Landmåling og eigedomsdesign

Utdanningsplan 2018/2019, 180 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon landmåling og eiendomsdesign

Krav: 160 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag landmåling og eiendomsdesign

Krav: 20 studiepoeng

Valgfrie emner Til toppen

 • BYG116 Styrt praksis Semester: 4 10 sp
 • LEI116 Eiendomsregistrering og kataster i andre land Semester: 4 5 sp
 • BYG111 Veiplanlegging Semester: 5 10 sp
 • BYG112 Vannteknikk Semester: 5 10 sp
 • BYG114 Anleggs og VA-teknikk Semester: 5 10 sp
 • BYG119 Tegning DAK/BIM Semester: 5 10 sp
 • BYG130 Transformasjon i tettstedssentrum og urbane områder Semester: 5 10 sp
 • ING151 Engelsk språk og kultur - nettbasert kurs Semester: 5 10 sp
 • BYG113 Fysisk planlegging Semester: 6 10 sp
 • LEI110 Industrilandmåling og laserskanning Semester: 6 10 sp
 • LEI112 Boligrett og fordypning i eiendomsseksjonering Semester: 6 10 sp