Vold, krenkelser og konflikter i nære relasjoner

Etter- og vidareutdanning

Møter du mennesker som har erfaring med vold, krenkelser og konflikter i ditt arbeid og trenger faglig påfyll?

Gjennom denne utdanningen kan du utvikle inngående kunnskap og få en fordyping i tema knyttet til vold, krenkelser og konflikter i nære relasjoner, og høykonflikter i familier. Relasjonelle perspektiv og relevant teori er med på å styrke kompetansen din slik at du kan møte disse problemstillingene i forskjellige arbeidssituasjoner. 

Du vil utvikle ferdigheter knyttet til dialogiske prosesser sammen med individer, familier, grupper eller organisasjoner hvor vold eller høykonflikt skjer eller har skjedd.

Gjennom emnet vil du utvikle kompetanse innen profesjonelt arbeid med individer, par, familier og utvidet nettverk som opplever vold, krenkelser eller konflikter i nære relasjoner. Emnet bidrar til utvikling av relasjonell kompetanse i egen yrkesrolle. Trening på ferdigheter og tilbakemeldinger på eget arbeid står sentralt. Temaene knyttes opp mot egen praksis, veiledning og personlige og profesjonelle utvikling.

Her kan du lese mer om emnet MARV550 Vold, krenkelser og konflikter i nære relasjoner.

Hvordan er undervisningen?

Vi bruker studentaktive læringsformer som gruppearbeid og rollespill. Forelesninger, demonstrasjoner, transkripsjoner og video benyttes også. Klinisk ekstern veiledning er viktig læringsform.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet er åpent. Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne for andre som ikke er tatt opp på Master i relasjonelt arbeid så lenge du oppfyller søknadskriteriene for masterstudiet.

Målgrupper

Studiet passer for fagpersoner og ledere i helse- og velferdstenesten, politietaten, sosialfaglige kontekstar og organisasjoner innen trossamfunn, ledelse og pedagogiske virksomheter.

Timeplan høsten 2022

Samling på campus i Bergen: 21.–25.11.2022. Alle dager kl. 9–15.

Timeplan vår 2023

 Samling på campus i Bergen 20.-21.03.2023 og 19.-21.04.2023
Alle dager kl. 9-15.