Relasjonelt arbeid i organisasjoner

Ønsker du å bli bedre på relasjonelt arbeid i organisasjoner? På dette studiet lærer du om rådgivning, veiledning og systemisk coaching som gir deg kompetanse i å utvikle organisasjoner og arbeidsmiljø.

Gjennom emnet får du solid kompetanse i relasjonelt arbeid i organisasjoner. Emnet knytter kunnskap og ferdigheter om systemiske og narrative tilnærminger til forskjellige former av relasjonelt arbeid med mennesker i ulike kontekster.

Du lærer om ulike former av relasjonelt arbeid som for eksempel rådgivning og veiledning, systemisk coaching, støttesamtaler ved kriser, osv.

Sentrale elementer fra systemisk terapi presenteres både teoretisk og  med praktiske øvelser. Aktuelle problemstillinger og utfordringer fra egen arbeidspraksis er sentralt.

Emnet bidrar til utvikling av relasjonell kompetanse i egen yrkesrolle, ny innsikt og bedre forståelse av mellommenneskelige relasjoner. Ferdighetstrening og tilbakemeldinger på eget arbeid står sentralt.

Emnet fokuserer også på ditt forhold til deg selv og andre mennesker, dine erfaringer, opplevelser, ideer og diskurser. Temaene knyttes opp mot  praksis, veiledning og personlige og profesjonelle utvikling.

Her kan du lese mer om emnet MAR530 Relasjonelt arbeid i organisasjoner.

Hvordan er undervisningen?

Vi bruker læringsformer der studenten er aktiv, som gruppearbeid og rollespill. Forelesninger, demonstrasjoner, transkripsjoner og video benyttes også.

Samlinger våren 2023

  • Uke 11, 13.–17. mars
  • Uke 23, 5.–9. juni 

Anbefalte forkunnskaper

Emnet er åpent. Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne for andre som ikke er tatt opp på Master i relasjonelt arbeid, så lenge du oppfyller søknadskriteriene for masterstudiet.

Målgrupper

Studiet passer for fagpersoner og ledere i helse- og velferdstenesten, politietaten, sosialfaglige kontekster og organisasjoner innen trossamfunn, ledelse og pedagogiske virksomheter.