Praksis i Helse Førde

Her finn du informasjon frå praksistadar i Helse Førde, samt andre private sykehus og institutt, for deg som er radiografstudent.

Snarvegar:

Radiologisk avdeling, Førde Sentralsjukehus (FSS)

helse forde.jpg

Opningstid: Døgndrift
Studentansvarleg: Reidun Brekke. Telefon 578 39 616. Mobil 91 12 76 76

Ved sjukdom eller forseinking: Ring 578 39 398 (skjelett), 578 31 459 (MR), eller 578 39 399 (CT). Oppgi at du er student og kven som er rettleiar.

 • Studentturnus: Dagvakt 8.00-15.00, seinvakt 15.00-22.30. Vakter kan avtalast med rettleiar.
 • Studenten får uniform: Ja.

Kven er vi?

Radiologisk avdeling i Helse Førde har tre seksjoner: Nordfjord, Lærdal og Førde inkl. SMS i Florø.

Seksjonen ved FSS har døgndrift. Vi er omlag 50 tilsette fordelt mellom radiografar, hjelpepleiar, sekretærar og legar, der 31 er radiografar. Vi fokuserer på at studentane skal få prøve seg mykje i praktisk arbeid.

Kva gjer vi?

Radiologisk avdeling ved Førde Sentralsjukehus er ei mellomstor avdeling som utfører eit variert utval undersøkingar. Vi har 3 røntgen apparat (1 med gjennomlysing), 2 CT maskiner, 2 MR maskiner, 1 intervensjonslab, 2 mobile røntgen apparat 2-3 ultralyd apparat og 2 mammografi apparat. Sjukehuset er akuttsjukehus med traumefunksjon. Vi utfører dei fleste undersøkingar innan modalitetane røntgen, CT og MR.

Vi har akuttberedskap for heile Helse Førde, inkludert traumer og trombolyse.

Seksjonen ved FSS har CT, MR, ultralyd, konvensjonell røntgen, gjennomlysning/angio, samt Brystdiagnostisk senter. Seksjonen driv også ei eining i Florø som utfører røntgenundersøkingar.

Vanlege CT undersøkingar (utan og med kontrast):

 • Alle vanlege CT undersøkingar av caput, hals, thorax, abdomen/bekken og urinvegar
 • Ortopediske problemstillingar
 • CT Caput, hals/thorax/abdomen/bekken i kombinasjonar
 • Ulike angioundersøkingar (CTA) som cerebri, halskar, aorta og underekstremitar
 • CT ved trombolyse
 • CT colografi
 • CT vegleia biopsiar og bronkoskopiar
 • CT traume

Vanlege MR undersøkingar (utan og med kontrast):

 • MR cerebri, tinningbein, orbita, hypofyse
 • MR cervikalcolumna, thoracalcolumna, lumbosacralalcolumna, totalcolumna
 • MR kne, ankel, fot, hånd, håndledd, skulder, alboge, bekken/hofter, lår, legg
 • MR heilkropp
 • MR tynntarm
 • MR rectum

Konvensjonell røntgen:

 • Alt av konvensjonelle røntgen undersøkingar
 • RG beinlengde/aksemål
 • RG scoliose

Før praksis

Kva forventar vi at du har førebudd deg på?

I praksis

Kva forventar vi av deg som student?

 • leverer statusrapport og vurderingsskjema til veileder første dag
 • er førebudd til praksis
 • ta initiativ og være positiv
 • vere lærevillig og open for veiledning
 • gjer ditt for å samarbeide godt med andre
 • viser respekt i møte med pasient og ovenfor tilsette

Nyttige lenker

Radiologisk avdeling, Lærdal sjukehus

lardal.jpg

Åpningstid: 8.00 - 15.00 kvardagar. Tilstedevakt radiograf: 15.00-17.00 mandag-fredag. Hjemmevakt: 17-08 mandag til fredag og helger.
Studentansvarlig: Kathrine Kilen. Mobil 934 45 067.

Ved sykdom eller forsinkelse: Vakttelefon radiograf 902 09 957 eller Kathrine Kilen 934 45 067

 • Studentturnus: Dagvakt 08.00-15.00. 
 • Studenten får uniform: Ja.

Hvem er vi

Radiologisk avdeling i Helse Førde har tre seksjoner: Nordfjord, Lærdal og Førde inkl. SMS i Florø.

Radiologisk seksjon Lærdal består av 7 radiografer, 1 overlegestilling bemannet av faste vikarer, og 2 sekretærer. Vi er en liten seksjon der studentene blir fort kjent og får god mulighet til å prøve seg i praktisk arbeid.

Hva gjør vi?

