Community Arts

Bachelor

Er du fascinert av kunstfagene? Vil du lære hvordan kunstfagene kan bidra til å skape samfunnsengasjement og personlig vekst? Vil du bli en aktør som påvirker utviklingen av inkluderende lokalsamfunn?

Hvorfor studere Community Arts?

Fordyp deg i egen kunstnerisk utvikling samtidig som du oppnår innsikt i og adgang til nye nasjonale og internasjonale kunstarenaer. Du vil lære metoder for å berike lokalmiljøer og individer gjennom kunstaktiviteter. I løpet av studiet bygger du opp en portefølje av kunstneriske arbeider.

Community arts er et utøverbasert og samfunnsfokusert tverrkunstfaglig internasjonalt bachelorstudium!

Du kan studere community arts på campus Stord. Utdanningen er på engelsk. 

Innhold i studiet

Første studieår får du en innføring i visuell kunst, musikk og dans.

Andre året velger du fordypning i en av disse kunstartene. Da får du god faglig kompetanse til å kunne arbeide sammen med andre i kunstneriske prosjekter. Det er anbefalt at du har erfaring med utøving innen visuell kunst, musikk eller dans. Vi tar forbehold om at et visst antall studenter må velge hver kunstart for at alle fordypningene kan starte opp i andre studieår. I andre studieår er det også muligheter for utveksling.

Det tredje året går du dypere inn i community arts og gjennomfører ditt eget bachelorprosjekt.

I studiet lærer du om:

  • Sosial inkludering gjennom kunstaktiviteter
  • Utvikling av egen kunstnerisk praksis
  • Praksiserfaringer
  • Sosialt og forretningsmessig entreprenørskap
  • Internasjonalt studentmiljø
  • Kraften i kunstfagene

Studiet er et fulltidsstudium med obligatoriske læringsaktiviteter i alle moduler som i stor grad består av praktiske oppgaver. I dette internasjonale studiet undervises det på engelsk, mens skriftlige tekster kan du levere på engelsk eller skandinaviske språk. Noe undervisning vil foregå digitalt.

campus på Stord får du tilgang til gode fasiliteter som øvingsrom, lydstudio, kunstverksteder og danserom. Campusen er intim og kompakt, ligger i naturskjønne omgivelser og er et godt sted for å konsentrere seg om studier og egenutvikling. Med kort reiseavstand til byene Bergen (to timer) og Haugesund (én time) er Stord også nærme et bredt spekter av kulturelle opplevelser og profesjonelle kunstfagmiljøer.

Praksis

Feltarbeid og praksisperioder er en sentral del av studiet. Studiet er designet for å gi deg som student en allsidig erfaring, som vil gjøre deg i stand til å lede og delta i kunstprosjekter i ulike lokalsamfunn. Praksisperiodene gir en naturlig progresjon fra å være observatør til å planlegge og lede aktiviteter på egen hånd. De vil utvikle seg i lengde fra to uker i første studieår til ti uker i tredje studieår.

Å gjøre avtaler om praksisopphold er en viktig del av treningen. HVL hjelper deg i gang i første semester og må senere godkjenne alle foreslåtte praksissteder og assisterer med avtalemaler som grunnlag for praksisperioden.

Hva koster det å studere?

Som student må du betale en semesteravgift på 750 kr hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

Utveksling

Grip muligheten! I andre studieår kan du dra på utveksling. 

Videre studier etter fullført utdanning

Etter fullført bachelor i community arts kan du søke deg inn på følgende masterutdanninger på HVL:

Du er også kvalifisert for et bredt utvalg av masterstudier innenlands og utenlands.

Andre utdanninger du kanskje vil like