Relasjonelt arbeid i organisasjoner

Etter- og vidareutdanning

Ønsker du å bli bedre på relasjonelt arbeid i organisasjoner? På dette studiet lærer du om rådgivning, veiledning og systemisk coaching som gir deg kompetanse i å utvikle organisasjoner og arbeidsmiljø.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Om søking og opptak

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad innen helse- og sosialfag, psykologiske eller pedagogiske fag.
  • Minst 2 års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

  Søkere med annen relevant utdanning kan bli vurdert for opptak.

  Søknadskode: 2765

  Hvordan søke
  Trykk på "Søk Studieplass" for å logge inn i Søknadsweb.
  Legg inn personalia. 
  Velg opptak «Videreutdanning og halvtårsstudium», deretter «Master/videreutdanning i helse- og sosialfag vår 2024».
  Velg "Frittstående emner i Familieterapi og relasjonelt arbeid" fra nedtrekksmenyen og trykk på "Legg til" før du sender inn søknaden.

  Selve emnevalget gjør du i Studentweb innen 1. februar.

  Vi tar forbehold om at nok studenter må søke om opptak for at studiet skal starte opp.

  Hvorfor studere relasjonelt arbeid i organisasjoner? 

  Denne utdanningen gir deg solid kompetanse i relasjonelt arbeid i organisasjoner. 
  Studiet knytter kunnskap og ferdigheter om systemiske og narrative tilnærminger til forskjellige former av relasjonelt arbeid med mennesker i ulike kontekster.

  Hva lærer du? 

  • Du lærer om ulike former av relasjonelt arbeid, som for eksempel rådgivning og veiledning, systemisk coaching og støttesamtaler ved kriser.
  • Sentrale elementer fra systemisk terapi presenteres både teoretisk og med praktiske øvelser. Aktuelle problemstillinger og utfordringer fra egen arbeidspraksis er sentralt.
  • Emnet bidrar til utvikling av relasjonell kompetanse i egen yrkesrolle, ny innsikt og bedre forståelse av mellommenneskelige relasjoner. Ferdighetstrening og tilbakemeldinger på eget arbeid står sentralt.
  • Denne utdanningen fokuserer også på ditt forhold til deg selv og andre mennesker, dine erfaringer, opplevelser, ideer og diskurser. Temaene knyttes opp mot praksis, veiledning og personlige og profesjonelle utvikling.

  Her kan du lese mer om emnet MAR530 Relasjonelt arbeid i organisasjoner.

  Målgrupper

  Studiet passer for deg som er fagperson eller leder i helse- og velferdstenesten, politietaten, sosialfaglige kontekster og organisasjoner innen trossamfunn, ledelse og pedagogiske virksomheter.

  Praktisk informasjon

  Hvordan er undervisningen?

  Vi bruker læringsformer der studenten er aktiv, som gruppearbeid og rollespill. Forelesninger, demonstrasjoner, transkripsjoner og video benyttes også.

  Timeplan

  Samlinger våren 2024

  • Uke 11 (11.-15.03.2024)
  • Uke 23  (3.-7.06.2024)

  Anbefalt forkunnskap

  Emnet er åpent. Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne for andre som ikke er tatt opp på Master i relasjonelt arbeid, så lenge du oppfyller søknadskriteriene for masterstudiet.

  Pensum

  Du vil motta informasjon om pensum når emnet starter. 

  Studieavgift og betaling

  NOK 17.000

  Merk: Studier med studieavgift har ekstra krav og vilkår knyttet til seg, og du må derfor lese godt gjennom reglene for studier med studieavgift.

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Vil du studere mer?

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs