorg til pasienten. Jo raskere du som student kommer i gang med dette, desto større utbytte av din praksis på CT.

Det kan også være nyttig å tidlig bestemme deg for hvilke prosedyrer du vil fokusere på i praksisperioden din når det gjelder teknisk utførelse av aktuelle undersøkelser. Fokuser gjerne på 4 -5 CT undersøkelser, som du etter endt praksis skal kunne gjennomføre selvstendig fra begynnelse til slutt.

Nyttige lenker

Radiologisk avdeling, generell røntgen, Haugesund Sjukehus

Åpningstid: Døgndrift
Studentansvarlig: Ingunn Soland.

 • Studentturnus: Avtales mellom veileder og student
 • Studenten får uniform: Ja - husk egnede sko 

Hvem er vi?

Avdelingen består av 55 ansatte fordelt på 3 yrkesgrupper: radiografer, radiologer og merkantilt personell.

Hva gjør vi?

Hos oss utføres konvensjonelle røntgenundersøkelser og gjennomlysningsundersøkelser.

 • Lab 4, skjelett- og gjennomlysningsundersøkelser
 • Lab 5, skjelettundersøkelser, hvor en stor andel er ØH
 • Lab 6, gjennomlysningsundersøkelser
 • Lab 8, thoraxlab, volumrad, beinlengdemåling
 • Tre transportable Samsung røntgenapparater til å ta bilder på stue; eksempelvis intensiv, hjerteovervåkning, nyfødt og akuttmottak.

Vi er stort sett 1 radiograf som betjener hver lab. De transportable røntgenapparatene betjenes vanligvis av den som er satt opp på lab 8/thoraxlab.

De mest vanlige undersøkelser er:

 • Skjelettundersøkelser av hele kroppen
 • Akutt abdomen undersøkelser på lab 5
 • Røntgen thorax, stående og i seng
 • Kontrastundersøkelser på lab 4
 • ERCP på lab 6

Avdelingens apparatur:

Axiom Luminos dRF fra Siemens på lab 4:

Axiom Luminos dRF.jpg

Ysio Max fra Siemens på lab 5:

ysio.jpg

Ultimax-i fra Canon (Mebi) på lab 6:

ultimax.jpg

Definium 8000 80kW fra GE på lab 8:

definium.jpg

Pasienten

Pasientene vi undersøker er både polikliniske og inneliggende, inkludert både øyeblikkelig hjelp og timebestilte undersøkelser. Alt vårt arbeid omfatter tett pasientkontakt. Vi skal opptre korrekt og profesjonelt, vise empati, sympati og kunnskap slik at våre pasienter føler seg godt ivaretatt.

Før praksis

Hva forventer vi at du har forberedt deg på?

 • Pensum
 • Repetert forelesning om røntgen, og repetisjon av øvelser gjort på røntgenlab (simarena)
 • Gjennomført obligatoriske e-læringskurs for Helse Bergen, Læringsportalen.no

I praksis

Hva forventer vi av deg som student:

 • Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag
 • Være forberedt til praksis
 • Vise initiativ og positivitet
 • Være lærevillig og positiv til å motta veiledning
 • Ha respekt for oss og våre pasienter
 • Moderat privat mobil og nettbruk
 • Kunne gjennomføre flere undersøkelser selvstendig underveis i praksisperioden

Nyttige lenker

MR ved Haugesund sjukehus, Helse Fonna

Åpningstid: Hverdager 07.30-15.00
Studentansvarlig: Ingunn Soland

 • Studentturnus: Avtales mellom veileder og student
 • Studenten får uniform: Ja - husk egnede sko

Hvem er vi?

Avdelingen består av 55 ansatte fordelt på 3 yrkesgrupper: radiografer, radiologer og merkantilt personell. Vi har 1 MR maskin i Haugesund, hvor det stort sett er 2 radiografer som jobber sammen.

Hva gjør vi?

Hos oss utføres de vanligste prosedyrer innen MR. En del av MR undersøkelsene utføres med bruk av intravenøs kontrast.

De vanligste MR undersøkelsene er:

 • Nevro
 • Gastro
 • Prostata
 • Mammae
 • Gyn.
 • Ortopedi
 • ØNH
 • Barn

Pasienten

Vi har stort trykk på henvisninger av inneliggende pasienter, pakkeforløp og kreftkontroller.

Alt vårt arbeid omfatter tett pasientkontakt. Vi skal opptre korrekt og profesjonelt, vise empati, sympati og kunnskap slik at våre pasienter føler seg godt ivaretatt.

Før praksis

Hva forventer vi at du har forberedt deg på?

 • Pensum
 • Repetert forelesning om MR
 • MR sikkerhet
 • Gjennomført obligatoriske e-læringskurs for Helse Bergen, Læringsportalen.no
 • Innleggelse av PVK

I praksis

Hva forventer vi av deg som student:

 • Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag
 • Være forberedt til praksis
 • Vise initiativ og positivitet
 • Være lærevillig og positiv til å motta veiledning
 • Ha respekt for oss og våre pasienter
 • Moderat privat mobil og nettbruk

Nyttige lenker


Brystdiagnostisk senter (BDS), Haugesund sjukehus

Åpningstid: Hverdager 07.30-15.00 (mandag - torsdag)
Studentansvarlig: Ingunn Soland

 • Studentturnus: 07.30 - 15.00
 • Studenten får uniform: Ja - husk egnede sko

Hvem er vi

Avdelingen består av 55 ansatte fordelt på 3 yrkesgrupper: radiografer, radiologer og merkantilt personell.

Vi er 5 radiografer som jobber fast på BDS, og 5 radiografer som rullerer ute på avdelingen og BDS. I tillegg har vi egne radiologer.

Vi har 2 mammografiapparater (klinisk mammografi og screening), og 1 ultralydapparat.

Hva gjør vi

Vi har 2 hovedfunksjoner, Mammografiscreening og klinisk utredning av mamma.

De mest vanlige undersøkelsene hos oss:

 • Mammografiscreening
 • Klinisk mammografi
 • Ultralyd bryst og aksiller
 • Histologisk prøvetaking, ultralydveiledet eller røntgenveiledet/vakuum
 • Cytologisk prøvetaking
 • Innleggelse av preoperative merketråder, ultralyd eller røntgenveiledet
 • Avbildning av operasjonspreparater fra mamma

Før praksis

Dette forventer vi at du har forberedt deg på:

 • Pensum (kommunikasjon, brystets anatomi og fysiologi, patologi i brystet, apparatlære og strålefysikk)
 • Gjennomført obligatoriske e-læringskurs i Læringsportalen.no
 • Gjerne lese litt om Mammografiprogrammet, og retningslinjer for utredning av brystkreft

I praksis

Dette forventer vi av deg som student:

 • Være forberedt til praksis, vise initiativ og positivitet
 • Være lærevillig og mottakelig for veiledning
 • Kjenne til hovedgrunnene for henvisning til mammografi
 • Kjenne til posisjonering for standard mammografi
 • Kunne ta mammografibilder under veiledning
 • Kunne dekke opp, og assistere radiologen ved prøvetaking på ultralyd
 • Ha forståelse for kvalitetskravene for apparater og bilder
 • Kjenne til Mammografiprogrammet i Norge

Nyttige lenker

 

Ultralydenheten ved Haugesund sjukehus

Åpningstid: Døgndrift
Studentansvarlig: Ingunn Soland

 • Studentturnus: Avtales mellom veileder og student
 • Studenten får uniform: Ja - husk egnede sko

Hvem er vi

Avdelingen består av 55 ansatte fordelt på 3 yrkesgrupper: radiografer, radiologer og merkantilt personell. Ca. 20 radiografer går i tredelt turnus. Vi har 2 ultralyd maskiner. Vi er stort sett 1 radiograf og 2 radiologer på ultralyd, en overlege radiolog og en radiolog i lege spesialisering. Avdelingsradiograf og fagradiograf er ansvarlig for lab’ene.

Hva gjør vi

Hos oss utføres ultralyd av alle kroppens organer.

Ultralyd undersøkelser utføres med bruk av radiobølger via ultralydprobe.

CEUS er en ultralyd basert undersøkelse med intravenøs kontrast og i tilknytning til CEUS må vi bl.a. legger inn PVK som forberedelse til undersøkelsen.

Ultralyd maskinene finner du på lab 3 i sone 2, det er 2 undersøkelses rommer med dikteringsrom og der radiografen har sin kontorplass.

