Rettleiingspedagogikk

Etter- og vidareutdanning Våren 2021

I dette studiet får du kunnskap og erfaring i rettleiing, fortrinnsvis knytt til praksis i helse- og sosialfagutdanningane.

Hausten 2021 kan du berre ta eit innføringsemne på 10 studiepoeng på eit halvt år, og ikkje heile vidareutdanninga.

Emnet Pedagogisk veiledning - innføring gir innsikt i rettleiingspedagogikk, studentaktive læringsformer og rettleiing innan eige fagområde og på tvers av profesjonar.

Utdanninga er tverrfagleg med teoretisk og praktisk innføring i rettleiingsteori, prinsipp og metodar. Rettleiingskompetansen er tilrådd ved studentrettleiing. Det er òg viktig å kunne gje tilbod om rettleiing når ein skal rekruttere nye arbeidstakarar.

Læringsformar: Førelesingar, øvingar, gruppearbeid og sjølvstudium.

Kva blir du kvalifisert for?

Studiet er kvalifiserande for yrkesutøvarar som definerer rettleiing som ein del av yrkesfunksjonen sin. Dette inneber og rettleiing av studentar i praksisstudiar.

Gjennomført emne fyller delar av kravet for å bli godkjent som fagleg rettleiar hos nokre yrkesorganisasjonar. Emnet kan òg gå inn i ein mastergrad.

Timeplan

Her finn du planlagte samlingsdatoer for våren 2021, med atterhald om at det kan bli endringar. 

Stord

 • 19. januar 2021
 • 4. februar 2021
 • 18. februar 2021
 • 25. februar 2021
 • 11. mars 2021
 • 25. mars 2021
 • 8. april 2021

Haugesund

 • 19. og 20. januar 2021 
 • 16. og 17. februar 2021 
 • 17. mars 2021 
 • 20. og 21. april 2021 

Bergen

 • 17., 18. og 19. februar  2021 
 • 11. og 12. mars 2021 
 • 25. og 26. mars 2021 

Førde

 • 17. og 18. februar
 • 9. og 10. mars
 • 7. og 8. april
 • 4. mai