Cyberfysisk nettverksteknologi | Cyberingeniør

Bachelor | Bergen

Er du nysgjerrig på teknologien vi omgir oss med, og har lyst til å vidareutvikle framtidas løysingar innan mobilnettverk, smarte industrielle system eller smarte omsorgstenester? Då bør du bli cyberingeniør!

Kvifor studere cyberingeniør?

Cyberfysisk nettverksteknologi omfattar design, utvikling og drift av kommunikasjons- og datasystem.

Ein cyberingeniør jobbar med teknologiske utfordringar knytt til avanserte system som vert brukt i samfunnet, industrien og Forsvaret. Dette inkluderer mellom anna internett, mobilnett, og industrielle nettverk.

Gjennom studiet lærer du om 

  • Nettverksteknologi, informasjonssystem og datakommunikasjon
  • Design av kommunikasjonsløysingar for sensornettverk og bedriftsnettverk.
  • Fysiske betingelsar for overføring av data
  • Protokollar for svitsjing og ruting i nettverk
  • Sikring av data og infrastruktur

Studiet gir deg både eit godt teoretisk grunnlag og praktisk erfaring som gjer deg ettertrakta på jobbmarknaden.

Du kan studere cyberfysisk nettverksteknologi (cyberingeniør) på heiltid ved campus Bergen. 

Kva gjer ein cyberingeniør?

 

Ulike typar elektroingeniør

Cyberfysisk nettverksteknologi er ein av spesialiseringane du kan velje som elektroingeniør. HVL har også tre andre spesialiseringar du kan velje mellom, viss du vil bli elektroingeniør:

Korleis er undervisninga?

Vi har eit moderne kommunikasjonslaboratorium på campus. Her får du øve deg på det du lærer om i studiet.

Undervisninga er ofte ein kombinasjon av forelesingar og praktisk arbeid i klasserom og laboratorium.

Den avsluttande bacheloroppgåva blir til vanleg utført i små grupper, og ofte i samarbeid med næringslivet. 

Vil du bli ingeniør, men dekker ikkje krava?

Ikkje noko problem! Ved HVL kan du ta ulike kurs som gjer deg kvalifisert til å starte på ein ingeniørutdanning.

Les meir om forkurs, realfagskurs, y-vegen og tresemesterordning.

Kva kostar det å studere?

Som student må du betale ei semesteravgift på kr 750 kvart semester. Les meir på våre sider om semesterregistrering. Denne avgifta dekker ikkje kostnadar til for eksempel pensumbøker og anna utstyr du treng, så det vil komme i tillegg.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er lagt til rette for utvekslingsopphald i løpet av studietida.

Om du ønskjer, kan det óg leggast til rette for å ta bacheloroppgåva i utlandet.

Kor kan du reise?

Vidare studium etter fullført utdanning

Etter fullført bachelor i cyberfysisk nettverksteknologi kan du søke deg inn på følgande masterutdanningar på HVL:

Du kan også studere vidare på ulike mastergradsstudium nasjonalt eller internasjonalt.

Andre utdanningar du kanskje vil like