De mest vanlige ultralyd undersøkelser er:

 • UL hals, thorax, abdomen og bekken
 • UL hode
 • UL halskar
 • UL veiledet biopsi/drenasjer
 • UL «Traume FAST»
 • UL underekstremitets vener «DVT»
 • UL av ekstremiteter
 • UL tynntarm colon og rektum måling
 • UL barn - hofter, pylorusstenose, invaginasjon
 • UL injeksjoner hofter/skulder
 • UL sclerosering thyreoideacyster
 • UL FNAC finnålsbiopsi

Pasienten

Vi undersøker både polikliniske og øyeblikkelig hjelp pasienter.

Alt vårt arbeid omfatter tett pasientkontakt. Vi skal opptre korrekt og profesjonelt, vise empati, sympati og kunnskap slik at våre pasienter føler seg godt ivaretatt.

Det kan til tider være hektisk på ultralyd. Dårlige pasienter kommer til ultralyd, så radiografen må til enhver tid være oppdatert og trygg på akuttmedisinske prosedyrer. En praksisperiode på ultralyd kan gi deg et godt innblikk i alle de ulike pasientene vi tar imot, og du kan være forberedt på å se svært syke pasienter til oppegående pasienter. Dette er hendelser som kan gjøre inntrykk, ikke vær redd for å gi beskjed til din veileder eller andre på avdelingen dersom du opplever noe som du har behov for å bearbeide.

Før praksis

 • Pensum
 • Repetert forelesning om ultralyd teknikk
 • Les om bruk av intravenøs kontrast på ultralyd (CEUS)
 • Kunne prosedyre for innleggelse om PVK
 • Kjenne til prosedyrer som gjelder håndtering av akutte situasjoner, inkl. hjertestans
 • Øve på steril oppdekking
 • Gjennomført obligatoriske e-læringskurs for Helse-Fonna, Læringsportalen.no

 

I praksis

 • Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag
 • Være forberedt til praksis
 • Vise initiativ og positivitet, ikke være redd for å spørre hvis du er usikker og å involvere deg rundt pasienten
 • Være lærevillig og positiv til å motta veiledning
 • Ha respekt for oss og våre pasienter
 • Moderat privat mobil og nettbruk

For å få best mulig utbytte av praksis på ultralyd, er det viktig at du er godt forberedt, og at du er tidlig klar for pasientkontakt. Det er viktig at du så tidlig som mulig kommer i gang med forberedelse av pasient, innleggelse av PVK når det trengs, informasjon og omsorg til pasienten. Jo raskere du som student kommer i gang med dette, desto større utbytte av din praksis på ultralyd.

Det kan også være nyttig å tidlig bestemme deg for hvilke prosedyrer du vil fokusere på i praksisperioden din, når det gjelder teknisk utførelse av aktuelle undersøkelser. Fokuser gjerne på undersøkelser, som du etter endt praksis skal kunne gjennomføre selvstendig fra begynnelse til slutt.

Nyttige lenker


Avdeling for nukleærmedisin, Haugesund sjukehus

Åpningstid: Hverdager 07.30-15.00 (mandag - torsdag)
Studentansvarlig: Ingunn Soland

 • Studentturnus: Avtales mellom veileder og student
 • Studenten får uniform: Ja - husk egnede sko

Hvem er vi?

Avdelingen består av avdelingsradiograf, fagradiograf, og tre andre radiografer. Alle rullerer mellom nukleærmedisin og radiologisk avdeling i 1. etasje. Det er en nukleærmedisiner tilknyttet avdelingen.

Vi er en spennende avdeling satt sammen av hyggelige og faglig kompetente medarbeidere.

Hva gjør vi?

Hos oss utføres konvensjonelle nukleærmedisinske undersøkelser og terapi av thyriodea. Vi forbereder pasientene, lager/blander radiofarmakon og tar bilder.

