Omsorgens kostnader

Etter- og vidareutdanning

Arbeider du med mennesker i krevende livssituasjoner og ønsker faglig påfyll om forståelse og ferdigheter om hvordan ivareta deg selv og dine kolleger?

Faglig arbeid med mennesker i krevende livssituasjoner kan være følelsesmessig belastende. Gjennom denne utdanningen vil du utvikle kompetanse innen forebygging av utbrenthet, omsorgstretthet og sekundærtraumatisering hos både behandler og organisasjoner. Du vil utvikle en forståelse for hvordan du kan ivareta deg selv, dine kolleger og organisasjoner som står i krevende arbeidssituasjoner. Selvrefleksjon står sentralt. Temaene knyttes opp mot egen praksis, veiledning, personlig og profesjonelle utvikling.

Her kan du lese mer om emnet MARV533 Omsorgens kostnader.

Hvordan er undervisningen?

Vi bruker studentaktive læringsformer som gruppearbeid og rollespill. Forelesninger, digitale ressurser, demonstrasjoner og video benyttes også. 

Samlinger høsten 2023

19.10. – 20.10.2023 på campus i Bergen, kl. 9–15 begge dager
06.11. – 8.11.2023 på campus i Bergen, kl. 9–15 alle dager

Målgrupper

Studiet passer for fagpersoner og ledere i helse- og velferdstenesten, politietaten, sosialfaglige kontekstar og organisasjoner innen trossamfunn, ledelse og pedagogiske virksomheter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet er åpent. Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne for deg som ikke er tatt opp på masterprogrammet i relasjonelt arbeid, så lenge du oppfyller søknadskriteriene for masterstudiet.