Samarbeid og konflikthåndtering i organisasjoner

Etter- og vidareutdanning

Ønsker du mer kompetanse og ferdigheter i samarbeid og konflikthåndtering i organisasjoner?

Samarbeid er både et krav og forventning i en lang rekke tjenester i dag. Utfordringer i samarbeidsrelasjoner er imidlertid en stor del av arbeidshverdagen for mange. Samarbeidsvansker og konflikter går utover kvaliteten av tjenestene og er belastende for arbeidsmiljøet i organisasjoner. Gjennom dette emne utvikler du kompetanse og ferdigheter i samarbeid og konflikthåndtering i organisasjoner. Du blir presentert for systemisk og relasjonelle tilnærminger til samarbeid og konflikter. Trening på ferdigheter og tilbakemeldinger på eget arbeid står sentralt. Temaene knyttes opp mot studentenes praksis, veiledning, samt personlig og profesjonelle utvikling.

Her kan du lese mer om emnet MARV553 Samarbeid og konflikthåndtering i organisasjoner.

Hvordan er undervisningen?

Vi bruker studentaktive læringsformer som gruppearbeid og rollespill. Forelesninger, demonstrasjoner, transkripsjoner og video benyttes også. Klinisk ekstern veiledning er viktig læringsform.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet er åpent. Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne for andre som ikke er tatt opp på Master i relasjonelt arbeid så lenge de oppfyller søknadskriteriene for masterstudiet.

Målgrupper

Studiet passer for fagpersoner og ledere i helse- og velferdstenesten, politietaten, sosialfaglige kontekstar og organisasjoner innen trossamfunn, ledelse og pedagogiske virksomheter.

Timeplan

Datoer for samlinger studieåret 2022/23:

2. februar kl. 9-15 2023, campus Bergen
3. februar kl. 9-15 2023, campus Bergen
28. februar kl. 16-20 2023, digitalt 
28. mars kl. 16-20 2023, digitalt
18.april kl. 16-20 2023, digitalt

Datoer for samlinger studieåret 2023/24:

12. februar 2024 kl. 9-15, campus Bergen
13. februar 2024 kl. 9-15, campus Bergen
13. mars 2024 kl. 16-20, digitalt
8. april 2024 kl. 9-15, campus Bergen
9.april 2024 kl. 9-15, campus Bergen