Landmåling og eiendomsdesign

Utdanningsplan 2021 høst, 180 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon landmåling og eiendomsdesign

Krav: 150 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Valgfag landmåling og eiendomsdesign

Krav: 30 studiepoeng

Valgfrie emner Til toppen