Praksis i Stavanger

Her finn du informasjon fra praksisteder i Stavanger, samt andre private sykehus og institutt, for deg som er radiografstudent.

Snarveier:

Brystdiagnostisk senter (BSD)

bus stavanger.jpg

Åpningstid: 07.30-15.00 hverdager
Studentansvarlig: Stanislava Ivanova Telefon: 462 47 063 / 51 51 44 44

Ved sykdom eller forsinkelse: Ring 51 51 44 44, oppgi at du er student og hvem som er veileder.

 • Studentturnus: Dagvakt
 • Studenten får uniform: Ja

Hvem er vi?

Avdelingen består av flere yrkesgrupper: radiografer, radiologer og sekretærer. Totalt er vi ca.25 ansatte. Vi håper å vise dere en spennende avdeling som består av hyggelige og faglig kompetente medarbeidere.

Hva gjør vi?

Avdelingen har 3 hovedfunksjoner: Klinisk utredning både av mamma og hals og mammografiscreening.

Vi har et tett samarbeid med Hovedrøntgen, Kirurgisk poliklinikk, Poliklinikk for blod- og kreftsykdommer og Avdeling for patologi.

Avdelingen har disse apparatene:

 • 2 kliniske mammografiapparat
 • 2 screeningapparat
 • 3 ultralyd apparat

De vanligste undersøkelsene ved BDS er:

 1. mammografiscreening
 2. klinisk mammografi
 3. stereotaksi, vakuum
 4. avbildning av preparater
 5. innleggelse av merketråd
 6. ultralyd undersøkelser mamma og hals
 7. histologisk og cytologisk prøvetaking (tas både ultralyd og røntgen veiledet)

Mammografiscreening:

Kvinner mellom 50 og 69 år inviteres hvert annet år til røntgen undersøkelse av brystene i regi av det offentlige mammografiprogrammet.

De fleste pasientene på BDS er polikliniske og tilhører følgende hovedgrupper:

 • kontroll etter og under behandling av brystkreft
 • kontroll ved økt risiko for brystkreft
 • utredning for tilkomme forandringer

Før praksis

Hva forventer vi at du har forberedt deg på?

I praksis

Hva forventer vi av deg som student:

 • Være forberedt til praksis
 • Vise initiativ og positivitet
 • Være lærevillig og mottakelig for veiledning

Hva forventer vi at du bør lære i tiden hos oss:

 • Kjenne til hovedgrunnene for henvisning til mammografi
 • Kjenne til posisjonering for standard mammografiundersøkelse
 • Kunne ta mammografibilder under veiledning
 • Assistere radiologen ved prøvetakning på ultralyd
 • Ha forståelse for kvalitetskravene for apparater og bilder
 • Kjenne til mammografiscreening programmet i Norge

Nyttige lenker

Stråleterapi i Stavanger, Stavanger Universitetssjukehus

stråleterapi stavanger.jpg

Åpningstid: 08.00-15.30 hverdager
Studentansvarlig: Lars Petter Stige. Telefon: 402 02 457

Ved sykdom eller forsinkelse: Ring 51 51 90 74/51 51 90 73, oppgi at du er student og hvem som er veileder. Eventuelt send e-post til veileder.

 • Studentturnus: Dagvakt
 • Studenten får uniform: Ja

Hvem er vi?

Stråleterapiavdelingen i Stavanger åpnet i desember 1998 som den første heldigitaliserte stråleterapiavdelingen i Nord-Europa.

Vi er en liten avdeling med tre behandlingsmaskiner av typen Varian TrueBeam fra 2011 og 2012 og 2020.

Avdelingen har drøyt 30 stillinger. 17,5 stråleterapeuter, 4 fysikere, 3 leger, 1 sekretærer, en sørvisingeniør, en renholder og en portør.

Hva gjør vi?

Stavanger har ikke regionfuksjon. Det vil si at mer sjeldne behandlinger sendes til Bergen eller Oslo for behandling.

De vanligste cancer typene vi behandler er:

 • Prostatakreft
 • Brystkreft
 • Rektum cancer
 • Lunge
 • Lymfom
 • Malignt melanom
 • Palliative pasienter (til gruppene nevnt over)

Før praksis

Hva forventer vi at du har forberedt deg på?

Vi forventer at studenten er godt forberedt til praksis:

I praksis

Hva forventer vi av deg som student:

 • Studenten stiller våken og utvilt til praksis
 • Studenten ønsker å lære, og bruker de mulighetene de har tilegne seg kunnskap og ferdigheter i praksisen.
 • I stråleterapien tilstreber vi at pasienten skal få en best mulig behandling. Det er derfor viktig at vi er bevist på å hjelpe pasientene og være imøtekommende.
 • Det er viktig å skape trygghet rundt pasienten, derfor skal vi opptre rolig og profesjonelt mens vi stiller inn pasienten på CT, og i behandlingsrommet.
 • Husk at stråleterapi er teamarbeid, vi jobber ikke alene.
 • Ta gjerne initiativ, men gå ikke utover din kompetanse. Er du usikker, så spør.
 • Avklar med veileder i begynnelsen av praksisen hvordan du kan nå dine mål.
 • Ikke stress med å ta flest mulig pasienter, men sett deg godt inn i de pasientene du er med på.
 • Velg ut noen pasienter der du ser på diagnose, behandling og bivirkning.
 • Veileder vil ha fokus på å hjelpe deg til å nå målene i praksisen. Er det noe du lurer så spør.
 • Husk at du er i praksis for å lære, og det forventes ikke at du er utlært ved endt praksisperiode.

