Program i digital kompetanse for renovasjons- og gjennvinningsbransjen

Etter- og vidareutdanning

Denne kurspakken er for deg som vil bygge fremtidens smarte byer gjennom strategisk forretningsutvikling og forståelse av digitale prosesser til nytte for renovasjons- og gjennvinningsbransjen i Norge

Nettstudium

Hopp til

     

    Vi lever på en planet med et sterkt press på ressurser. Innen renovasjon og gjenvinning ligger store muligheter, og et stort ansvar, for å holde ressurser i kretsløpet lengst mulig. Kursene har som grunnleggende premiss å bruke digitale teknologier for å nå også dette målet. Innsamling og bruk av data om ressursene våre er essensielt for en bærekraftig og sirkulær fremtid. Den digitale transformasjonen gjør at mange kan forvente seg endrede arbeidsoppgaver og jobbsituasjon fremover. Dette medfører uante muligheter.

    Organisering og undervisningsmetoder

    Tilsammen tilbyr Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen 7 kurs à 7,5 studiepoeng. Generelt vil kursene gå over 10 uker på nett. Det vil være noen synkrone digitale samlinger, i tillegg til asynkrone videoer og podkaster med presentasjon og diskusjon av fagstoff. I løpet av kursene vil virkemidler som refleksjonsoppgaver og flervalgsspørsmål brukes, i tillegg til spillbaserte læringsopplevelser utviklet av Turbo Tape Games. Kursene avsluttes med individuelle eller gruppebaserte semsesteroppgaver, og/eller skriftlig digital eksamen. 

    Klikk her for informasjon om kurspakken i digital kompetanse for renovasjonsbransjen