Lærerstudentene gikk forskerlinjen: - En unik mulighet

- Hvis du er nysgjerrig på forskning og vitenskapelig arbeid, så anbefaler jeg varmt å søke på forskerlinjen. Til tross for litt merarbeid, får du utrolig mye mer igjen for det enn den tiden det tar, sier Espen Søreide Dyngeland.

Navn: Maren Hervig Holthe (24), Espen Søreide Dyngeland (25)
Kommer fra: Bergen
Utdanning: Begge har gått grunnskolelærer på campus Bergen og holder nå på med en doktorgrad. Maren gikk 1.-7. trinn og Espen gikk 5.-10.-trinn.

 

Espen hadde lyst til å jobbe med ungdom, og gjerne med elever som av ulike årsaker ikke trives i skolen. Det fikk ham til å starte på grunnskolelærerutdanning for 5.-10.trinn. Etter hvert fikk han øynene opp for vitenskapelig arbeid.

– Det hele var litt tilfeldig. Jeg var på et informasjonsmøte om hvordan man skulle søke opptak til masterfag i løpet av tredje året, og der ble den da nyopprettede forskerlinjen presentert, forteller Espen.

Det var dette møtet, etterfulgt av et digitalt møte med mulighet for å stille spørsmål, som gjorde at han søkte.

– Jeg skjønte da at vitenskapelig arbeid var noe jeg syntes var veldig spennende, og noe jeg opplevde at jeg fikk til, sier han.

Godt forberedt

25-åringen valgte å starte på forskerlinjen for lærerstudenter på Høgskulen på Vestlandet, som er Norges eneste forskerlinje for lærerstudenter.

– Forskerlinjen er en helt unik mulighet for dem som er nysgjerrige på samspillet mellom forskning og læreryrket, sier Espen, som nå er stipendiat.

I løpet av det 4. og 5. året på lærerutdanningen skal alle studentene gjennom vitenskapsteori, metode og etikk. Som forskerlinjestudent møter du disse temaene tidligere i løpet, noe som kan gjøre deg godt forberedt for resten av utdanningsløpet og masterskriving.

Dette er forskerlinjen

  • Høgskulen på Vestlandet har Norges eneste forskerlinje for lærerstudenter.
  • Som forskerlinjestudent får du mulighet til å fordype deg i et fagfelt som du brenner for, i tillegg til at du får et forsprang til et videre ph.d.-løp.
  • På forskerlinjen blir du kjent med andre studenter som er interessert i å fordype seg i vitenskapsteori og forskningsmetode.
  • Et faglig og sosialt nettverk.
  • Du finner ut om forskning er noe for deg.
  • Du får kvalifikasjoner som gjør deg attraktiv når du søker jobb.

Motiverte til doktorgrad

Maren Hervig Holthe har også gått fra grunnskolelærerutdanning, via forskerlinjen, og er nå stipendiat.

– Jeg begynte på grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn fordi jeg hadde lyst til å arbeide med barn, og med fag jeg er interessert i, som norsk og musikk. Jeg ser også på læreryrket som variert og kreativt, og det er viktig for meg. Som stipendiat får jeg fordype meg mer i norskfaget og barns skriveutvikling, samtidig som jeg kan samarbeide med praksisfeltet, sier Maren.

Hun forteller at forskerlinjen gav henne motivasjon til å søke stipendiatstilling.

– For dem som kan se for seg et ph.d.-løp, kan forskerlinjen være en god start. Man får faglig trygghet, ny kunnskap om forskningsarbeid og et større faglig nettverk, sier hun.

Det Maren trekker frem som det kjekkeste med lærerutdanningen, er at hun fikk studere fag hun er interessert i, møte mange nye folk og det å kunne bidra til at barn opplever mestring i skolen.

Espen har vært på flere ekskursjoner sammen med kroppsøvingsklassen. Bildet er fra en vinterovernattingstur i Oppheimsdalen.
Espen har vært på flere ekskursjoner sammen med kroppsøvingsklassen. Bildet er fra en vinterovernattingstur i Oppheimsdalen. Foto: Privat

Drømmer for fremtiden

I dag arbeider Espen som stipendiat på Institutt for idrett, kosthold og naturfag på HVL. Maren arbeider som stipendiat på Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking.

– Jeg har lyst til å jobbe som lærer i barneskolen, og gjerne kombinere det med mer forskningsarbeid, svarer Maren, på spørsmål om hva hun drømmer om å jobbe med.

Espen synes fortsatt at det å jobbe med ungdom høres spennende ut. Men like aktuelt er det å fortsette innen akademia.

– Et tredje alternativ som også er likestilt med de andre jeg har nevnt, er utdanningspolitiske/administrative/utviklingsstillinger knyttet til opplæring innenfor kommune og offentlig administrasjon. Hvilke av disse mulighetene som blir aktuelle når jeg er ferdig med ph.d.-en, vil tiden og tilfeldighetene vise, sier han.

Som forskerlinjestudent får du mulighet til å fordype deg i et fagfelt som du brenner for, i tillegg til at du får et forsprang til et videre ph.d.-løp.