Spillbrikker i et spill

Kulturell kompetanse i relasjonsarbeid

Etter- og vidareutdanning

Dette studiet er for deg som ønsker mer flerkulturell kompetanse i ditt arbeid med par, familier, nettverk eller i organisasjoner.

Hvorfor studere kulturell kompetanse i relasjonsarbeid?

Andel innbyggere med minoritetsbakgrunn er økende i den norske befolkningen. Det er derfor en stor verdi at du som jobber i helse- og omsorgstjenester har flerkulturell kompetanse i møte med brukere og pasienter. I dette studiet tilbyr vi spesialisering i kulturell kompetanse til deg som arbeider med par, familier, nettverk eller i organisasjoner.

Hva lærer du?

Kurset gir økt kunnskap i relasjonelt og terapeutisk arbeid med familier fra forskjellige kulturer og minoriteter. Etter gjennomført kurs vil du blant annet ha opparbeidet deg kunnskap og ferdigheter til å møte folk i forskjellige kulturelle kontekster, eller med en ulik oppdragelsesstil, på en god måte.

Du vil øke din kunnskap innenfor tematikk som:

 • Ulikhet i familiemønstre og oppdragelsesmønster
 • Migrasjon og hvordan migrasjon kan føre til forandringer i familielivet
 • Hvordan forhindre og bekjempe utfordringer relatert til minoriteter
 • Minoritetsfamilier og deres utfordringer med marginalisering, rasisme og diskriminering

Her kan du lese mer om emnet MARV531 Cultural competences in relational work.

Målgruppe

Dette studiet er for deg som jobber i helsesektoren med par, familier, nettverk eller organisasjoner. 

Praktisk informasjon

Undervisningsform

Samlingsbasert og student-aktive former for læring hvor du som student vil bli engasjert i ulike former for strukturerte gruppeaktiviteter. Forelesninger, demonstrasjoner, klinisk tilsyn og video vil også bli benyttet. 

 

Samlinger

Samlinger høsten 2023

Samling på campus i Bergen.  Alle dager kl. 9–15.

20.11.2023
21.11.2023
22.11.2023
23.11.2023
24.11.2023

Samlinger våren 2024

19.2. 2024 Fysisk samling kl. 9-15
20.2. 2024 Fysisk samling kl. 9-15
14.3. 2024 Digital samling kl.  16-20
15.4. 2024 Fysisk samling kl. 9-15
16.4 2024  Fysisk samling kl. 9-15 

Anbefalt forkunnskap

Ingen

Pensum

Du mottar informasjon om pensum når kurset starter.

Eksamensform

Muntlig eksamen på 30 minutter.

Hvorfor ta mer utdanning?

Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

 • Ny oppdatert faglig kunnskap.
 • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
 • Personlig utvikling.
 • Muligheter for nettverksbygging.
 • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
 • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
 • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

Andre interessante studietilbud

Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs