Samarbeid og konflikthåndtering i organisasjoner

Etter- og vidareutdanning

Ønsker du mer kompetanse og ferdigheter i samarbeid og konflikthåndtering i organisasjoner? Da kan dette være en videreutdanning for deg.

Hopp til

  Søk studieplass

  Om søking og opptak

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad innan helse- og sosialfag, psykologiske eller pedagogiske fag.
  • Minst 2 års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

  Søkjarar med anna relevant utdanning kan bli vurdert for opptak.

  Søknadskode: 2765

  Korleis søke
  Trykk på "Søk Studieplass" for å logge inn i søknadsweb.
  Legg inn personalia. 
  Vel opptak «Vidareutdanning og halvtårsstudium», deretter «Master/vidareutdanning i helse- og sosialfag vår 2024».
  Vel "Frittståande emne i Familieterapi og relasjonelt arbeid" frå nedtrekksmenyen og trykk på "Legg til" før du sender inn søknaden.

  Sjølve emnevalet gjer du i studentweb innan 1. februar.

  Vi tek forbehold om at nok studentar må søke om opptak for at studiet skal starte opp.

  Hvorfor studere samarbeid og konflikthåndtering i organisasjoner?

  Samarbeid er både et krav og forventning i en lang rekke tjenester i dag. Utfordringer i samarbeidsrelasjoner er imidlertid en stor del av arbeidshverdagen for mange. Samarbeidsvansker og konflikter går utover kvaliteten av tjenestene og er belastende for arbeidsmiljøet i organisasjoner. Gjennom denne utdanningen utvikler du kompetanse og ferdigheter i samarbeid og konflikthåndtering.

  Hva lærer du? 

  Etter utdanningen vil du blant annet:

  • Ha teoretisk forståelse og et faglig repertoar knyttet til samarbeid.
  • Ha teoretisk forståelse og et faglig repertoar til arbeid med konflikter i organisasjoner.
  • Kunne analysere faglige problemstillinger knyttet til samarbeidsprosesser og konflikter.
  • Ha inngåande kunnskap om systemiske og relasjonelle arbeidsmåtar i konfliktarbeid.
  • Ha kunnskap om samarbeid på tvers av profesjoner og systemer.

  Du blir presentert for systemisk og relasjonelle tilnærminger til samarbeid og konflikter. Trening på ferdigheter og tilbakemeldinger på eget arbeid står sentralt. Temaene knyttes opp mot studentenes praksis, veiledning, samt personlig og profesjonelle utvikling.

  Her kan du lese mer om emnet MARV553 Samarbeid og konflikthåndtering i organisasjoner.

  Målgruppe

  Studiet passer for fagpersoner og ledere i helse- og velferdstenesten, politietaten, sosialfaglige kontekstar og organisasjoner innen trossamfunn, ledelse og pedagogiske virksomheter.

  Undervisning

  Hvordan er undervisningen?

  Vi bruker studentaktive læringsformer som gruppearbeid og rollespill. Forelesninger, demonstrasjoner, transkripsjoner og video benyttes også. Klinisk ekstern veiledning er viktig læringsform.

  Timeplan

  Datoer for samlinger studieåret 2023/24:

  12. februar 2024 kl. 9-15, campus Bergen
  13. februar 2024 kl. 9-15, campus Bergen
  13. mars 2024 kl. 16-20, digitalt
  8. april 2024 kl. 9-15, campus Bergen
  9.april 2024 kl. 9-15, campus Bergen

  Anbefalt forkunnskap

  Emnet er åpent. Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne for andre som ikke er tatt opp på Master i relasjonelt arbeid så lenge de oppfyller søknadskriteriene for masterstudiet.

  Pensum

  Du vil motta informasjon om pensum når kurset starter. 

  Du vil motta informasjon om pensum når kurset starter. 

  Betalingsinformasjon

  Studier med krav om studieavgift i tillegg til semesteravgift har noen ekstra krav og vilkår knyttet til seg. Les mer om betalingsvilkårene her. 

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Vil du studere mer?

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs