Brikker i et brettspill.

Kulturell kompetanse i relasjonsarbeid

Vidareutdanning på masternivå

Dette studiet er for deg som ønsker mer flerkulturell kompetanse i ditt arbeid med par, familier, nettverk eller i organisasjoner.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad innan helse- og sosialfag, psykologiske eller pedagogiske fag.
  • Minst 2 års relevant yrkespraksis etter fullført bachelorgrad.

  Søkjarar med anna relevant utdanning kan bli vurdert for opptak.

  Korleis søke

  Dette studiet er eit emne innan familieterapi og relasjonelt arbeid. Etter du har fått opptak, kan du velje emne frå heile lista. Du kan ta inntil 30 studiepoeng.

  • Logg inn i SøknadsWeb.
  • Vel opptak "Vidareutdanning og halvtårsstudium".
  • Så vel du "Master/vidareutdanning i helse- og sosialfag" + det semesteret du vil starte studiet (Vår 2024 eller Høst 2024).
  • Vel frå lista "2765 Frittståande emne i familieterapi og relasjonelt arbeid".
  • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad".
  • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskrava.
  • Trykk "Neste" for å gjere ferdig søknaden.
  • Etter du har fått plass, vel du kva emner du vil ta i studentweb innan 1. september (haust) / 1. februar (vår).

  Fortløpande opptak

  Søknadsfrist for emne på hausten er 15. april, og for emne på våren 15. november.

  Viss det er ledige studieplassar når søknadsfristen går ut blir studiet lagt ut på ledige studieplassar og tilbud om plass blir gitt fortløpande til kvalifiserte søkjarar fram til det er fullt.

  Vi tek forbehold om at nok studenter må søke om opptak for at studiet skal starte opp.

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere kulturell kompetanse i relasjonsarbeid?

  Andel innbyggere med minoritetsbakgrunn er økende i den norske befolkningen. Det er derfor en stor verdi at du som jobber i helse- og omsorgstjenester har flerkulturell kompetanse i møte med brukere og pasienter. I dette studiet tilbyr vi spesialisering i kulturell kompetanse til deg som arbeider med par, familier, nettverk eller i organisasjoner.

  Hva lærer du?

  Kurset gir økt kunnskap i relasjonelt og terapeutisk arbeid med familier fra forskjellige kulturer og minoriteter. Etter gjennomført kurs vil du blant annet ha opparbeidet deg kunnskap og ferdigheter til å møte folk i forskjellige kulturelle kontekster, eller med en ulik oppdragelsesstil, på en god måte.

  Du vil øke din kunnskap innenfor tematikk som:

  • Ulikhet i familiemønstre og oppdragelsesmønster
  • Migrasjon og hvordan migrasjon kan føre til forandringer i familielivet
  • Hvordan forhindre og bekjempe utfordringer relatert til minoriteter
  • Minoritetsfamilier og deres utfordringer med marginalisering, rasisme og diskriminering

  Her kan du lese mer om emnet MARV531 Cultural competences in relational work.

  Målgruppe

  Dette studiet er for deg som jobber i helsesektoren med par, familier, nettverk eller organisasjoner. 

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Samlingsbasert og student-aktive former for læring hvor du som student vil bli engasjert i ulike former for strukturerte gruppeaktiviteter. Forelesninger, demonstrasjoner, klinisk tilsyn og video vil også bli benyttet. 

   

  Samlinger

  Samlinger våren 2024

  19.2. 2024 Fysisk samling kl. 9-15
  20.2. 2024 Fysisk samling kl. 9-15
  14.3. 2024 Digital samling kl.  16-20
  15.4. 2024 Fysisk samling kl. 9-15
  16.4 2024  Fysisk samling kl. 9-15 

  Samlinger høsten 2024 (for de som starter i 2024)

  18. november 2024
  19. november 2024
  20. november 2024
  21. november 2024
  22. november 2024

  Anbefalt forkunnskap

  Ingen

  Pensum

  Du mottar informasjon om pensum når kurset starter.

  Eksamensform

  Muntlig eksamen på 30 minutter.

  Studieavgift og betaling

  8500 kr

  Merk: Studier med studieavgift har ekstra krav og vilkår knyttet til seg, og du må derfor lese godt gjennom reglene for studier med studieavgift.

  Fritak fra semesteravgift: Har du blitt tatt opp til studier som til sammen er normert til mindre enn 15 studiepoeng per semester, kan du velge om du vil betale semesteravgift, jfr. Forskrift om studentsamskipnader. § 17.

  Studieavgiften endres fra 2025  

  Dette studiet er delvis finansiert av studentbetaling. Denne finansieringsformen er underlagt nasjonalt lovverk og EØS-regelverk. Studieavgiften for studenter vil endres fra 2025 som følge av nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler og endringer i regelverk om studentbetaling (egenbetalingsforskriften).    

  Endringen av studieavgiften vil bli klar i løpet av 2024. Vi legger ut informasjon så snart vi vet hvordan endringene påvirker studentbetalingen.

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs