Systemisk og narrativ veiledning

Etter- og vidareutdanning

Har du lyst til å bli bedre på veiledning av kolleger, studenter eller fagpersoner? Denne utdanningen er både for deg som ønsker å lære det grunnleggende om veiledning og for deg som allerede veileder, og trenger ny kunnskap og inspirasjon.

I emnet får du innføring i ulike veiledningstradisjoner og en fordypning i systemisk og narrativ veiledningstradisjon. Veiledningstradisjonen og metoder blir sett i relasjon til etikk, verdier og menneskesyn.Kunnskap og ferdigheter om systemiske og narrative tilnærminger knyttes til veiledningskontekst.

Sentrale elementer i systemisk og narrativ veiledning presenteres både teoretisk og med praktiske øvelser. Emnet skal bidra til at du tilegner deg en grundig forståelse av systemisk og narrativ veiledning i praksis. Aktuelle problemstillinger og utfordringer fra egen arbeidspraksis er sentralt.

Trening på ferdigheter og tilbakemeldinger på veiledningsarbeid står sentralt. Emnet fokuserer også på ditt forhold til deg selv og andre mennesker, dine erfaringer, opplevelser, ideer og diskurser. Temaene knyttes opp mot din praksis, veiledning og personlige og profesjonelle utvikling.

Hvordan er undervisningen?

Vi bruker studentaktive læringsformer som gruppearbeid og rollespill. Forelesninger, demonstrasjoner, transkripsjoner og video benyttes også.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet er åpent. Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne for deg som ikke er tatt opp på Master i relasjonelt arbeid så lenge du oppfyller søknadskriteriene for masterstudiet.

Målgrupper

Studiet passer for fagpersoner og ledere i helse- og velferdstenesten, politietaten, sosialfaglige kontekstar og organisasjoner innen trossamfunn, ledelse og pedagogiske virksomheter.

Samlinger høsten 2023

Uke 39 (25.-29. september) på campus Bergen. Alle dager fra kl. 9-15.