Mann med hjelm og vernebriller trykker på en pc.

Digital organisasjon og ledelse

Etter- og vidareutdanning

Er du nysgjerrig på organisasjon og ledelse i en digital tidsalder? Ønsker du å forstå og analysere endringene digital teknologi medfører for organisatoriske strukturer, samarbeid, og lederskap?

Hvorfor studere Digital organisasjon og ledelse?

Organisasjon og ledelse i en digital tidsalder refererer til måten organisasjoner fungerer på, og hvordan de ledes i en tid preget av rask teknologisk utvikling og digital transformasjon.

Digital teknologi påvirker organisasjon på ulike området og på ulike måter, fra innovasjoner innen produkter og tjenester til grunnleggende endringer i organisatoriske prosesser, samarbeidsformer og lederroller.

I dette emnet vil du få verkøy og ferdigheter til å jobbe med teknologipåvirkede endringer.

Hva lærer du?

I løpet av kurset vil du blant annet få kunnskap og forståelse av sentrale tema, teorier, og problemstillinger knyttet til:

 • hvordan digital teknologi påvirker endringer i organisasjoner
 • digital teknologi og digitale løsninger som kan påvirke organisasjonen i seg selv og dens atferd og verdiskapning

Les mer om hva du lærer i emneplan

Målgruppe

Kurset passer for deg som har interesse for digital organisasjon og ledelse, og hvordan teknologier påvirker organisasjoner.

Praktisk informasjon

Undervisningsform

I løpet av kurset vil det vere tre helgesamlinger ved Høgskulen på Vestlandet sin campus i Bergen.

I løpet av kurset vil du bli eksponert for  en kombinasjon av forelesninger, videoer, seminarer og skriftlige oppgaver. Aktiv deltakelse i undervisningen er en nøkkelkomponent, og du vil få erfaring med gruppepresentasjoner og kritisk diskusjon

Samlingsdatoer

Det vil bli tre helgesamlinger ved campus Bergen i løpet av kurset.

 • 1. samling: 2. - 4. februar
 • 2. samling: 15. - 17. mars
 • 3. samling: 19. - 21. april

Tidspunkt for den enkelte samling:

 • Fredager kl. 16:00 – 20:00
 • Lørdager kl. 09:00 – 17:00 (med èn times lunsj midt på dagen)
 • Søndager kl. 09:00 – 14:00

Du som student vil få servert et enkelt måltid fredag før kursstart, og lunsj lørdag og søndag. 

Det er obligatorisk tilstedeværelse og fraværsgrensen ligger på 20%

Anbefalt forkunnskap

Det er ingen anbefalte forkunnskaper for dette studiet annet enn krav om generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Pensum

Du vil motta informasjon om pensum når kurset starter. 

Eksamensform

Hjemmeeksamen over 10 dager alene eller i grupper på inntil tre studenter - 100 %

Karakterskala A - F, der F er ikke bestått.

Hvorfor ta mer utdanning?

Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

 • Ny oppdatert faglig kunnskap.
 • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
 • Personlig utvikling.
 • Muligheter for nettverksbygging.
 • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
 • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
 • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

Andre interessante studietilbud

Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs