Ingeniørfag bygg og anlegg, bachelorstudium, Y-vei

Bachelor

Vi tek ikkje opp nye studentar til dette studieprogrammet, men vi har andre studieprogram som du kan søke opptak til. Her finn du informasjon om byggingeniørutdanning ved HVL.