Cyberfysisk nettverksteknologi

Bachelor

Streamar du podcast på bussen eller tvitrar på hyttetur? Gjennom å studere cyberfysisk nettverkteknologi lærer du mykje om korleis det er mogleg.

Kvifor studere cyberfysisk nettverksteknologi?

Er du nysgjerrig på teknologien som held deg «online» heile dagen? Har du lyst til å vidareutvikle løysingar innan alt frå framtidas mobilnettverk, smarte private- og industrielle system til smarte omsorgstenester? Då bør du sjå nærare på kva dette studiet kan lære deg!

Cyberfysisk nettverksteknologi omfattar design, utvikling og drift av kommunikasjons- og datasystem. Ein cyberingeniør meistrar dei teknologiske utfordringane knytt til avanserte system som vert brukt i samfunnet, industrien og Forsvaret. Dette inkluderer mellom anna internett, mobilnett, og industrielle nettverk.

Som cyberingeniør får du moglegheit til å designe kommunikasjonsløysingar for sensornettverk eller bli driftsansvarleg for bedriftsnettverk. I studiet får du kunnskap om dei fysiske føresetningane for overføring av data, kjennskap til protokollar for svitsjing og ruting i nettverk, metodar for sikring av god tenestekvalitet og høg datasikkerheit.

Studiet dekkjer sentrale område innan nettverksteknologi, informasjonssystem, datakommunikasjon, samt sikring av data og infrastruktur. Studiet omfattar også element frå Cisco Networking Academy som gjer grunnlag for særs anerkjende internasjonale sertifiseringar som Cisco Certified Network Associate (CCNA), CCNA-Security (CCNA-Sec) og Cisco Certified Network Professional (CCNP).

Korleis er undervisninga?

Høgskulen har eit moderne kommunikasjonslaboratorium som er utgangspunktet for teoretisk og praktisk tileigning av kompetanse og kunnskap. Undervisninga er ofte ein kombinasjon av forelesingar og praktisk arbeid i klasserom og laboratorium.

Den avsluttande bacheloroppgåva blir til vanleg utført i små grupper, og ofte i samarbeid med næringslivet.

Vil du studere meir?

Etter fullført studium får du graden bachelor i ingeniørfag. Dette gir deg høve til å søke opptak på mastergrader og vidareutdanningar innan ingeniørfag både nasjonalt og internasjonalt. Ved HVL kan du til dømes gå vidare på ein mastergrad i ansvarleg innovasjon og berekraftig verdiskaping. 

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er lagt til rette for utvekslingsopphald i løpet av studietida.

Om du ønskjer, kan det óg leggast til rette for å ta bacheloroppgåva i utlandet.

Kor kan du reise?