Pedagogisk veiledning

Etter- og vidareutdanning

I dette studiet får du kunnskap og erfaring i veiledning, fortrinnsvis knyttet til praksis i helse- og sosialfagutdanningene, men studiet kan også være aktuelt for andre utdanninsgrupper.

Hvorfor studere veiledningspedagogikk ?

God kommunikasjon er kritisk i helsevesenet. Ved å studere pedagogisk veiledning, utvikler du ferdigheter for å formidle informasjon klart, gi konstruktive tilbakemeldinger og lytte aktivt.

Studiet gir deg innsikt i veiledningspedagogikk, studentaktive læringsformer og veiledning innen eget fag og på tvers av profesjoner. 

Videreutdanningen er tverrfaglig, med teoretisk og praktisk innføring i veiledningsteori, prinsipper og metoder. Emnene gir deg hovedsaklig kompetanse i veiledning av studenter.

Hvordan er studiet bygd opp?

Pedagogisk veiledning er en videreutdanning på tilsammen 15 studiepoeng. Den er bygd opp av to emner:

Det er sterkt anbefalt at du tar Veiledningspedagogikk med fokus på individnivå før du tar Veiledningspedagogikk med fokus på individ- og gruppenivå. Begge emnene kan tas samme semester våren 2024.

Dersom du har tatt emnet Veiledningspedagogikk med fokus på individnivå eller tilsvarende tidligere, kan du ta Veiledningspedagogikk med fokus på individ- og gruppenivå nå. 

Hva blir du kvalifisert for?

Ved å gjennomføre emnene fyller du deler av kravet for å bli godkjent som faglig veileder hos noen yrkesorganisasjoner. Emnene kan også inngå i en mastergrad.

Praktisk informasjon

Veiledningspedagogikk med fokus på individnivå

Undervisning

Emnet er samlingsbasert over 5 dager, der 2 er på campus og tre er digitale. Emnet går over et semester. Undervisningen består av forelesninger, øvelser, gruppearbeid og selvstudium. Det er obligatorisk deltagelse på samlingene. 

Samlinger

Samlinger:

23. januar
6. februar (vinterferie er i uke 8 og 9)
5. mars
19. mars (påsken er 28.03 - 01.04)
9. april 

Eksamen 23. april.

Anbefalte forkunnskaper

Det er ingen anbefalte forkunnskaper. 

Eksamensform

Hjemmeeksamen

Veiledningspedagogikk med fokus på individ- og gruppenivå

Undervisning

Emnet er digitalt.

Det blir brukt varierte undervisnings- og læringsformer med en kombinasjon av forelesninger og gruppediskusjoner. Studenten blir utfordret til å bruke egne erfaringer og kunnskap inn i studiet gjennom ferdighetstrening, observasjon, tilbakemeldinger og refleksjon.  

 

Emnet stiller krav om høg egenaktivitet og arbeid i grupper mellom samlingsdagene. 

  

HVL nytter læringsplattformen Canvas.

Samlinger

Samlinger:

30. april.
21. mai.

Eksamen 11. juni.

Anbefalte forkunnskaper

FHS8201 Veiledningspedagogikk med fokus på individ og gruppenivå, eller tilsvarende.

Eksamensform

Skriftlig individuell hjemmeoppgave.

Hvorfor ta mer utdanning?

Et arbeidsliv i rask endring er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb

Andre interessante studietilbud

Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs