Gutt i veiledningssamtale med veileder

Systemisk og narrativ veiledning

Etter- og vidareutdanning

Har du lyst til å bli bedre på veiledning av kolleger, studenter eller fagpersoner? Denne utdanningen er både for deg som ønsker å lære det grunnleggende om veiledning og for deg som allerede veileder, og trenger ny kunnskap og inspirasjon.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad innan helse- og sosialfag, psykologiske eller pedagogiske fag.
  • Minst 2 års relevant yrkespraksis etter fullført bachelorgrad.

  Søkjarar med anna relevant utdanning kan bli vurdert for opptak.

  Korleis søke

  Dette studiet er eit emne innan familieterapi og relasjonelt arbeid. Etter du har fått opptak, kan du velje emne frå heile lista. Du kan ta inntil 30 studiepoeng.

  • Logg inn i SøknadsWeb.
  • Vel opptak "Vidareutdanning og halvtårsstudium".
  • Så vel du "Master/vidareutdanning i helse- og sosialfag" + det semesteret du vil starte studiet (Vår 2024 eller Høst 2024).
  • Vel frå lista "2765 Frittståande emne i familieterapi og relasjonelt arbeid".
  • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad".
  • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskrava.
  • Trykk "Neste" for å gjere ferdig søknaden.
  • Etter du har fått plass, vel du kva emner du vil ta i studentweb innan 1. september (haust) / 1. februar (vår).

  Fortløpande opptak

  Søknadsfrist for emne på hausten er 15. april, og for emne på våren 15. november.

  Viss det er ledige studieplassar når søknadsfristen går ut blir studiet lagt ut på ledige studieplassar og tilbud om plass blir gitt fortløpande til kvalifiserte søkjarar fram til det er fullt.

  Vi tek forbehold om at nok studenter må søke om opptak for at studiet skal starte opp.

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere systemisk og narrativ veiledning? 

  I dette emnet får du presentert sentrale elementer i systematisk og narrativ veiledning, både gjennom teoretiske og praktiske øvelser.

  Emnet bidrar til at du får grundig forståelse av systematisk og narrativ veiledning i praksis. Aktuelle problemstillinger og utfordringer fra egen arbeidspraksis er sentralt.

  Hvordan er studiet bygd opp?

  Trening på ferdigheter og tilbakemeldinger på veiledningsarbeid står sentralt i emnet. Systemisk og narrativ veiledning fokuserer også på ditt forhold til deg selv og andre mennesker, dine erfaringer, opplevelser, ideer og diskurser. Temaene knyttes opp mot din praksis, veiledning og personlige og profesjonelle utvikling.

  Hva lærer du? 

  I emnet får du blant annet innføring i ulike veiledningstradisjoner, og en fordypning i systemisk og narrativ veiledningstradisjon. Veiledningstradisjonen og metoder blir sett i relasjon til etikk, verdier og menneskesyn. Kunnskap og ferdigheter om systemiske og narrative tilnærminger knyttes til veiledningskontekst.

  Les mer i emneplanen om hva du lærer.

  Praktisk informasjon

  Samlinger

  Samlinger høsten 2023:

  Uke 39 (25.-29. september) på campus Bergen. Alle dager fra kl. 9-15.

  Anbefalte forkunnskaper

  Emnet er åpent. Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne for deg som ikke er tatt opp på Master i relasjonelt arbeid så lenge du oppfyller søknadskriteriene for masterstudiet.

  Målgrupper

  Studiet passer for fagpersoner og ledere i

  • helse- og velferdstjenesten
  • politietaten
  • sosialfaglige kontekster
  • organisasjoner innen trossamfunn, ledelse og pedagogiske virksomheter.

  Hvordan er undervisningen?

  Hvordan er undervisningen?

  Vi bruker studentaktive læringsformer som gruppearbeid og rollespill. Forelesninger, demonstrasjoner, transkripsjoner og video benyttes også.

  Studieavgift og betaling

  Merk: Studier med studieavgift har ekstra krav og vilkår knyttet til seg, og du må derfor lese godt gjennom reglene for studier med studieavgift.

  Fritak fra semesteravgift: Har du blitt tatt opp til studier som til sammen er normert til mindre enn 15 studiepoeng per semester, kan du velge om du vil betale semesteravgift, jfr. Forskrift om studentsamskipnader. § 17.

  Studieavgiften endres fra 2025  

  Dette studiet er delvis finansiert av studentbetaling. Denne finansieringsformen er underlagt nasjonalt lovverk og EØS-regelverk. Studieavgiften for studenter vil endres fra 2025 som følge av nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler og endringer i regelverk om studentbetaling (egenbetalingsforskriften).    

  Endringen av studieavgiften vil bli klar i løpet av 2024. Vi legger ut informasjon så snart vi vet hvordan endringene påvirker studentbetalingen.

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs