Praksis i Helse Fonna

Her finn du informasjon frå praksistadar i Helse Fonna, samt andre private sykehus og institutt, for deg som er radiografstudent.

Snarvegar:

Angiografi og intervensjon ved Haugesund Sjukehus, Helse Fonna

haugesund sykehus.jpg

Åpningstid: Døgndrift
Studentansvarlig: Ingunn Soland

 • Studentturnus: Avtales mellom veileder og student
 • Studenten får uniform: Ja - husk egnede sko

Hvem er vi?

Radiologisk avdeling består av 55 ansatte fordelt på tre yrkesgrupper: radiografer, radiologer og merkantilt personell. Vi har intervensjonsradiolog med spesialutdanning innen dette feltet, i tillegg til radiologer og leger i spesialisering som gjør enklere intervensjon.

Pr 2021 har 4 radiografer videreutdanning innen angiografi og intervensjon, mens ca 10 radiografer er tilknyttet seksjonen til enhver tid. Vi har en lab dedikert for angiografi og intervensjon + en gjennomlysningslab som backup. Vi jobber stort sett i team med to radiografer og en radiolog.

Hva gjør vi?

Hos oss utføres sjelden diagnostisk angiografi. CT, og til dels MR, har overtatt de diagnostiske prosedyrene som før ble utført ved angiolab. I dag består det meste av driften av intervensjonsprosedyrer. Intervensjon er et begrep brukt om ulike behandlinger i menneskekroppen. Det de har til felles er at operatøren ikke kan se operasjonsfeltet direkte. Ultralyd eller røntgen blir brukt som veiledning. Det er en skånsom, kateterbasert metode. Tilgangen til det aktuelle området nås med et tynt kateter/nål gjennom huden og lokal anestesi.

Denne metoden blir brukt bl.a. til å stoppe blødninger (vha coiling og stentgraft), til å åpne tette årer, til å redusere tumor ved å redusere blodtilførsel, og til å reparere utposninger i åreveggen. Vi gjør også inngrep som abscessdrenasjer og innlegging av dren for avlastning av nyre- og gallesystemet.

Vår drift henger tett sammen med sykehusets definerte fag- og behandlingstilbud. Dette betyr at vi bl.a. kan utføre blokking/ stenting av kar fordi vi har karkirurger, og embolisering fordi vi har gastrokirurger og gynekologer. Tilgang til urologer og anestesileger henger også tett sammen med vår drift. De begrensninger vi har pga. dette er at vi ikke har tilbud innen nevrologiske og kardiologiske problemstillinger siden sykehuset ikke er senter for nevrokirurgi og hjertekirurgi.

Haugesund Sykehus er donorsykehus, noe som betyr at vi utfører cerebral angiografi før dødsdefinisjon ved eventuell donasjon av organer.

De vanligste intervensjonprosedyrene er:

 • Stentinnleggelse - åpning av tette kar og samtidig «forsegling» av kalken i åreveggen
 • Percutan transluminal angioplastikk (PTA) – ballongdilatasjon av kar
 • Stentinnleggelse i galleveier og urinledere – for å drenere v/ blokkeringer p.g.a. stein eller tumor
 • Embolisering  – tette igjen kar f.eks. som blør, som gir blodforsyning til tumores eller er utvidet (f.eks pseudoaneurysmer og varicosele)
 • Trombolyse – Lokal medikamentell behandling av blodpropp, både arterielt og venøst i samarbeid med intensiv avdeling
 • Endovascular aortic repair (EVAR) – stentgraft i abdomen
 • Pyelostomiinnleggelse/bytte – innleggelse/skifte av dren i nyre
 • Abscessdrenasje – tømme væskelokulament
 • Sklerosering – redusering av cystestørrelse v/ cyster i lever og nyrer

Pasienten

Avdelingen tar imot pasienter fra hele regionen. Lab’en har døgnåpen drift alle dager, og over halvparten av det vi gjør på årsbasis er øyeblikkelig hjelp og hasteprosedyrer.

Alt vårt arbeid omfatter tett pasientkontakt, og prosedyrer som stiller strenge krav til utstyr og hygiene. Dette krever mye av oss ansatte. Vi har flere komplekse arbeidsoppgaver knyttet til prosedyrene, samtidig som pasienten skal ivaretas på best mulig måte.

De fleste pasienter får premedisinering på post. I tillegg administrerer radiografer, i samarbeid med radiolog, både smertestillende og beroligende medisin ved behov. Dette krever kunnskap om legemidler og overvåking av pasient.

Før praksis

Hva forventer vi at du har forberedt deg på?

 • Pensum
 • Repetert forelesning om intervensjon, medikamentlære, strålevern og apparatlære
 • Forberedt deg på prinsippene for steril oppdekking
 • Gjennomført obligatoriske e-læringskurs for Helse Bergen, Læringsportalen.no

I praksis

Hva forventer vi av deg som student:

 • Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag
 • Være forberedt til praksis
 • Vise initiativ og positivitet, ikke være redd for spørre og å involvere deg rundt pasienten
 • Være lærevillig og positiv til å motta veiledning
 • Ha respekt for oss og våre pasienter
 • Moderat privat mobil og nettbruk

Nyttige lenker

CT Haugesund sjukehus, Helse Fonna

ct haugesund.jpg

Åpningstid: Hverdager 07.30-15.00
Studentansvarlig: Ingunn Soland.

 • Studentturnus: Avtales mellom veileder og student
 • Studenten får uniform: Ja - husk egnede sko

Hvem er vi?

Avdelingen består av 55 ansatte fordelt på 3 yrkesgrupper: radiografer, radiologer og merkantilt personell. Ca. 20 radiografer går i tredelt turnus. Vi har 2 CT maskiner. Vi er stort sett 2 radiografer på hver maskin. Avdelingsradiograf og fagradiograf er ansvarlig for lab’ene.

Hva gjør vi?

Hos oss utføres CT av alle kroppens organer.

De aller flest CT undersøkelser utføres med bruk av intravenøs kontrast og per oral kontrast.

CT maskinene finner du på lab 9 og 11.  I tilknytning til lab 11 har vi også et forberedelsesrom hvor vi bl.a. legger inn PVK og væsker opp polikliniske pasienter som har behov for det.

De mest vanlige CT undersøkelser er:

 • CT hals, thorax, abdomen og bekken
 • CT hode
 • CT angiografi
 • CT veiledet lungebiopsi
 • CT hjerte/cor
 • «Traume CT»
 • CT lungeemboli
 • CT av ekstremiteter
 • CT colon

Pasienten

Vi undersøker både polikliniske og øyeblikkelig hjelp pasienter.

Alt vårt arbeid omfatter tett pasientkontakt. Vi skal opptre korrekt og profesjonelt, vise empati, sympati og kunnskap slik at våre pasienter føler seg godt ivaretatt.

Det kan til tider være hektisk på CT. Noen av de dårligste pasientene kommer til CT, så radiografen må til enhver tid være oppdatert og trygg på akuttmedisinske prosedyrer. En praksisperiode på CT kan gi deg et godt innblikk i alle de ulike pasientene vi tar imot. Og du kan være forberedt på å se svært syke pasienter. Dette er hendelser som kan gjøre inntrykk, ikke vær redd for å gi beskjed til din veileder eller andre på avdelingen dersom du opplever noe som du har behov for å bearbeide.

Før praksis

Hva forventer vi at du har forberedt deg på?

 • Pensum
 • Repetert forelesning om CT teknikk
 • Repetert forelesninger om bruk av intravenøs kontrast
 • Kunne prosedyre for innleggelse om PVK
 • Kjenne til prosedyrer som gjelder håndtering av akutte situasjoner, inkl. kontrastmiddelreaksjoner, hjertestans
 • Kjenne til de ulike dosebegreper som brukes på CT
 • Kjenne til trykksprøyte Medrad Stellant
 • Gjennomført obligatoriske e-læringskurs for Helse Bergen, Læringsportalen.no

I praksis

Hva forventer vi av deg som student:

 • Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag
 • Være forberedt til praksis
 • Vise initiativ og positivitet, ikke være redd for spørre og å involvere deg rundt pasienten
 • Være lærevillig og positiv til å motta veiledning
 • Ha respekt for oss og våre pasienter
 • Moderat privat mobil og nettbruk

For å få best mulig utbytte av praksis på CT, er det viktig at du er godt forberedt, og at du er tidlig klar for pasientkontakt. Det er viktig at du så tidlig som mulig kommer i gang med forberedelse av pasient, innleggelse av PVK, informasjon og omsorg til pasienten. Jo raskere du som student kommer i gang med dette, desto større utbytte av din praksis på CT.

