Samtale

Familieterapi og relasjonelt arbeid | vidareutdanning

Etter- og vidareutdanning

Dette er ei tverrfagleg fleksibel deltidsutdanning der du få inngåande kunnskap om relasjonelt arbeid med par, familiar og nettverk eller om relasjonelt arbeid i organisasjonar.

Du har valet mellom to studieretningar:

  • familieterapi og nettverksarbeid
  • relasjonelt arbeid i organisasjonar

Tek du studieretninga familieterapi og nettverksarbeid, blir du kvalifisert for terapeutisk arbeid, til dømes som familieterapeut. Tek du studieretninga relasjonelt arbeid i organisasjonar, blir du kvalifisert for ulike typar relasjons- kommunikasjons- og dialogarbeid. Det kan vere rådgiving, rettleiing, gruppeleiing, arbeid med pårørande, konfliktløysing og samarbeid på ulike nivå.

Dersom du vel studieretninga familieterapi og nettverksarbeid, må du:

  • gjennomføre praksis i terapeutisk arbeid med barn, unge, eldre, enkeltpersonar, par, foreldre, familiar, nettverk og grupper
  • oppfylle kravet om 160 timer terapeutisk praksis i løpet av studiet. Studentane kan gjennomføre praksis ved eigen arbeidsplass eller som hospiteringspraksis ved anna eigna stad

Dersom du vel studieretninga relasjonelt arbeid i organisasjonar, må du:

  • gjennomføre praksis til dømes innan rådgjeving og rettleiing, gruppeleiing, teamarbeid, nettverksarbeid, pedagogisk arbeid, leiing og kompetanseutvikling. Det kan også vere ulike former for krisehandtering, støttesamtalar, tilrettelegging, bistand- og pårørandearbeid.
  • oppfylle kravet om 160 timer relasjonell praksis i løpet av dei to første studieåra. Studentane kan gjennomføre praksis ved eigen arbeidsplass eller som hospiteringspraksis ved anna eigna stad
> Kor mange studiepoeng vil du ta?

Ved HVL kan du ta alt frå 7,5 til 120 studiepoeng innan familieterapi og relasjonelt arbeid. Klikk på lenka for å sjå heile oversikta.

Korleis er undervisninga?

Studiet er ein kombinasjon av samlingar og sjølvstudium. Det er fire vekesamlingar i løpet av studieåret.

Du får ei variert og studentaktiv undervisning. Vi har blant anna førelesningar og seminar, og presentasjonar og diskusjonar om erfaringar frå praksis. I tillegg får du praktiske øvingar og ferdigheitstrening, og arbeid i grupper.

Mellom samlingane deltek du i 120 timar grupperettleiing med ekstern rettleiar og læring ved eigen arbeidsstad eller hospiteringspraksis. Gjennom heile studietida vil du ha dialog med medstudentar og undervisarar i den digitale læringsplattformen Canvas.

Timeplan

Datoar for samlingar studieåret 2022/23:

  • Veke 34 hausten 2022
  • Veke 45 hausten 2022
  • Veke 8 våren 2023
  • Veke 19 våren 2023