Ingeniørfag bygg og anlegg, bachelorstudium, Y-vei

Bachelor

Førde

Hopp til

    Vi tek ikkje opp nye studentar til dette studieprogrammet, men vi har andre studieprogram som du kan søke opptak til. Her finn du informasjon om byggingeniørutdanning ved HVL.