Hopp til innhald

Studieplan - Program i digital kompetanse for renovasjons- og gjenvinningsbransjen

Hausten 2023

Studiet er utarbeida for å heve den digitale kompetansen hjå tilsette BIR og RfD (Renovasjonsselskapet for Drammen), men er og vinkla mot renovasjons- og gjenvinningsbransjen generelt

Læringsutbytte

Praksis

Ingen