De vanligste nukleærmedisinske undersøkelser er:

 • Hjernescintigrafi
 • Datscan
 • Endokrine undersøkelser (thyroidea og parathyroidea, MIBG)
 • Hjertebelastningsscintigrafi
 • Nyrefunksjonsundersøkelse(renografi)
 • Skjelettscintigrafi
 • Lymfeknutescintigrafi (cancer mammae og malingt melanom)

Avelingen har disse rommene:

Undersøkelsesrom med Symbia SpectCT

operatørrom.jpg

Operatørrom

forberedelsesrom.jpg

Foreberedelsesrom

hotlab.jpg

Hotlab

sluse.jpg

Sluse

venterom mm.jpg

Pasienten

De fleste pasienter er polikliniske og er under utredning /behandling for alvorlige sykdomstilstander.

Alt vårt arbeid omfatter tett pasientkontakt. Vi skal opptre korrekt og profesjonelt, vise empati, sympati og kunnskap slik at våre pasienter føler seg godt ivaretatt.

Før praksis

Hva forventer vi at du har forberedt deg på?

 • Pensum
 • Repetert forelesning om NM, og strålebruk på IL
 • Gjennomført obligatoriske e-læringskurs i Læringsportalen.no
 • Sett: What is nuclearmedicine?
 • Innleggelse av PVK
 • Forberede deg til 4 nukleærmedisinske undersøkelser, (thyreoidea, parathyreoidea, skjelettscintigrafi og renografi)

I praksis

Hva forventer vi av deg som student:

 • Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag
 • Være forberedt til praksis
 • Vise initiativ og positivitet
 • Være lærevillig og mottakelig for veiledning
 • Mobil og privat nettbruk kun i pauser
 • Kunne gjennomføre 4 nukleærmedisinske undersøkelser, (thyroidea, parathyroidea, skjelettscintigrafi og renografi)

Nyttige lenker

 

Stord sjukehus, radiologisk avdeling 

Åpningstid: Døgndrift
Studentansvarlig: Marita Bondhus 
Kontaktinformasjon funksjonsleiar: 53491160 

 • Studentturnus: Avtales mellom veileder og student
 • Studenten får uniform: Ja - husk egnede sko

Kven er vi?

På radiologisk avdeling ved Stord sjukehus jobbar det radiolog (det er sju/åtte radiologar som jobbar stafett, då er det ein radiolog her om gongen som har vakt 24/7 i ei veke, nokre gongar to veker), 15 radiografar og fire sekretærar/helsesekretærar. Nokre radiografar går kun dagvakter og nokre går i vaktordning. Vi har ei ny CT-maskin i 2023 (Siemens), ei MR-maskin (Siemens), eit ultralydapparat (Philips), eit gjennomlysingsapparat (Philips), ein konvensjonell røntgenlab med detektor (Carestream), to mobile røntgenapparat med detektor (Carestream og Samsung) og eit Agfa røntgensystem med biletplater som reserveløysing. 

Hva gjer vi?

Dei fleste radiografane roterer på kva modalitet ein er på. Vi utfører forskjellige undersøkingar, nokre gongar saman med radiolog, til dømes innlegging av pyelostomi-/nefrostomikateter, drenasje av galle/abscess/plevravæske/ascitesvæske osb. 

Vi utfører MR kun på dagtid og kun i vekedagar, elles er dei andre modalitetane i bruk døgnet rundt heile året. 

På røntgen har vi både pasientar som kjem til time frå eksterne legar, pasientar som skal vidare til poliklinikkar på huset (til dømes for kontroll av fraktur eller utgreiing av behov for protese, utgreiing av medisinske problemstillingar osb.), pasientar med akutte problemstillingar og pasientar som er innlagt på sjukehuset. 

På CT har vi pasientar som kjem til time, men vi tar også inneliggande pasientar innimellom. Både rutineundersøkingar/utgreiingar og akutte undersøkingar. Vi er del av både traumeteam og slagteam. 

