Overflytting til Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

Retningslinjer for overflytting ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

Studiespesifikke opptakskrav

Overflyttingsopptak er kun mulig dersom ekstern utdanning er sammenfallende med HVL sin utdanning, og dersom det er ledig kapasitet i kullet på studieprogrammet du søker. 

Progresjonskrav for studier tilknyttet institutt for maritime studier og institutt for økonomi og administrasjon

For opptak til 2. studieår er det krav om minst 50 studiepoeng bestått som kan godskrives inn i 1. studieår i programmet.

For opptak til 3. studieår er det krav om minst 100 studiepoeng bestått som kan godskrives inn i 1. og 2. studieår i programmet.

Progresjonskrav for studier tilknyttet institutt for samfunnsvitskap

Bachelor i sosiologi:

For opptak til 2. studieår er det krav om minimum 30 studiepoeng av de obligatoriske emnene i løpet for bachelorprogrammet i sosiologi.

For opptak til 3. studieår er det krav om minimum 50 studiepoeng av de obligatoriske emnene i løpet for bachelorprogrammet i sosiologi. Det er anbefalt at du har 120 studiepoeng i sosiologi og/eller andre samfunnsvitenskaplige/historiske emner.

Bachelor i historie:

Det er krav om aktiv studierett ved HVL eller ved andre institusjoner.

For opptak til 2. studieår er det krav om avlagt eksamen i alle emnene av årsstudium historie eller årsstudium i samfunnsfag.

For opptak til 3. studieår er det krav om avlagt eksamen i alle emnene av første året av bachelorstudiet i historie eller årsstudium i historie, samt avlagt eksamen i Ex phil og Ex fac.

Master i organisasjon og ledelse:

For opptak til 2. studieår campus Førde, utdanningsledelse er det krav om:

 • Aktiv studierett på Master i organisasjon og ledelse
 • Må ha gjennomført første emnet i masterstudiet (OR6-403)
 • Det må være ledige studieplasser

For opptak til 3. studieår campus Bergen, helse- og velferdsledelse / utdanningsledelse er det krav om:

 • minimum 67,5 studiepoeng fra tilsvarende utdanning
 • eventuell ekstern utdanning har tilsvarende innhold som HVL sitt studieprogram og søkeren støtter gjeldende opptakskrav til studieprogrammet
 • det er ledig kapasitet

 

Dokumentasjon

Dersom du allerede er HVL-student trenger du i utgangspunktet ikke sende inn dokumentasjon.

Dokumentasjon skal lastes opp elektronisk i SøknadsWeb. Når du søker om overflyttingsopptak, må du dokumentere utdanningen du har tatt så langt. Dette kan du gjøre ved å sette opp lenker til detaljerte emnebeskrivelser (fra den institusjonen du har tatt utdanning på til nå) i et tekstdokument, og laste opp tekstdokumentet i nettsøknaden. I tillegg må du laste opp:

 • karakterutskrift
 • oversikt over hvilke emner du ønsker å ta hos oss kommende semester
 • ny karakterutskrift så snart alle eksamener er bestått - senest 1. juli

 

Kontakt/spørsmål 

Er du i tvil om du er kvalifisert? Kontakt våre studieveiledere på fos-studierettleiar@hvl.no

De gir deg gode råd, informasjon og veiledning.

 

Oversikt over studieprogram i opptaket 2020

Overflytting til 2. studieår

Bergen

 • Økonomi og administrasjon

Haugesund

 • Nautikk
 • Økonomi og administrasjon deltid
 • Økonomi og administrasjon

Sogndal

 • Eiendomsmegling
 • Historie
 • Natur- og opplevelsesbasert reiseliv
 • Reiselivsledelse
 • Sosiologi
 • Økonomi og administrasjon
 • Økonomi og jus

Førde

 • Organisasjon og ledelse - utdanningsledelse

Overflytting til 3. studieår

Bergen

 • Økonomi og administrasjon
 • Organisasjon og ledelse - utdanningsledelse
 • Organisasjon og ledelse - helse- og velferdsledelse

Haugesund

 • Nautikk
 • Økonomi og administrasjon deltid
 • Økonomi og administrasjon

Sogndal

 • Eiendomsmegling
 • Historie
 • Natur- og opplevelsesbasert reiseliv
 • Reiselivsledelse
 • Sosiologi
 • Økonomi og administrasjon
 • Økonomi og jus