Overflytting til Fakultet for helse- og sosialfag

Retningslinjer for overflytting ved Fakultet for helse- og sosialfag.

  • Det er krav om aktiv studierett (dvs. at du har studierett på en annen institusjon – kan være i permisjon).
  • Det er krav om full overlapp.

Overflytting er berre mogleg dersom det er ledige studieplassar på det kullet du søker deg inn på. Kvalifiseringskravet er at innhaldet i første og andre studieår samsvarer. Du kan ikkje gjere krav på spesiell tilpassing av studieløpet grunna manglande samsvar mellom studieplanar. 

Dersom du er usikker på om studieplanane er heilt like, kan du søke opptak gjennom Samordna opptak og etter opptaket søke om godskriving av enkelte emne

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med FHS-studierettleiar@hvl.no.

 

Oversyn over studieprogram i opptaket 2020

Overflytting til 3. studieår

Bergen

  • Bachelor Radiografi (1-2 plassar)
  • Bachelor Fysioterapi (2 plassar)