Mann i veiledningstime

Pedagogisk veiledning

Vidareutdanning på masternivå

I dette studiet får du kunnskap og erfaring i veiledning, fortrinnsvis knyttet til praksis i helse- og sosialfagutdanningene, men studiet kan også være aktuelt for andre utdanningsgrupper.

Bergen, Førde, Haugesund, Stord

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Bachelorgrad i helse- og sosialfag.

  Søkere med annen relevant utdanning kan bli vurdert for opptak.

  Søknadskode

  Veiledningspedagogikk med fokus på individnivå (10 studiepoeng):
  1554 (Bergen), 1701 (Førde), 1629 (Haugesund), 1630 (Stord)

  Veiledningspedagogikk med fokus på individ- og gruppenivå (5 studiepoeng):
  1504 (Nettbasert)

  Slik søker du

   • Logg inn i SøknadsWeb.
   • Velg opptak "Videreutdanning og halvtårsstudium"
   • Så velger du "Master/videreutdanning i helse- og sosialfag", trykk "Søk"
   • Velg studiet du vil søke på fra lista (se søknadskode over)
   • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad".
   • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskravet
   • Trykk "Neste" for å gjøre ferdig søknaden.

  Viktig informasjon om søknad, frister og dokumentasjon

   

  Rangering og poeng

  Rangering blir gjort på grunnlag av karakterer, og det blir gitt tilleggspoeng for høyere utdanning.
  Det blir ikke gitt poeng for praksis.

  Informasjon om utregning av poeng

  Poenggrense forrige opptak

  Alle kvalifiserte fikk plass.

  Om fristar og ledige studieplassar

  Ordinær søknadsfrist er 1. mars for master og 15. april for vidareutdanning. Studium som startar i vårsemesteret har frist 15. november.

  Viss det er ledige studieplassar når søknadsfristen går ut blir studiet lagt ut på ledige studieplassar 20. mai og tilbud om plass blir gitt fortløpande til kvalifiserte søkjarar fram til det er fullt eller til studiet startar opp.

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere veiledningspedagogikk ?

  God kommunikasjon er kritisk i helsevesenet. Ved å studere pedagogisk veiledning, utvikler du ferdigheter for å formidle informasjon klart, gi konstruktive tilbakemeldinger og lytte aktivt.

  Studiet gir deg innsikt i veiledningspedagogikk, studentaktive læringsformer og veiledning innen eget fag og på tvers av profesjoner. 

  Videreutdanningen er tverrfaglig, med teoretisk og praktisk innføring i veiledningsteori, prinsipper og metoder. Emnene gir deg hovedsaklig kompetanse i veiledning av studenter.

  Hvordan er studiet bygd opp?

  Pedagogisk veiledning er en videreutdanning på tilsammen 15 studiepoeng. Den er bygd opp av to emner:

  Det er sterkt anbefalt at du tar Veiledningspedagogikk med fokus på individnivå før du tar Veiledningspedagogikk med fokus på individ- og gruppenivå. Begge emnene kan tas samme semester våren 2024.

  Dersom du har tatt emnet Veiledningspedagogikk med fokus på individnivå eller tilsvarende tidligere, kan du ta Veiledningspedagogikk med fokus på individ- og gruppenivå nå. 

  Hva blir du kvalifisert for?

  Ved å gjennomføre emnene fyller du deler av kravet for å bli godkjent som faglig veileder hos noen yrkesorganisasjoner. Emnene kan også inngå i en mastergrad.

  Praktisk informasjon

  Veiledningspedagogikk med fokus på individnivå

  Undervisning

  Emnet er samlingsbasert over 5 dager, der 2 er på campus og tre er digitale. Emnet går over et semester. Undervisningen består av forelesninger, øvelser, gruppearbeid og selvstudium. Det er obligatorisk deltagelse på samlingene. 

  Samlinger

  Samlinger våren 2024

  16. januar
  6. februar (vinterferie er i uke 8 og 9)
  5. mars
  19. mars (påsken er 28.03 - 01.04)
  9. april 

  Eksamen 23. april.

  Samlinger høsten 2024 (med forbehold om endringer)

  Tirsdag 27. august, 
  Tirsdag 10 september,
  Tirsdag 1. oktober,
  Tirsdag 22. oktober,
  Tirsdag 5. november.

  Den første og nest siste samlingen er på campus, de andre er digitale.

  Anbefalte forkunnskaper

  Det er ingen anbefalte forkunnskaper. 

  Eksamensform

  Hjemmeeksamen

  Veiledningspedagogikk med fokus på individ- og gruppenivå

  Undervisning

  Emnet er digitalt.

  Det blir brukt varierte undervisnings- og læringsformer med en kombinasjon av forelesninger og gruppediskusjoner. Studenten blir utfordret til å bruke egne erfaringer og kunnskap inn i studiet gjennom ferdighetstrening, observasjon, tilbakemeldinger og refleksjon.  

   

  Emnet stiller krav om høg egenaktivitet og arbeid i grupper mellom samlingsdagene. 

    

  HVL nytter læringsplattformen Canvas.

  Samlinger

  Samlinger:

  30. april.
  21. mai.

  Eksamen 11. juni.

  Anbefalte forkunnskaper

  FHS8201 Veiledningspedagogikk med fokus på individ og gruppenivå, eller tilsvarende.

  Eksamensform

  Skriftlig individuell hjemmeoppgave.

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs