Community Arts

Bachelor

Er du fascinert av kunstfagene? Vil du lære hvordan kunstfagene kan bidra til å skape samfunnsengasjement og personlig vekst? Vil du bli en aktør som påvirker utviklingen av inkluderende lokalsamfunn?

Velkommen til et utøverbasert og samfunnsfokusert tverrkunstfaglig internasjonalt bachelorstudium: community arts!

Velg din spesialiseringsprofil blant:

  • Musikk
  • Visuell kunst
  • Dans

- og få innføring i de andre kunstartene gjennom studiet for å kunne arbeide godt sammen med andre artister i tverrkunstneriske prosjekter.

Fordyp deg i egen kunstnerisk utvikling samtidig som du oppnår innsikt i og adgang til nye nasjonale og internasjonale kunstarenaer. Du vil også lære metoder for å berike lokalmiljøer og individer gjennom kunstaktiviteter. I løpet av studiet bygger du opp en portefølje av kunstneriske arbeider.

I studiet kombineres:

  • Praksiserfaringer
  • Sosialt og forretningsmessig entreprenørskap
  • Sosial inkludering gjennom kunstaktiviteter
  • Internasjonalt studentmiljø
  • Kraften i kunstfagene


Studiet er et fulltidsstudium med obligatoriske læringsaktiviteter i alle moduler. Det undervises på engelsk av hensyn til utenlandske studenter. Noe undervisning vil foregå digitalt – både synkront og asynkront.

Danse-spesialiseringen vil foregå i BergenMusikk- og visuell kunst-spesialiseringen vil foregå på Stord med tilgang på gode øvingsrom og verksteder.

Praksis

Studiet er designet for å gi deg som student en allsidig erfaring, som vil gjøre deg i stand til å arbeide som community artist/samfunnskunstner på forskjellige arenaer. Feltarbeid og praksisperioder i ekte kontekster er sentrale elementer. Praksisperiodene gir en naturlig progresjon fra å være observatør til å planlegge og lede aktiviteter på egen hånd. De vil utvikle seg i lengde fra to uker i første år til 10 uker i tredje år.

Å gjøre avtaler om praksisopphold er en viktig del av treningen. HVL hjelper deg i gang i første semester og må seinere godkjenne alle foreslåtte praksissteder og assisterer med avtale-maler som grunnlag for praksisperioden.

Vil du studere mer?

Etter fullført bachelorstudium i community arts er du kvalifisert for et bredt utvalg av masterstudier i Norge og i utlandet.