Engelskkrav

Nokre studieprogram har krav om forkunnskapar i engelsk. Når du søker om opptak til desse studieprogramma, må du dokumentere dei språkfaglege ferdigheitene dine.

Du treng eit sertifikat frå ein av desse testane:

  • International English Language Testing Service (IELTS) med minst 6,0 poeng.
  • Test av engelsk som framandspråk (TOEFL) med minst 550 poeng for papirbasert test (PBT), 213 poeng for datamaskinbasert test (CBT), eller minst 80 poeng for internettbasert test (IBT).

TOEFL- eller IELTS-sertifikat må vere originale og sendast direkte til oss frå testsenteret.

Du treng vanlegvis ikkje dokumentere ferdigheitene dine i engelsk dersom du har fullført:

  1. Ein universitetsgrad undervist på engelsk ved eit universitet som er fysisk lokalisert i eit av desse landa: USA, Canada, Storbritannia, Irland, Australia eller New Zealand.
  2. Minst 3-årig utdanning på engelsk i eit EU- eller EØS-land.
  3. Vidaregåande opplæring og ein bachelorgrad i eit nordisk land (gjeld også om du er påmeldt det siste semesteret). Legg ved vitnemål frå vidaregåande skule i søknaden.