To ben med grå bakgrunn

Omsorgens kostnader – forebygging av utbrenthet

Vidareutdanning på masternivå

Hvordan unngå utbrenthet eller omsorgstretthet når du jobber med mennesker i krevende livssituasjoner? I denne videreutdanningen fokuserer vi på å gi deg kunnskap og ferdigheter om hvordan du kan ivareta deg selv og dine kolleger.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad innan helse- og sosialfag, psykologiske eller pedagogiske fag.
  • Minst 2 års relevant yrkespraksis etter fullført bachelorgrad.

  Søkjarar med anna relevant utdanning kan bli vurdert for opptak.

  Korleis søke

  Dette studiet er eit emne innan familieterapi og relasjonelt arbeid. Etter du har fått opptak, kan du velje emne frå heile lista. Du kan ta inntil 30 studiepoeng.

  • Logg inn i SøknadsWeb.
  • Vel opptak "Vidareutdanning og halvtårsstudium".
  • Så vel du "Master/vidareutdanning i helse- og sosialfag" + det semesteret du vil starte studiet (Vår 2024 eller Høst 2024).
  • Vel frå lista "2765 Frittståande emne i familieterapi og relasjonelt arbeid".
  • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad".
  • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskrava.
  • Trykk "Neste" for å gjere ferdig søknaden.
  • Etter du har fått plass, vel du kva emner du vil ta i studentweb innan 1. september (haust) / 1. februar (vår).

  Fortløpande opptak

  Søknadsfrist for emne på hausten er 15. april, og for emne på våren 15. november.

  Viss det er ledige studieplassar når søknadsfristen går ut blir studiet lagt ut på ledige studieplassar og tilbud om plass blir gitt fortløpande til kvalifiserte søkjarar fram til det er fullt.

  Vi tek forbehold om at nok studenter må søke om opptak for at studiet skal starte opp.

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere Omsorgens kostnader – forebygging av utbrenthet

  Faglig arbeid med mennesker i krevende livssituasjoner kan være følelsesmessig belastende. Gjennom denne utdanningen vil du utvikle kompetanse innen forebygging av utbrenthet, omsorgstretthet og sekundærtraumatisering hos både behandler og organisasjoner. Du vil utvikle en forståelse for hvordan du kan ivareta deg selv, dine kolleger og organisasjoner som står i krevende arbeidssituasjoner. Selvrefleksjon står sentralt. Temaene knyttes opp mot egen praksis, veiledning, personlig og profesjonelle utvikling.

  Her kan du lese mer om emnet MARV533 Omsorgens kostnader.

  Målgrupper

  Studiet passer for fagpersoner og ledere i helse- og velferdstenesten, politietaten, sosialfaglige kontekstar og organisasjoner innen trossamfunn, ledelse og pedagogiske virksomheter.

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Vi bruker studentaktive læringsformer som gruppearbeid og rollespill. Forelesninger, digitale ressurser, demonstrasjoner og video benyttes også

  Samlinger

  Samlinger høsten 2023

  17.10. – 18.10.2024 på campus i Bergen, kl. 9–15 begge dager
  11.11. – 13.11.2024 på campus i Bergen, kl. 9–15 alle dager

  Anbefalt forkunnskap

  Emnet er åpent. Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne for deg som ikke er tatt opp på masterprogrammet i relasjonelt arbeid, så lenge du oppfyller søknadskriteriene for masterstudiet.

  Pensum

  Du vil motta informasjon om pensum når kurset starter. 

  Eksamensform

  Muntlig eksamen, omfang 30 min.

  Studieavgift og betaling

  Merk: Studier med studieavgift har ekstra krav og vilkår knyttet til seg, og du må derfor lese godt gjennom reglene for studier med studieavgift.

  Fritak fra semesteravgift: Har du blitt tatt opp til studier som til sammen er normert til mindre enn 15 studiepoeng per semester, kan du velge om du vil betale semesteravgift, jfr. Forskrift om studentsamskipnader. § 17.

  Studieavgiften endres fra 2025  

  Dette studiet er delvis finansiert av studentbetaling. Denne finansieringsformen er underlagt nasjonalt lovverk og EØS-regelverk. Studieavgiften for studenter vil endres fra 2025 som følge av nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler og endringer i regelverk om studentbetaling (egenbetalingsforskriften).    

  Endringen av studieavgiften vil bli klar i løpet av 2024. Vi legger ut informasjon så snart vi vet hvordan endringene påvirker studentbetalingen.

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs