Vold, krenkelser og konflikter i nære relasjoner

Etter- og vidareutdanning

Møter du mennesker som har erfaring med vold, krenkelser og konflikter i ditt arbeid og trenger faglig påfyll?

Hvorfor studere Vold, krenkelser og konflikter i nære relasjoner?

Gjennom denne utdanningen kan du utvikle inngående kunnskap og få en fordyping i tema knyttet til vold, krenkelser og konflikter i nære relasjoner, og høykonflikter i familier. Relasjonelle perspektiv og relevant teori er med på å styrke kompetansen din slik at du kan møte disse problemstillingene i forskjellige arbeidssituasjoner. 

Hva lærer du?

Du vil utvikle ferdigheter knyttet til dialogiske prosesser sammen med individer, familier, grupper eller organisasjoner hvor vold eller høykonflikt skjer eller har skjedd.

Gjennom emnet vil du utvikle kompetanse innen profesjonelt arbeid med individer, par, familier og utvidet nettverk som opplever vold, krenkelser eller konflikter i nære relasjoner. Emnet bidrar til utvikling av relasjonell kompetanse i egen yrkesrolle. Trening på ferdigheter og tilbakemeldinger på eget arbeid står sentralt. Temaene knyttes opp mot egen praksis, veiledning og personlige og profesjonelle utvikling.

Her kan du lese mer om emnet MARV550 Vold, krenkelser og konflikter i nære relasjoner.

Målgruppe

Studiet passer for fagpersoner og ledere i helse- og velferdstenesten, politietaten, sosialfaglige kontekstar og organisasjoner innen trossamfunn, ledelse og pedagogiske virksomheter.

Praktisk informasjon

Undervisningsform

Vi bruker studentaktive læringsformer som gruppearbeid og rollespill. Forelesninger, demonstrasjoner, transkripsjoner og video benyttes også. Klinisk ekstern veiledning er viktig læringsform.

Samlinger

Samling på campus i Bergen

Samlinger høst 2023
04.10.2023
18.10:2023
01.11.2023
15.11.2023
29.11.2023

Samlinger vår 2024
04.03.2024 kl. 09-15
05.03.2024 kl. 09-15
08.04.2024 kl. 09-15
09.04.2024 kl. 09-15
10.04.2024 kl. 09-15

Anbefalt forkunnskap

Emnet er åpent. Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne for andre som ikke er tatt opp på Master i relasjonelt arbeid så lenge du oppfyller søknadskriteriene for masterstudiet.

Pensum

Du vil motta informasjon om pensum når kurset starter. 

Hvorfor ta mer utdanning?

Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

Andre interessante studietilbud

Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs