Mann ser ut mot havet med ryggen til kamera

Relasjonelt arbeid med sorg, livskriser og traumer

Vidareutdanning på masternivå

Ønsker du økt kompetanse til å gjenkjenne krise-, sorg- og traumereaksjoner hos barn og voksne? Hos HVL får du faglig trygghet til å planlegge og gjennomføre hjelpetilbud.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad innan helse- og sosialfag, psykologiske eller pedagogiske fag.
  • Minst 2 års relevant yrkespraksis etter fullført bachelorgrad.

  Søkjarar med anna relevant utdanning kan bli vurdert for opptak.

  Korleis søke

  Dette studiet er eit emne innan familieterapi og relasjonelt arbeid. Etter du har fått opptak, kan du velje emne frå heile lista. Du kan ta inntil 30 studiepoeng.

  • Logg inn i SøknadsWeb.
  • Vel opptak "Vidareutdanning og halvtårsstudium".
  • Så vel du "Master/vidareutdanning i helse- og sosialfag" + det semesteret du vil starte studiet (Vår 2024 eller Høst 2024).
  • Vel frå lista "2765 Frittståande emne i familieterapi og relasjonelt arbeid".
  • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad".
  • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskrava.
  • Trykk "Neste" for å gjere ferdig søknaden.
  • Etter du har fått plass, vel du kva emner du vil ta i studentweb innan 1. september (haust) / 1. februar (vår).

  Fortløpande opptak

  Søknadsfrist for emne på hausten er 15. april, og for emne på våren 15. november.

  Viss det er ledige studieplassar når søknadsfristen går ut blir studiet lagt ut på ledige studieplassar og tilbud om plass blir gitt fortløpande til kvalifiserte søkjarar fram til det er fullt.

  Vi tek forbehold om at nok studenter må søke om opptak for at studiet skal starte opp.

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere relasjonelt arbeid med sorg, livskriser og traumer? 

  Denne utdanningen belyser ulike kriser og utfordrende livssituasjoner som kan gjøre dagliglivet krevende, både for individet og relasjonene rundt. Dette kan være temaer som sykdom eller dødsfall i nære relasjoner, vanskelige oppvekstsvilkår eller traumatiske hendelser. Gjennom utdanningen vil du utvikle din kompetanse i relasjonelt arbeid i temaer som sorg, livskriser og traumer.

  Hva lærer du?

  • Du får økt kompetanse i å gjenkjenne krise-, sorg- og traumereaksjoner hos barn og voksne.
  • Du får faglig trygghet til å planlegge og gjennomføre ulike hjelpetilbud.
  • Du utvikler ferdigheter knyttet til å snakke og drive prosesser sammen med individer, familier, nettverk eller organisasjoner som har opplevd eller opplever traumer, livskriser og sorg.
  • Gjennom utdanningen får du mulighet til å utvikle samtaletekniske ferdigheter om krevende tema, i egen yrkesrolle. Trening på ferdigheter og tilbakemeldinger på eget arbeid står sentralt. Temaene knyttes opp mot egen praksis, veiledning, personlig og profesjonelle utvikling.

  Her kan du lese mer om emnet MARV551 Relasjonelt arbeid med sorg, livskriser og traumer.

  Målgrupper

  Studiet passer for deg som er fagperson eller leder i helse- og velferdstenesten, politietaten, sosialfaglige kontekstar og organisasjoner innen trossamfunn, ledelse og pedagogiske virksomheter.

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Hvordan er undervisningen?

  Vi bruker studentaktive læringsformer som gruppearbeid og rollespill. Forelesninger, demonstrasjoner, transkripsjoner og video benyttes også. Klinisk ekstern veiledning er viktig læringsform.

  Timeplan

  Timeplan

  Datoer for samlinger 2024:

  1. samling: 1. -2. februar 2024 kl. 9-15 hver dag, campus Bergen
  2. samling: 11. mars 2024 kl. 16-20, digital samling
  3. samling: 25.-26. april 2024, campus Bergen

  Anbefalt forkunnskaper

  Emnet er åpent. Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne for andre som ikke er tatt opp på Master i relasjonelt arbeid så lenge de oppfyller søknadskriteriene for masterstudiet.

  Pensum

  Du vil motta informasjon om pensum når emnet starter. 

  Studieavgift og betaling

  NOK 8.500

  Merk: Studier med studieavgift har ekstra krav og vilkår knyttet til seg, og du må derfor lese godt gjennom reglene for studier med studieavgift.

  Fritak fra semesteravgift: Har du blitt tatt opp til studier som til sammen er normert til mindre enn 15 studiepoeng per semester, kan du velge om du vil betale semesteravgift, jfr. Forskrift om studentsamskipnader. § 17.

  Studieavgiften endres fra 2025  

  Dette studiet er delvis finansiert av studentbetaling. Denne finansieringsformen er underlagt nasjonalt lovverk og EØS-regelverk. Studieavgiften for studenter vil endres fra 2025 som følge av nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler og endringer i regelverk om studentbetaling (egenbetalingsforskriften).    

  Endringen av studieavgiften vil bli klar i løpet av 2024. Vi legger ut informasjon så snart vi vet hvordan endringene påvirker studentbetalingen.

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Vil du studere mer?

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs