Hopp til innhald

Barnehagelærarutdanning med vekt på Natur, helse og rørsle

Utdanningsplan 2017 høst, 180 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Obligatoriske emner 150
Fordypningsenhet
Samlet krav: 180

Obligatoriske emner

Krav: 150 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Fordypningsenhet

Krav: 30 studiepoeng

Barns utvikling, lek og læring, emne 3

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Kunst, kultur og kreativitet, emne 3

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Natur, helse og bevegelse, emne 3

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Språk, tekst og matematikk, emne 3

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Aestethetic- and Outdoor Education in Early Childhood

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Bærekraftig utvikling gjennom barns medvirkning

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Kulturforståelse og komparativ pedagogikk

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid, emne 2

Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Utveksling

Krav: 30 studiepoeng