Nyttige lenker

Avdeling for radiologi - generell røntgen, CT, intervensjon og MR,  Stavanger Universitetssjukehus

Åpningstider: CT, intervensjon og generell: døgnbemanning
MR: dag og kveld, og dagtid helg.

Studentansvarlig: Marit Fosså Sværen Telefon: 47415098. 

Ved sykdom eller forsinkelse: Ring vakttelefon radiograf på 48102909. Telefonene er døgnbemannet. 

 • Studentturnus: Dagvakt, evt. kveldsvakt etter avtale
 • Studenten får uniform: Ja

Hvem er vi?

Vi er et av landets seks universitetssykehus og blant Norges største akuttsykehus. Sykehuset har mer enn 7800 medarbeidere, og vi betjener en befolkning på 369 000 (www.sus.no).

Ved avdeling for radiologi er det ca 160 ansatte (32 sekretærer, 50 radiologer og 85 radiografer).

Hva gjør vi?

Vi har totalt 13 laber i hovedavdelingen:
3 CT
2 intervensjon
3 ultralyd
5 generelle us (skjelett, thorax, gjennomlysning).

Det er stor variasjon i type undersøkelser vi utfører. Vi har både akuttfunksjon, kontroller og utredninger. Undersøkelsene varierer fra raske generelle undersøkelser med spørsmål om brudd til traumeundersøkelser og slagbehandling.

Avdeling for radiologi har i tillegg til hovedavdeling: MR-seksjon, nukleærmedisin/PET, avdeling Hillevåg (poliklinisk MR, skjelett, ultralyd), avdeling Sandnes (poliklinisk CT, MR, skjelett), Egersund (poliklinisk skjelett) og brystdiagnostisk senter.

Før praksis

Vi forventer at studentene er godt forberedt til praksis.

 • Fullført obligatoriske e-læringskurs.
 • Bør ha hatt undervisning i praksisfeltet.
 • Repeter pensum.

Statusrapport til veileder.

I praksis

 • Stiller uthvilt og klar for praksis.
 • Har respekt for pasienter og kolleger, og oppfører deg profesjonelt.
 • Er interessert og engasjert.
 • Ta gjerne initiativ, men ikke går utover din kompetanse. Spør når du er usikker.
 • Lar deg veilede og ta imot kunnskap.
 • Lar mobilen være på «stille» og utilgjengelig mens du er på lab.
 • Gir beskjed om du er syk og ikke kan møte på jobb.
 • Avtal tidlig i perioden når du ønsker studiedager/avspasering.
 • Husk at når du er i praksis er du en viktig referanse for deg selv, hvis du etter endt utdanning ønsker å søke jobb hos oss.

Nyttige lenker

Aleris Røntgen Stavanger 

Åpningstider: 07.30-21.30

Studentansvarlig: Hilde Klogh / Tina Hallan. E-post: Hilde.klogh@aleris.no, Tina.hallan@aleris.no. Tlf: 41531937.

Ved sykdom eller forsinkelse: Ring resepsjon, tlf: 46885634. Tlf. MR: 46916213. Tlf. CT: 46923876

 • Studentturnus: Dagvakt: 8.00-1530. Seinvakt: 14.00-21.30
 • Studenten får uniform: Nei.

Hvem er vi?

Privat røntgeninstitutt med offentlig avtale. 

Avdelingen består av flere yrkesgrupper: radiografer, radiologer og merkantilt personell. Totalt er vi ca 18 ansatte. Vi håper å vise dere en spennende avdeling satt sammen av hyggelige og faglig kompetente medarbeidere.

Modaliteter: 2 MR, 1 CT, 1 Rtg, 1 Ultralyd, 1 mammografi, 1 BMA. 

Hva gjør vi?

 • MR Muskel/skjelett og nevro undersøkelser
 • CT Urinveier, Bihuler, Thorax, abdomen- bekken undersøkelser og CT hjerte
 • Røntgen Thorax og ortopediske undersøkelser
 • Beintetthetsmåling/ BMA
 • Mammografi
 • Ultralyd generell og doppler.

Før praksis

 • Pensum
 • Repetert forelesning om MR Røntgen og CT
 • Kontrastmiddelbruk
 • Innleggelse av Veneflon
 • Sikkerhet ved MR og sjekklister
 • Strålevern

I praksis

 • Levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag
 • Være forberedt til praksis
 • Vise initiativ og positivitet
 • Være lærevillig og veiledbar
 • Ha respekt for oss og våre pasienter
 • Moderat privat mobil og nettbruk
 • Ta med eget arbeidstøy
 • Taushetsplikt
 • Ha med egen matpakke

Nyttige lenker