Det kan også være nyttig å tidlig bestemme deg for hvilke prosedyrer du vil fokusere på i praksisperioden din når det gjelder teknisk utførelse av aktuelle undersøkelser. Fokuser gjerne på 4 -5 CT undersøkelser, som du etter endt praksis skal kunne gjennomføre selvstendig fra begynnelse til slutt.

Nyttige lenker

Radiologisk avdeling, generell røntgen, Haugesund Sjukehus

generell røntgen haugesund.jpg

Åpningstid: Døgndrift
Studentansvarlig: Ingunn Soland.

 • Studentturnus: Avtales mellom veileder og student
 • Studenten får uniform: Ja - husk egnede sko 

Hvem er vi?

Avdelingen består av 55 ansatte fordelt på 3 yrkesgrupper: radiografer, radiologer og merkantilt personell.

Hva gjør vi?

Hos oss utføres konvensjonelle røntgenundersøkelser og gjennomlysningsundersøkelser.

 • Lab 4, skjelett- og gjennomlysningsundersøkelser
 • Lab 5, skjelettundersøkelser, hvor en stor andel er ØH
 • Lab 6, gjennomlysningsundersøkelser
 • Lab 8, thoraxlab, volumrad, beinlengdemåling
 • Tre transportable Samsung røntgenapparater til å ta bilder på stue; eksempelvis intensiv, hjerteovervåkning, nyfødt og akuttmottak.

Vi er stort sett 1 radiograf som betjener hver lab. De transportable røntgenapparatene betjenes vanligvis av den som er satt opp på lab 8/thoraxlab.

De mest vanlige undersøkelser er:

 • Skjelettundersøkelser av hele kroppen
 • Akutt abdomen undersøkelser på lab 5
 • Røntgen thorax, stående og i seng
 • Kontrastundersøkelser på lab 4
 • ERCP på lab 6

Avdelingens apparatur:

Axiom Luminos dRF fra Siemens på lab 4:

Axiom Luminos dRF.jpg

Ysio Max fra Siemens på lab 5:

ysio.jpg

Ultimax-i fra Canon (Mebi) på lab 6:

ultimax.jpg

Definium 8000 80kW fra GE på lab 8:

definium.jpg

Pasienten

Pasientene vi undersøker er både polikliniske og inneliggende, inkludert både øyeblikkelig hjelp og timebestilte undersøkelser. Alt vårt arbeid omfatter tett pasientkontakt. Vi skal opptre korrekt og profesjonelt, vise empati, sympati og kunnskap slik at våre pasienter føler seg godt ivaretatt.

Før praksis

Hva forventer vi at du har forberedt deg på?

 • Pensum
 • Repetert forelesning om røntgen, og repetisjon av øvelser gjort på røntgenlab (simarena)
 • Gjennomført obligatoriske e-læringskurs for Helse Bergen, Læringsportalen.no

I praksis

Hva forventer vi av deg som student:

 • Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag
 • Være forberedt til praksis
 • Vise initiativ og positivitet
 • Være lærevillig og positiv til å motta veiledning
 • Ha respekt for oss og våre pasienter
 • Moderat privat mobil og nettbruk
 • Kunne gjennomføre flere undersøkelser selvstendig underveis i praksisperioden

Nyttige lenker

MR ved Haugesund sjukehus, Helse Fonna

MR Haugesund.jpg

Åpningstid: Hverdager 07.30-15.00
Studentansvarlig: Ingunn Soland

 • Studentturnus: Avtales mellom veileder og student
 • Studenten får uniform: Ja - husk egnede sko

Hvem er vi?

