Korleis søke opptak til bachelor i Community Arts

Her finn du informasjon om korleis du skal gå fram for å søke opptak til bachelor i Community Arts

Du skal kun registrere en søknad til studieprogrammet, og du må velge riktig søkeportal. Se informasjon om hvilken portal du skal velge under:  

Søkarar frå Norden:

Dersom du er frå eitt av dei nordiske landa (Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island) skal du søke via Samordna opptak. 

Søk i Samordna Opptak

 

Internasjonale søkarar:

Søkarar som kjem frå land utanfrå Norden skal søke opptak i Søknadsweb-portalen. 

Søk i Søknadsweb