To knyttede hender under konflikthåndtering

Samarbeid og konflikthåndtering i organisasjoner

Etter- og vidareutdanning

Ønsker du mer kompetanse og ferdigheter i samarbeid og konflikthåndtering i organisasjoner? Da kan dette være en videreutdanning for deg.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad innan helse- og sosialfag, psykologiske eller pedagogiske fag.
  • Minst 2 års relevant yrkespraksis etter fullført bachelorgrad.

  Søkjarar med anna relevant utdanning kan bli vurdert for opptak.

  Korleis søke

  Dette studiet er eit emne innan familieterapi og relasjonelt arbeid. Etter du har fått opptak, kan du velje emne frå heile lista. Du kan ta inntil 30 studiepoeng.

  • Logg inn i SøknadsWeb.
  • Vel opptak "Vidareutdanning og halvtårsstudium".
  • Så vel du "Master/vidareutdanning i helse- og sosialfag" + det semesteret du vil starte studiet (Vår 2024 eller Høst 2024).
  • Vel frå lista "2765 Frittståande emne i familieterapi og relasjonelt arbeid".
  • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad".
  • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskrava.
  • Trykk "Neste" for å gjere ferdig søknaden.
  • Etter du har fått plass, vel du kva emner du vil ta i studentweb innan 1. september (haust) / 1. februar (vår).

  Fortløpande opptak

  Søknadsfrist for emne på hausten er 15. april, og for emne på våren 15. november.

  Viss det er ledige studieplassar når søknadsfristen går ut blir studiet lagt ut på ledige studieplassar og tilbud om plass blir gitt fortløpande til kvalifiserte søkjarar fram til det er fullt.

  Vi tek forbehold om at nok studenter må søke om opptak for at studiet skal starte opp.

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere samarbeid og konflikthåndtering i organisasjoner?

  Samarbeid er både et krav og forventning i en lang rekke tjenester i dag. Utfordringer i samarbeidsrelasjoner er imidlertid en stor del av arbeidshverdagen for mange. Samarbeidsvansker og konflikter går utover kvaliteten av tjenestene og er belastende for arbeidsmiljøet i organisasjoner. Gjennom denne utdanningen utvikler du kompetanse og ferdigheter i samarbeid og konflikthåndtering.

  Hva lærer du? 

  Etter utdanningen vil du blant annet:

  • Ha teoretisk forståelse og et faglig repertoar knyttet til samarbeid.
  • Ha teoretisk forståelse og et faglig repertoar til arbeid med konflikter i organisasjoner.
  • Kunne analysere faglige problemstillinger knyttet til samarbeidsprosesser og konflikter.
  • Ha inngåande kunnskap om systemiske og relasjonelle arbeidsmåtar i konfliktarbeid.
  • Ha kunnskap om samarbeid på tvers av profesjoner og systemer.

  Du blir presentert for systemisk og relasjonelle tilnærminger til samarbeid og konflikter. Trening på ferdigheter og tilbakemeldinger på eget arbeid står sentralt. Temaene knyttes opp mot studentenes praksis, veiledning, samt personlig og profesjonelle utvikling.

  Her kan du lese mer om emnet MARV553 Samarbeid og konflikthåndtering i organisasjoner.

  Målgruppe

  Studiet passer for fagpersoner og ledere i helse- og velferdstenesten, politietaten, sosialfaglige kontekstar og organisasjoner innen trossamfunn, ledelse og pedagogiske virksomheter.

  Praktisk informasjon

  Undervisning

  Hvordan er undervisningen?

  Vi bruker studentaktive læringsformer som gruppearbeid og rollespill. Forelesninger, demonstrasjoner, transkripsjoner og video benyttes også. Klinisk ekstern veiledning er viktig læringsform.

  Timeplan

  Datoer for samlinger studieåret 2023/24:

  12. februar 2024 kl. 9-15, campus Bergen
  13. februar 2024 kl. 9-15, campus Bergen
  13. mars 2024 kl. 16-20, digitalt
  8. april 2024 kl. 9-15, campus Bergen
  9.april 2024 kl. 9-15, campus Bergen

  Anbefalt forkunnskap

  Emnet er åpent. Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne for andre som ikke er tatt opp på Master i relasjonelt arbeid så lenge de oppfyller søknadskriteriene for masterstudiet.

  Pensum

  Du vil motta informasjon om pensum når kurset starter. 

  Du vil motta informasjon om pensum når kurset starter. 

  Studieavgift og betaling

  Fritak fra semesteravgift: Har du blitt tatt opp til studier som til sammen er normert til mindre enn 15 studiepoeng per semester, kan du velge om du vil betale semesteravgift, jfr. Forskrift om studentsamskipnader. § 17.

  Merk: Studier med studieavgift har ekstra krav og vilkår knyttet til seg, og du må derfor lese godt gjennom reglene for studier med studieavgift.

  Studieavgiften endres fra 2025  

  Dette studiet er delvis finansiert av studentbetaling. Denne finansieringsformen er underlagt nasjonalt lovverk og EØS-regelverk. Studieavgiften for studenter vil endres fra 2025 som følge av nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler og endringer i regelverk om studentbetaling (egenbetalingsforskriften).    

  Endringen av studieavgiften vil bli klar i løpet av 2024. Vi legger ut informasjon så snart vi vet hvordan endringene påvirker studentbetalingen.

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Vil du studere mer?

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs