Automatisering med robotikk | nett- og samlingsbasert

Bachelor

OBS: Dette studieprogrammet tek ikkje opp nye studentar i 2023.

Dette studiet har blitt slått saman til bachelorutdanning i elektroingeniør 

.