Lærdal Sjukehus utfører ca. 13500 undersøkelser pr. år, fordelt på MR, UL, CT og konvensjonell røntgen. Vi har 1 MR lab, 1 CT lab, 1 UL og 2 konvensjonelle røntgenlaber (1 med gjennomlysning).

Avdelingen utfører de mest vanlige undersøkelsene innenfor alle modaliteter inkludert innleggelse av dren og tappinger. Sykehuset har akuttberedskap, hvor vi tar imot pasienter med blant annet spørsmål om akutt hjerneslag. Traumer kommer vanligvis ikke til Lærdal.

De mest vanlige CT undersøkelsene:

 • CT caput, thorax, abdomen/bekken, urinveier med og uten kontrast
 • CT Skulder, Hånd/håndledd, føtter/ankler og knær
 • CTA halskar, aorta, underekstremitet
 • CT ved trombolyse

De mest vanlige MR undersøkelsene:

 • MR hode, orbita, tinningben med og uten kontrast
 • MR columna med og uten kontrast
 • MR Kne, ankel, fot, hånd/håndledd, skulder, bekken/hofter, lår
 • MRCP
 • MR Helkropp

Konvensjonell røntgen:

 • Det meste av konvensjonelle røntgenundersøkelser
 • RG Øsofagus
 • RG Beinlengde/aksemål
 • RG Scoliose

Før praksis

Hva forventer vi at du har forberedt deg på?

I praksis

Hva forventer vi av deg som student?

 • levere statusrapport og vurderingsskjema til veileder første praksisdag
 • være forberedt til praksis
 • ta initiativ og være positiv
 • være lærevillig og åpen for veiledning
 • gjøre ditt for å samarbeide godt med andre
 • vise respekt ovenfor pasienter og ansatte
 • moderat bruk av privat mobil og internett i arbeidstiden

Nyttige lenker

Radiologisk avdeling, Nordfjord sjukehus 

nordfjord.jpg

Opningstid: 07.30 - 17.00 kvardagar. Heimevakt kveld/natt/helg
Studentansvarleg: Bjørn Tore Haugen. Telefon 578 64 102/105

Ved sjukdom eller forseinking: Ring 578 64 105 (skjelett), 578 64 114 (MR), 578 64 107 (CT). Oppgi at du er student og kven som er rettleiar.

 • Studentturnus: Dagvakt 08.00 - 15.30. 
 • Studenten får uniform: Ja.

Kven er vi?

Radiologisk avdeling i Helse Førde har tre seksjoner: Nordfjord, Lærdal og Førde inkl. SMS i Florø.

Vi er ein liten seksjon med 7 radiografar (inkl. seksjonsleiar og fagradiografar) og 2 radiologar. Vi har eit triveleg arbeidsmiljø der studentane får prøvd seg mykje i praksis med god rettleing frå radiograf.

Kva gjer vi?

Nordfjord sjukehus er ei lita avdeling som utfører dei mest vanlege undersøkingar innan røntgen, CT, MR og ultralyd. Vi har 2 fulldigitaliserte konvensjonelle røntgen apparat (med gjennomlysning på eine), 64-snitt CT maskin, 1,5T MR maskin og radiologstyrt ultralyd.

Avdelinga utfører de mest vanlige undersøkelsane innan modalitetane inkludert innlegging av dren og tappingar. Sjukehuset har akuttberedskap, der vi tar imot pasienter med m.a. spørsmål om akutt hjerneslag. Traumer kjem vanligvis ikkje til Nordfjord sjukehus.

Dei mest vanlege CT undersøkingane:

 • CT caput, thorax, abdomen/bekken, urinveier med og utan kontrast
 • CT skulder, hand/handledd, føter/anklar og kne
 • CTA halskar, aorta, underekstremitet
 • CT ved trombolyse

Dei mest vanlige MR undersøkingane:

 • MR caput, tinningbein, orbita, hypofyse med og utan kontrast
 • MR columna med og utan kontrast
 • MR kne, ankel, fot, skulder, bekken/hofter, lår
 • MRCP

Konvensjonell røntgen:

 • Dei fleste konvensjonelle røntgen undersøkingar
 • RG øsofagus
 • RG beinlengde
 • RG scoliose

Før praksis

Kva forventar vi at du har førebudd deg på?

I praksis

Kva forventar vi av deg som student?

 • leverer statusrapport og vurderingsskjema til veileder første dag
 • er førebudd til praksis
 • ta initiativ og være positiv
 • vere lærevillig og open for veiledning
 • gjer ditt for å samarbeide godt med andre
 • viser respekt i møte med pasient og ovenfor tilsette
 • moderat bruk av privat mobil og internett i arbeidstiden

Nyttige lenker