Avdelingen består av 55 ansatte fordelt på 3 yrkesgrupper: radiografer, radiologer og merkantilt personell. Vi har 1 MR maskin i Haugesund, hvor det stort sett er 2 radiografer som jobber sammen.

Hva gjør vi?

Hos oss utføres de vanligste prosedyrer innen MR. En del av MR undersøkelsene utføres med bruk av intravenøs kontrast.

De vanligste MR undersøkelsene er:

 • Nevro
 • Gastro
 • Prostata
 • Mammae
 • Gyn.
 • Ortopedi
 • ØNH
 • Barn

Pasienten

Vi har stort trykk på henvisninger av inneliggende pasienter, pakkeforløp og kreftkontroller.

Alt vårt arbeid omfatter tett pasientkontakt. Vi skal opptre korrekt og profesjonelt, vise empati, sympati og kunnskap slik at våre pasienter føler seg godt ivaretatt.

Før praksis

Hva forventer vi at du har forberedt deg på?

 • Pensum
 • Repetert forelesning om MR
 • MR sikkerhet
 • Gjennomført obligatoriske e-læringskurs for Helse Bergen, Læringsportalen.no
 • Innleggelse av PVK

I praksis

Hva forventer vi av deg som student:

 • Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag
 • Være forberedt til praksis
 • Vise initiativ og positivitet
 • Være lærevillig og positiv til å motta veiledning
 • Ha respekt for oss og våre pasienter
 • Moderat privat mobil og nettbruk

Nyttige lenker

Avdeling for nukleærmedisin, Haugesund sjukehus

Åpningstid: Hverdager 07.30-15.00 (mandag - torsdag)
Studentansvarlig: Ingunn Soland

 • Studentturnus: Avtales mellom veileder og student
 • Studenten får uniform: Ja - husk egnede sko

Hvem er vi?

Avdelingen består av avdelingsradiograf, fagradiograf, og tre andre radiografer. Alle rullerer mellom nukleærmedisin og radiologisk avdeling i 1. etasje. Det er en nukleærmedisiner tilknyttet avdelingen.

Vi er en spennende avdeling satt sammen av hyggelige og faglig kompetente medarbeidere.

Hva gjør vi?

Hos oss utføres konvensjonelle nukleærmedisinske undersøkelser og terapi av thyriodea. Vi forbereder pasientene, lager/blander radiofarmakon og tar bilder.

De vanligste nukleærmedisinske undersøkelser er:

 • Hjernescintigrafi
 • Datscan
 • Endokrine undersøkelser (thyroidea og parathyroidea, MIBG)
 • Hjertebelastningsscintigrafi
 • Nyrefunksjonsundersøkelse(renografi)
 • Skjelettscintigrafi
 • Lymfeknutescintigrafi (cancer mammae og malingt melanom)

Avelingen har disse rommene:

Undersøkelsesrom med Symbia SpectCT

operatørrom.jpg

Operatørrom

forberedelsesrom.jpg

Foreberedelsesrom

hotlab.jpg

Hotlab

sluse.jpg

Sluse

venterom mm.jpg

Pasienten

De fleste pasienter er polikliniske og er under utredning /behandling for alvorlige sykdomstilstander.

Alt vårt arbeid omfatter tett pasientkontakt. Vi skal opptre korrekt og profesjonelt, vise empati, sympati og kunnskap slik at våre pasienter føler seg godt ivaretatt.

Før praksis

Hva forventer vi at du har forberedt deg på?

 • Pensum
 • Repetert forelesning om NM, og strålebruk på IL
 • Gjennomført obligatoriske e-læringskurs i Læringsportalen.no
 • Sett: What is nuclearmedicine?
 • Innleggelse av PVK
 • Forberede deg til 4 nukleærmedisinske undersøkelser, (thyreoidea, parathyreoidea, skjelettscintigrafi og renografi)

I praksis

Hva forventer vi av deg som student:

 • Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag
 • Være forberedt til praksis
 • Vise initiativ og positivitet
 • Være lærevillig og mottakelig for veiledning
 • Mobil og privat nettbruk kun i pauser
 • Kunne gjennomføre 4 nukleærmedisinske undersøkelser, (thyroidea, parathyroidea, skjelettscintigrafi og renografi)

Nyttige lenker