dame i et bedriftsmøte

Relasjonelt arbeid i organisasjoner

Etter- og vidareutdanning

Ønsker du å bli bedre på relasjonelt arbeid i organisasjoner? På dette studiet lærer du om rådgivning, veiledning og systemisk coaching som gir deg kompetanse i å utvikle organisasjoner og arbeidsmiljø.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad innan helse- og sosialfag, psykologiske eller pedagogiske fag.
  • Minst 2 års relevant yrkespraksis etter fullført bachelorgrad.

  Søkjarar med anna relevant utdanning kan bli vurdert for opptak.

  Korleis søke

  Dette studiet er eit emne innan familieterapi og relasjonelt arbeid. Etter du har fått opptak, kan du velje emne frå heile lista. Du kan ta inntil 30 studiepoeng.

  • Logg inn i SøknadsWeb.
  • Vel opptak "Vidareutdanning og halvtårsstudium".
  • Så vel du "Master/vidareutdanning i helse- og sosialfag" + det semesteret du vil starte studiet (Vår 2024 eller Høst 2024).
  • Vel frå lista "2765 Frittståande emne i familieterapi og relasjonelt arbeid".
  • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad".
  • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskrava.
  • Trykk "Neste" for å gjere ferdig søknaden.
  • Etter du har fått plass, vel du kva emner du vil ta i studentweb innan 1. september (haust) / 1. februar (vår).

  Fortløpande opptak

  Søknadsfrist for emne på hausten er 15. april, og for emne på våren 15. november.

  Viss det er ledige studieplassar når søknadsfristen går ut blir studiet lagt ut på ledige studieplassar og tilbud om plass blir gitt fortløpande til kvalifiserte søkjarar fram til det er fullt.

  Vi tek forbehold om at nok studenter må søke om opptak for at studiet skal starte opp.

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere relasjonelt arbeid i organisasjoner? 

  Denne utdanningen gir deg solid kompetanse i relasjonelt arbeid i organisasjoner. 
  Studiet knytter kunnskap og ferdigheter om systemiske og narrative tilnærminger til forskjellige former av relasjonelt arbeid med mennesker i ulike kontekster.

  Hva lærer du? 

  • Du lærer om ulike former av relasjonelt arbeid, som for eksempel rådgivning og veiledning, systemisk coaching og støttesamtaler ved kriser.
  • Sentrale elementer fra systemisk terapi presenteres både teoretisk og med praktiske øvelser. Aktuelle problemstillinger og utfordringer fra egen arbeidspraksis er sentralt.
  • Emnet bidrar til utvikling av relasjonell kompetanse i egen yrkesrolle, ny innsikt og bedre forståelse av mellommenneskelige relasjoner. Ferdighetstrening og tilbakemeldinger på eget arbeid står sentralt.
  • Denne utdanningen fokuserer også på ditt forhold til deg selv og andre mennesker, dine erfaringer, opplevelser, ideer og diskurser. Temaene knyttes opp mot praksis, veiledning og personlige og profesjonelle utvikling.

  Her kan du lese mer om emnet MAR530 Relasjonelt arbeid i organisasjoner.

  Målgrupper

  Studiet passer for deg som er fagperson eller leder i helse- og velferdstenesten, politietaten, sosialfaglige kontekster og organisasjoner innen trossamfunn, ledelse og pedagogiske virksomheter.

  Praktisk informasjon

  Hvordan er undervisningen?

  Vi bruker læringsformer der studenten er aktiv, som gruppearbeid og rollespill. Forelesninger, demonstrasjoner, transkripsjoner og video benyttes også.

  Timeplan

  Samlinger våren 2024

  • Uke 11 (11.-15.03.2024)
  • Uke 23  (3.-7.06.2024)

  Anbefalt forkunnskap

  Emnet er åpent. Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne for andre som ikke er tatt opp på Master i relasjonelt arbeid, så lenge du oppfyller søknadskriteriene for masterstudiet.

  Pensum

  Du vil motta informasjon om pensum når emnet starter. 

  Studieavgift og betaling

  NOK 17.000

  Merk: Studier med studieavgift har ekstra krav og vilkår knyttet til seg, og du må derfor lese godt gjennom reglene for studier med studieavgift.

  Studieavgiften endres fra 2025  

  Dette studiet er delvis finansiert av studentbetaling. Denne finansieringsformen er underlagt nasjonalt lovverk og EØS-regelverk. Studieavgiften for studenter vil endres fra 2025 som følge av nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler og endringer i regelverk om studentbetaling (egenbetalingsforskriften).    

  Endringen av studieavgiften vil bli klar i løpet av 2024. Vi legger ut informasjon så snart vi vet hvordan endringene påvirker studentbetalingen.

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Vil du studere mer?

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs