Ferdigheter i relasjonelt arbeid

Etter- og vidareutdanning

Er du interessert i å lære mer om hvordan du kan bruke relasjonelle ferdigheter i arbeid med mennesker i ulike kontekster?

Denne utdanningen tar for seg hvordan relasjonell praksis har utviklet seg i takt med andre samfunnsendringer i den vestlige verden. Du vil lære om sentrale systemiske og narrative familieterapeutiske tilnærminger og ferdigheter. Gjennom emnet vil du utvikle relasjonell kompetanse slik at  du kan overføre kunnskap og ferdigheter fra familieterapeutiske tilnærminger til familieterapi og relasjonelt arbeid i organisasjoner.

I undervisningen arbeider vi med barn, ungdom, voksne og familier i ulike kontekster. Vi legger vekt på at studenten kan overføre relasjonell tenkning og arbeidsformer til aktuell praksis.

Emnet tar for seg studentens forhold til seg selv og andre mennesker, samt deres erfaringer, opplevelser, ideer og diskurser. Du vil bli kjent med hvordan du kan skape og delta i ulike dialogiske og reflekterende prosesser. Temaene er knyttet opp til praksis, veiledning, og personlig og profesjonelle utvikling.

Her kan du lese mer om emnet MARA510 Ferdigheter i relasjonelt arbeid.

Undervisningsformer

Vi bruker studentaktive læringsformer som gruppearbeid og rollespill. Forelesninger, demonstrasjoner og video benyttes også. Klinisk ekstern veiledning og reflektert praksis er viktige læringsformer i dette emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått emnet MARA500 Systemisk grunnlagsteori. Men emnet kan tas som et frittstående emne for andre som ikke er tatt opp på Master i relasjonelt arbeid så lenge de oppfyller søknadskriteriene for masterstudiet.

Målgrupper

Studiet passer for fagpersoner og ledere i helse- og velferdstenesten, politietaten, sosialfaglige kontekstar og organisasjoner innen trossamfunn, ledelse og pedagogiske virksomheter.

Timeplan

Datoer for samlinger studieåret 2021/22 på campus Bergen:

1. samling: 21.-25.februar 
2. samling: 2.-6. mai