Ferdigheter i relasjonelt arbeid

Etter- og vidareutdanning

Er du interessert i å lære mer om hvordan du kan bruke relasjonelle ferdigheter i arbeid med mennesker i ulike kontekster?

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad innan helse- og sosialfag, psykologiske eller pedagogiske fag.
  • Minst 2 års relevant yrkespraksis etter fullført bachelorgrad.

  Søkjarar med anna relevant utdanning kan bli vurdert for opptak.

  Korleis søke

  Dette studiet er eit emne innan familieterapi og relasjonelt arbeid. Etter du har fått opptak, kan du velje emne frå heile lista. Du kan ta inntil 30 studiepoeng.

  • Logg inn i SøknadsWeb.
  • Vel opptak "Vidareutdanning og halvtårsstudium".
  • Så vel du "Master/vidareutdanning i helse- og sosialfag" + det semesteret du vil starte studiet (Vår 2024 eller Høst 2024).
  • Vel frå lista "2765 Frittståande emne i familieterapi og relasjonelt arbeid".
  • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad".
  • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskrava.
  • Trykk "Neste" for å gjere ferdig søknaden.
  • Etter du har fått plass, vel du kva emner du vil ta i studentweb innan 1. september (haust) / 1. februar (vår).

  Vi tek forbehold om at nok studenter må søke om opptak for at studiet skal starte opp.

  Fortløpande opptak

  Søknadsfrist for emne på hausten er 15. april, og for emne på våren 15. november.

  Viss det er ledige studieplassar når søknadsfristen går ut blir studiet lagt ut på ledige studieplassar og tilbud om plass blir gitt fortløpande til kvalifiserte søkjarar fram til det er fullt.

  Om å søke opptak til HVL

  Hva lærer du ved å studere Ferdigheter i relasjonelt arbeid?

  Denne utdanningen tar for seg hvordan relasjonell praksis har utviklet seg i takt med andre samfunnsendringer i den vestlige verden. Du vil lære om sentrale systemiske og narrative familieterapeutiske tilnærminger og ferdigheter. Gjennom emnet vil du utvikle relasjonell kompetanse slik at  du kan overføre kunnskap og ferdigheter fra familieterapeutiske tilnærminger til familieterapi og relasjonelt arbeid i organisasjoner.

  Hvorfor studere Ferdigheter i relasjonelt arbeid?

  I undervisningen arbeider vi med barn, ungdom, voksne og familier i ulike kontekster. Vi legger vekt på at studenten kan overføre relasjonell tenkning og arbeidsformer til aktuell praksis.

  Emnet tar for seg studentens forhold til seg selv og andre mennesker, samt deres erfaringer, opplevelser, ideer og diskurser. Du vil bli kjent med hvordan du kan skape og delta i ulike dialogiske og reflekterende prosesser. Temaene er knyttet opp til praksis, veiledning, og personlig og profesjonelle utvikling.

  Her kan du lese mer om emnet MARA510 Ferdigheter i relasjonelt arbeid

  Målgrupper

  Studiet passer for fagpersoner og ledere i helse- og velferdstenesten, politietaten, sosialfaglige kontekstar og organisasjoner innen trossamfunn, ledelse og pedagogiske virksomheter.

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Vi bruker studentaktive læringsformer som gruppearbeid og rollespill. Forelesninger, demonstrasjoner og video benyttes også. Klinisk ekstern veiledning og reflektert praksis er viktige læringsformer i dette emnet.

  Samlinger

  Datoer for samlinger studieåret 2023/24 på campus Bergen:

  1. samling: 19.-23.februar 2024 (uke 8)
  2. samling: 22.-26. april 2024 (uke 17)

  Anbefalte forkunnskaper

  Bestått emnet MARA500 Systemisk grunnlagsteori. Men emnet kan tas som et frittstående emne for andre som ikke er tatt opp på Master i relasjonelt arbeid så lenge de oppfyller søknadskriteriene for masterstudiet.

  Pensum

  Du vil motta informasjon om pensum når kurset starter. 

  Eksamensform

  Skriftlig hjemmeeksamen over seks dager.

  Studieavgift og betaling

  Merk: Studier med studieavgift har ekstra krav og vilkår knyttet til seg, og du må derfor lese godt gjennom reglene for studier med studieavgift.

  Studieavgiften endres fra 2025  

  Dette studiet er delvis finansiert av studentbetaling. Denne finansieringsformen er underlagt nasjonalt lovverk og EØS-regelverk. Studieavgiften for studenter vil endres fra 2025 som følge av nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler og endringer i regelverk om studentbetaling (egenbetalingsforskriften).    

  Endringen av studieavgiften vil bli klar i løpet av 2024. Vi legger ut informasjon så snart vi vet hvordan endringene påvirker studentbetalingen.

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs