Mariningeniør

Utdanningsplan 2017/2018, 180 studiepoeng

Oversikt

Fellesemner for marinteknikk

Krav: 30 studiepoeng

Obligatoriske emner

Programemner for marinteknikk

Krav: 50 studiepoeng

Obligatoriske emner

Tekniske spesialiseringsemner for marinteknikk

Krav: 70 studiepoeng

Obligatoriske emner

Valgfrie emner for marinteknikk

Krav: 30 studiepoeng

Valgfrie emner