Mest vanlege undersøkingar: 

Røntgen: 

 • ØH, spørsmål om fraktur 
 • Røntgen thorax 
 • Planlagt ortopedi, t.d. kneprotese eller hofteprotese 
 • Beinlengdemåling 
 • Scoliosemåling
 • Elles undersøkingar av polikliniske pasientar tilvist av t.d. fastlege


Ultralyd:

 • Abdomen 
 • Hals/thyroidea 
 • Underekstremitetsvener 
 • Testis 
 • Barnehofter 
 • Biopsiar 
 • Drenasje 

Mage-tarm og andre kontrastundersøkingar/intervensjonar: 

 • Pyelostomikateter, innleggelse og skifte
 • Pyelografi 
 • Tynntarmspassasje 

CT:

 • Thorax 
 • Abdomen/bekken 
 • Angiografi av thorax (ved spørsmål om lungeemboli) 
 • Caput 
 • Traume 
 • Slag 
 • Colon 

MR: 

 • Caput 
 • Rygg 
 • Skulder 
 • Albue 
 • Hånd/håndledd 
 • Bekken 
 • Hofte 
 • Kne 
 • Ankel/fot 
 • MRCP 
 • Lever 
 • Pancreas 
 • Tynntarm 

Pasienten:

CT: Vi har polikliniske pasientar og pasientar som er innlagte. Det er både rutineundersøkingar som til dømes kreftkontrollar eller kontroll av dei med ulike lungesjukdomar, samstundes som vi også har meir akutte undersøkingar som CT av pasientar med mistanke om slag, traumepasientar, pasientar med mistanke om lungeemboli osb. 

MR: Her har vi også både polikliniske og innlagte pasientar. Vi har stor breidde innan undersøkingar. Medan vi tek ulike undersøkingar det meiste av veka, tek vi berre ortopediske pasientar på tysdagar. 

Røntgen og gjennomlysing: Her kjem det polikliniske pasientar til time med tilvising frå til dømes fastlege. Utanom det har vi pasientar med spørsmål om fraktur som kjem som ØH, pasientar som skal til poliklinikk og inneliggande pasientar. 

Mobilt røntgenapparat: Vi tar nokre gongar røntgen thorax enten på traumepasientar på traumerom eller klinisk dårlige pasientar på intensivavdeling. Kan elles eventuelt brukast til pasientar som skal ta røntgenbilete av småskjelett som til dømes hand og handledd. 

Ultralyd: Her kjem det også både polikliniske pasientar og innlagte. Det er både rutineundersøkingar og litt meir hastande undersøkingar, då oftast på inneliggande pasientar. Til dømes ultralyd av underekstremitetsvener med spørsmål om DVT eller FAST på traumepasientar. 

Før praksis

Før praksis hos oss forventar vi at du: 

 • Har førebudd deg på pensum 
 • Har repetert førelesningar om aktuell modalitet 
 • Har gjennomført e-læringskurs i Læringsportalen 
 • Har sett gjennom og reflektert over læringsmål. 
 • Har reflektert over korleis du lærer best og gjer deg klar til å vidareformidle dette til praksisrettleiar. 

I praksis

Vi forventar at du møter på avdelinga til avtalt tid fyrste praksisdag (kl. 09:00). Det er ei ringeklokke i røntgenekspedisjonen som du kan ringe på, så kjem det nokon ut til deg (vi har ikkje bemanna ekspedisjon då vi brukar Imatis for ankomstregistrering av pasientar). Vurderingsskjema skal leverast til rettleiar fyrste praksisdag. 

Som student bør du vere førebudd til praksis, vise initiativ og engasjement. Hugs at du har også eit ansvar for å vere veiledbar, førebu deg på å ta i mot konstruktive tilbakemeldingar og å reflektere over dei. Det vil bidra til læring i praksisperioden. 

Du skal ha respekt for både pasientar, pårørande og tilsette. Vi har mykje pasientkontakt og det er viktig at ein som student kan vise omsorg og gi god informasjon til pasienten. Sjå til dømes yrkesetiske retningslinjer for radiografar: https://www.radiograf.no/artikler/yrkesetiske-retningslinjer/436890 

Vi ynskjer minst mogleg privat mobilbruk og nettbruk. 

Bruk av ringar, klokker, smykker, øyredobbar og liknande er ikkje tillate. Vi forventar at du held deg til gode hygienerutinar. 

Vi har relativt ofte pasientar hos oss som har alvorleg sjukdom eller som har vore utsett for traumar. Dersom du har behov for å snakke med rettleiar eller andre på avdelinga om opplevingar som du har vore med på, så ver ikkje redd for å seie i frå! 

Vi ynskjer deg velkomen i praksis hos oss! 

Nyttige lenker

Hold Pusten 04 23 by Hold Pusten - Issuu – side 36 (min arbeidsplass)